De kostprijs wordt steeds per verrichting vermeld. U vindt alle tarieven terug onderaan in de applicatie. Maandelijks krijgt u een factuur met een detail van welke opzoekingen u voor welk dossier deed.

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact met de Service desk van Diplad:

  • servicedesk@diplad.be
  • 02 307 70 30 (optie 2)