Welke informatie kan ik op het Rijksregister vinden?

  • een attest opvragen waar een persoon woont
  • het juiste adres vinden waar de gezochte persoon woont
  • attesten opvragen om bij een verzoekschrift te voegen (ouders, kinderen, laatste gezamenlijke woonplaats, laatste woonplaats ..)
  • adresgegevens van de geïntimeerden navragen bij het opstellen van een verzoekschrift hoger beroep

 

Volgens welke criteria kan ik iets opzoeken in het Rijksregister?

  • Naam persoon
  • Rijksregisternummer
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum

Velden met een sterretje zijn verplicht in te vullen. Hoe meer velden u kan invullen, hoe specifieker uw resultaat zal zijn. Als er ook een CBB-bericht werd teruggevonden voor de opgezochte persoon, wordt dat weergegeven en kan u daarvan een detail opvragen.

Is er een kostprijs verbonden aan het consulteren van het Rijksregister?

De kostprijs wordt steeds per verrichting vermeld. U vindt alle tarieven terug onderaan in de applicatie. Maandelijks krijgt u een factuur met een detail van welke opzoekingen u voor welk dossier deed.

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact met de Service desk van Diplad:

  • servicedesk@diplad.be
  • 02 307 70 30 (optie 2)