DPA-BJB

Dossiers in het kader van juridische tweedelijnsbijstand

(English version below)

In de BJB-module worden alle dossiers in het kader van juridische tweedelijnsbijstand behandeld. Advocaten kunnen zich via de module ook inschrijven voor de juridische tweedelijnsbijstand. Na goedkeuring door het Bureau van Juridische Bijstand, kunnen ze via deze module dossiers zoeken, aanmaken, beheren en afsluiten. Alle communicatie over een dossier met een BJB verloopt in het dossier zelf.
 
De verschillende stappen in een dossier worden steeds met andere statussen weergegeven, het dashboard biedt een globaal overzicht. Verder kan men in de module de wet en de uitvoeringsbesluiten juridische bijstand, het compendium juridische tweedelijnsbijstand en verschillende nuttige documenten terugvinden.
 

Hulp nodig?

Praktische of juridische vragen over de juridische bijstand?
Raadpleeg het compendium juridische tweedelijnsbijstand, of de kennisbank tweedelijnsbijstand.

 
Geen antwoord op uw vraag in het compendium of de kennisbank?
Neem dan rechtstreeks contact op met het Bureau van Juridische Bijstand van uw balie.  
 
Een technisch probleem met de toegang tot het privaat luik?
Neem contact op met de Service desk via servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be of op 02 307 70 30.

 

Privacy

De specifieke privacyverklaringen voor het gebruik van de BJB-module vindt u hier:

Voor advocaten
https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl/legal/advocaten-en-advocaat-stagiairs

Voor rechtzoekenden (op Advocaat.be):
https://www.advocaat.be/nl/fetch-asset?path=files/Advocaat.be-documenten/Privacyverklaring-juridische-tweedelijnsbijstand-rechtzoekenden.pdf

Voor bijstandsorganisaties en bevoegde autoriteiten (op Advocaat.be): 
https://www.advocaat.be/nl/fetch-asset?path=files/Advocaat.be-documenten/Privacyverklaring-juridische-tweedelijnsbijstand-bijstandsorganisaties-en-bevoegde-autoriteiten.pdf

 

 

(English version)

BJB module ( second-line legal aid)

All cases handled within the context of second-line legal aid are processed in the BJB module. Lawyers can also register for second-line legal aid through the module. Once their request has been approved by the Legal Aid Office, they can search for, create, manage and close cases through this module. All communication concerning a case with a BJB takes place through the case itself.
 
The various steps in a case are always displayed with their different statuses, while the dashboard provides a general overview. In addition to the above, the module also contains the Law on Legal Aid and the relevant implementing decrees, the Compendium of Second-line Legal Aid and several other useful documents.

 

Need help?

Do you have any practical or juridical questions related to legal aid?
Consult the Compendium of Second-line Legal Aid or the Knowledge Base for Second-line Legal Aid (available in Dutch only).
 
Can’t find the answer to your question in the compendium or knowledge base?
Contact the Legal Aid Office at your bar association directly. 
 
Are you encountering technical problem concerning access to the private section of the platform?
Contact the Service Desk at servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be or on +32 (0)2 307 70 30.

 

Privacy

The specific privacy statements related to the use of the BJB module can be found here:

For lawyers

 

For litigants 

 

For support services and competent authorities