Hoe en wanneer betaal ik voor mijn advocatenkaart?

Kaarten aangevraagd vanaf 1 januari 2022 zijn voor OVB/OBFG-advocaten inbegrepen in de baliebijdrage.

Let op: Alleen de eerste advocatenkaart is inbegrepen. Bij verlies moet u zelf een nieuwe kaart aankopen.

De actuele tarieven vindt u hier terug.

Geeft de advocatenkaart nu toegang tot alle gerechtsgebouwen in België?

Vanaf 26 april 2022 zullen alle advocatenkaarten die in omloop zijn, toegang geven tot de gerechtsgebouwen van Brussel, Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik via de speciale toegangspoorten die daar de voorbije jaren door FOD Justitie zijn geïnstalleerd.

Als een advocaat klaagt dat de draaideur niet opengaat, dan ligt dat in de meeste gevallen aan het gebruik van de kaartlezer aan de draaideur of aan een defecte kaart. 

Wat te doen als advocaat wordt weggelaten/overlijdt of als stagiair stage onderbreekt?

We willen de balies uitdrukkelijk vragen om zo vlug een een advocaat wordt weggelaten of overlijdt of als een stagiair zijn stage onderbreekt, de kaart op te zeggen. In al deze gevallen heeft de kaart geen nut meer voor de advocaat en is het het veiligste om de kaart op te zeggen zodat niemand er eventueel ge/misbruik van kan maken. Er zijn géén automatische processen die kaarten opzeggen bij statusveranderingen van advocaten.

Kaarten opzeggen kan via de laptop van Zetes of via de DPA eCard-applicatie (https://secure.dp-a.be/ecard/)

Wat moet er gebeuren als de kaart na 4 maanden nog altijd niet werd geactiveerd?

Als een advocaat de kaart niét activeert binnen de 4 maanden, dan zal er géén gratis nieuwe kaart aangevraagd kunnen worden. Dan moet de advocaat zijn kaart wel betalen, aangezien hij dan al vijf e-mails zal gekregen hebben die hem informeren over de status van de kaart.

Als de advocaat de kaart terugvindt na 4 maanden én ze nog in de status ‘IN ANALYSE’ staat, dan kan de kaart nog geactiveerd worden de dag zelf.

Wat moet er gebeuren als de kaart na 30 dagen nog niet geactiveerd werd?

Als een kaart niet wordt geactiveerd, dan krijgt deze kaart 30 dagen na verzending de status ‘IN ANALYSE’.  

Er wordt dan gedurende 3 maanden 1x per maand een automatische e-mail naar de advocaat verstuurd om de advocaat aan te manen de kaart te activeren. De e-mail vermeld dat de advocaat de balie dient te contacteren.  

Hoe kan ik mijn advocatenkaart aan mijn itsme®-account koppelen?

Itsme® is een manier om via een smartphone veilig in te loggen op verschillende online diensten. In plaats van een kaartlezer en tientallen verschillende logins en wachtwoorden, gebruikt u via uw smartphone telkens dezelfde itsme®-code, die uit vijf cijfers bestaat.

Het is nu eveneens mogelijk om uw advocatenkaart aan uw itsme®-account te koppelen en te gebruiken in uw hoedanigheid van advocaat. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u in de gedetailleerde handleiding op de DPA website.

Itsme® koppelen aan uw DPA-account

Procedure om itsme® aan uw DPA-account te koppelen en te gebruiken in uw hoedanigheid van advocaat.

Versie 3.0 - Mei 2023