Wie moet ik contacteren bij problemen?

Kijk eerst of u in deze FAQ het antwoord op uw vraag kan vinden. Indien niet, neem dan contact op met de DPA-Service Desk.

De DPA-Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u.

 

Wat moet ik doen als mijn kaart verloren is of gestolen werd?

Als uw kaart is verloren of gestolen, moet ze zo snel mogelijk worden gedeactiveerd.
U heeft twee opties:

 

1. Neem contact op met uw balie

U kan persoonlijk naar uw balie gaan, of telefonisch contact opnemen, tijdens de openingsuren van uw balie. De balie kan de kaart als "verloren" ingeven, en dan wordt de kaart onmiddellijk gedeactiveerd. U zal dan een nieuwe kaart moeten aanvragen.
 

Wat als ik mijn PIN- en PUK-codes niet per SMS heb ontvangen?

Ga terug naar uw online aanvraag en controleer of het juiste GSM-nummer werd weergegeven. Zoniet moet u contact opnemen met uw balie om dit GSM-nummer te laten registreren. 

Is uw GSM-nummer correct ingegeven vraag dan nieuwe codes aan. Als u die ook niet krijgt, kunt u best contact opnemen met uw balie.   

Waarvoor heb ik het elektronische handtekeningscertificaat (QES) nodig?

De elektronische handtekening kan gebruikt worden om een PDF- of Worddocument digitaal te ondertekenen. Die documenten krijgen zo dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier (e-IDAS compliant, dus juridisch erkend op EU-niveau).


Hoe kan ik het elektronische handtekeningscertficaat (QES) aanvragen?

Hier moeten we opnieuw een onderscheid maken tussen de kaarten uitgegeven vanaf 2017 (kaart V1) en de nieuwe kaarten uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)

 

Is de CCBE-pas nog geldig?

Neen. De papieren CBBE-pasjes waren geldig tot 31/12/2017.

Welke certificaten staan er op de advocatenkaart?

Er zijn 2 certificaten gelinkt aan de advocatenkaart 

AUT: het authenticatiecertificaat 

  • Via de cloud aan elke advocatenkaart gelinkt
  • Hiermee kan de eigenaar van de kaart zich authenticeren/aanmelden
     

QES: het handtekeningcertificaat

  • Hiermee kan de advocaat documenten digitaal ondertekenen


Op kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 – kaart V1

Ben ik verplicht om een advocatenkaart te hebben?

Elke advocaat ingeschreven bij een balie die ressorteren onder de Orde van Vlaamse Balies is verplicht om een elektronische advocatenkaart te hebben. Dat is zo bepaald in art. 193bis van de Codex Deontologie voor Advocaten, en opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2017:

“De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de
elektronische CCBE-advocatenkaart.”
De Belgische elektronische advocatenkaart voldoet volledig aan de voorschriften van de CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe).

Waarvoor dient de advocatenkaart?

De advocatenkaart is een dagelijks werkinstrument dat toegang geeft tot de DPA-Jbox en DPA-Deposit en tot applicaties zoals het BJB, RegSol en Authentic Sources zoals het Rijksregister, CBB en GraydonCreditsafe.