Is een mandaat eindig?

Een mandaat vervalt automatisch na 2 jaar. U moet dan een nieuw mandaat creëren.

Wilt u het mandaat vroegtijdig intrekken, ga dan naar de instellingen waar u een overzicht krijgt van de mandaten die u uitreikte. Klik op het vuilbakje van het mandaat dat u wenst te verwijderen.

Hoe kan ik een mandaat intrekken als mijn assistent de firma verlaat?

De advocaat die het mandaat gaf, kan dat ook weer verwijderen. Klik daarvoor op het vuilbakje naast het mandaat. Elke advocaat die een assistent een mandaat gaf, zal dat moeten doen.

Na 2 jaar vervalt het mandaat automatisch en moet een nieuw mandaat gecreëerd worden.

Kan een assistent meerdere mandaten krijgen van advocaten?

Ja. Een advocaat geeft vanuit zijn hoedanigheid en binnen een kantoorcontext een mandaat aan een assistent. Dat houdt in dat de assistent in naam van de advocaat neerleggingen kan doen.
 
Krijgt u van meerdere advocaten binnen hetzelfde kantoor een mandaat, dan kan u selecteren voor welke advocaat u een handeling wil uitvoeren.

Krijgt u van meerdere advocaten in verschillende kantoren een mandaat, dan selecteert u tijdens de loginprocedure het kantoor waarvoor u wil aanmelden.

Kan ik meerdere assistenten een mandaat geven?

Ja. U kan meerdere assistenten binnen eenzelfde kantoorcontext een mandaat geven. U moet dat één voor één doen omdat het mandaat persoonsgebonden is. De assistent moet hierbij aanwezig zijn om zijn/haar eID te laten uitlezen en pincode in te geven. Pas dan kan u het mandaat finaliseren.

Bent u werkzaam bij verschillende kantoren, kan u assistenten bij al uw kantoren mandateren. Let wel op de kantoorcontext waarin u aangemeld bent.

Hoe kan ik aanmelden als assistent?

Als assistent hebt u de keuze uit eID of Itsme om aan te melden.

Kan een bemiddelaar een mandaat krijgen van een advocaat?

Een advocaat kan een mandaat geven aan eender welke burger (niet-advocaat), dus ook een bemiddelaar. Die persoon kan dan in naam van die advocaat handelingen op het DPA-platform uitvoeren. Voorlopig gaat het om het neerleggen van documenten bij de rechtbank of het verzenden van documenten aan advocaten of derde partijen.

Wat zijn de gevolgen voor de delegatie indien een advocaat van kantoor verandert?

De delegatie is persoons- en kantoorgebonden. De gemandateerde ziet precies hetzelfde als de advocaat. Hij kan alle transacties zien die de advocaat gedaan heeft, ook toen hij nog aan een ander kantoor verbonden was.

Als een advocaat van kantoor verandert, vervalt het mandaat dat hij aan een assistent gaf. De assistent heeft dan geen toegang meer tot de DPA-Box van de advocaat.