Kan ik met die code ook mijn handtekeningcertificaat activeren?

U kan uw handtekeningcertificaat activeren nadat u uw advoctenkaart hebt geactiveerd. De code om het eaZySign wachtwoord te wijzigen wordt eveneens per SMS verstuurd. Dit is een andere code dan deze waarmee u uw kaart activeert. Om uw handtekeningcertificaat te activeren moet u de OTP-code gebruiken.

Wat moet ik doen als ik mijn activatiecode niet ontvangen heb?

Misschien eerst even nagaan via uw balie balie of het GSM-nummer dat u heeft laten registreren wel correct is. Op het scherm worden de eerste en de laatste drie cijfers van het GSM-nummer weergegeven. Controleer of deze correct zijn. Indien u niet zeker bent, controleer via de Service Desk of uw GSM-nummer wel juist werd geregistreerd. U kan via de Service Desk een ander GSM-nummer opgeven als het huidige nummer niet correct zou zijn.

Wat moet ik doen als ik zowel mijn PIN- als mijn PUK-code vergeten of kwijt ben?

Als u de pincode niet meer kent en ook de PUK-code niet meer vindt, dan moet u contact opnemen met uw balie.

Dat kan telefonisch, u moet niet naar het baliesecretariaat gaan. De balie zal de PUK-code per SMS aan u bezorgen.

Met deze PUK-code kan u de pincode opnieuw online of aan de balie instellen.
 

Wat moet ik doen als de advocaat zowel zijn PIN- als zijn PUK-code vergeten of kwijt is?

Als de advocaat de pincode niet meer kent en ook de PUK-code niet meer vindt, dan moet de advocaat contact opnemen met zijn balie.

Dat kan telefonisch, de advocaat moet niet naar het baliesecretariaat gaan. De balie zal de PUK-code per SMS aan de advocaat bezorgen.

Met deze PUK-code kan de advocaat de pincode opnieuw online of aan de balie instellen.

Waarom moet ik mijn GSM-nummer meedelen, bij de aanvraag van een nieuwe advocatenkaart?

Zo vlug u de hernieuwing van uw advocatenkaart online hebt aangevraagd, wordt uw nieuwe kaart aangetekend bezorgd op het adres dat u bij de aanvraag meedeelde. De PIN- en PUK-codes die u nodig hebt om uw kaart te activeren worden per SMS verstuurd. 
 

Wat kan ik doen als een advocaat geen SMS met PIN- en PUKcodes ontvangen heeft?

Indien een advocaat de balie contacteert om te signaleren dat hij wel een kaart maar geen PIN- en PUK-code heeft gekregren per SMS, kunt u hem voorstellen na te gaan welke GSM-nummer hij in het bestand van de balie liet registreren. Indien nodig kan u dit aanpassen. 

De advocaat kan nadien online nieuwe PIN- en PUK-codes aanvragen.