DPA-Jbox

Beveiligd elektronisch communiceren

Wat kost het gebruik van de DPA-Jbox?

Berichten ontvangen is gratis, ze beantwoorden of nieuwe versturen kost 1,00 euro.

 

 

Welke juridische actoren communiceren via de DPA-Jbox?

Eind december 2020 hebben al meer dan 2.800 advocaten hun DPA-Jbox geactiveerd. Het aantal griffies waarmee op deze manier wordt gecommuniceerd, breidt stelselmatig uit. Klik hier voor een overzicht van de griffies van de vredegerechte en klik hier voor de griffies van de politierechtbanken. Ook andere juridische actoren, zoals notarissen zijn nu al aangesloten. 

Kan ik de DPA-Jbox ook gebruiken om verzoekschriften, conclusies en stukken naar de jury te versturen?

Neen, de DPA-Jbox mag niet gebruikt worden om verziekschriften, conclusies en stukken naar de griffie te versturen. Dit moet nog steeds via DPA-Deposit gebeuren omdat alleen documenten die via dit kanaal verzonden worden, ook terechtkomen  in de daarvoor voorziene applicatie van de griffie. Hier vindt u een overzicht van welk kanaal u voor welk document mag gebruiken. 
 

Hoe werkt de DPA-Jbox precies?

  1. De (gerechtelijke) instantie verstuurt een bericht (met de juridische waarde van een aangetekende zending) naar de DPA-Jbox van de advocaat.  
  2. De advocaat ontvangt een mail met de melding dat er een zending is binnengekomen (een notificatie).
  3. De advocaat meldt zich aan op het DPA-platform met zijn advocatenkaart en kan het bericht openen. De advocaat die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de DPA-Jbox heeft geactiveerd, zal het bericht terugvinden in de bestaande DPA-applicatie (DPA-Jbox).

Wat heeft de DPA-Jbox met DPA te maken?

De DPA-Jbox is onderdeel van de DPA-omgeving van de advocaat en is dus enkel toegankelijk met de advocatenkaart. Advocaten die de DPA-Jbox wensen te gebruiken, moeten dit te kennen geven door op het DPA-platform de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Jbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd kan worden. Administratieve medewerkers krijgen in een latere fase toegang tot de Jbox.

Welke voordelen heeft de DPA-Jbox

Dankzij de DPA-Jbox zullen alle actoren van Justitie veiliger, efficiënter en goedkoper kunnen communiceren:  

Kan ik via de DPA-Jbox bijlagen versturen ?

Ja zeker, via de DPA-Box kan je alle documentformats versturen (dus niet alleen pdf’s) die niet groter zijn dan 12 MB.