Is een ondertekend document eeuwig gevalideerd?

Het document wordt bij het digitaal ondertekenen wel voorzien van een digitale timestamping. Dat is een rechtsgeldige timestamp van een TSA (Time Stamping Authority).

Maar ondanks het feit dat een handtekening voor altijd rechtsgeldig blijft, kan deze handtekening niet voor eeuwig gevalideerd worden omdat certificaten na verloop van tijd nu eenmaal vervallen. Dat heeft niet te maken met de geldigheid van de handtekening maar met de technische beperkingen van de certificaten.

Kan ik de antwoorden op mijn veiligheidsvragen na activatie nog wijzigen?

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

De antwoorden op deze vragen werden ingevuld tijdens de activatieprocedure. U kan de antwoorden naar wens aanpassen. De PIN-code (4 cijfers) moet hiervoor gekend zijn.

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “Wijzig de veiligheidsvragen”.

Veiligheidsvragen

Wat moet ik doen als mijn kaart geblokkeerd is?

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

Uw kaart is geblokkeerd of u bent uw PIN-code vergeten? Aan de hand van de PUK-code (8 cijfers), die u per SMS kreeg om uw kaart te activeren, kan u een nieuwe PIN-code aanvragen mocht u ze vergeten zijn of mocht ze geblokkeerd zijn. (Noteer uw PUK-code dus op een veilige plaats.)

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “PIN-code opnieuw instellen”.

Beheer van de advocatenkaart v2 2020

Het beheer van uw advocatenkaart v2, uitgegeven vanaf september 2020.

Handboek versie august 2021

Waarvoor dienen de veiligheidsvragen die gesteld worden tijdens de activatieprocedure ?

Als u uw kaart wil laten blokkeren bij verlies of blokkering zals de operator van Zetes Card Stop u deze drie vragen stellen zodat hij u kan identificeren.

Geef antwoorden die spontaan bij u opkomen. Mocht u zich het antwoord toch niet herinneren zal de operator de intrekkingscode vragen die op de brief vermeld staat. Bewaar die brief dus op een veilige plek. Want als u die code niet bij de hand hebt, kan de kaart niet geblokkeerd meteen geblokkeerd worden en moet u uw balie contacteren om de kaart stop te zetten.
 

Wat is een OTP-code?

Een One-Time-Password is een eenmalig wachtwoord of PIN-code waarmee u uw handtekeningcertificaat kan activeren. Deze code wordt door DPA verstuurd.

Wat moet ik doen met de 8-cijferige PUK-code?

U ontvangt uw PUK-code per SMS.

U kan uw PUK-code best noteren op de brief die u samen met uw kaart hebt ontvangen. Op die brief is daarvoor een vak voorzien. Bewaar de brief op een veilige plek. De PUK-code hebt u nodig om uw kaart te deblokkeren of indien u uw PIN-code niet meer weet.