Kan een bemiddelaar een mandaat krijgen van een advocaat?

Een advocaat kan een mandaat geven aan eender welke burger (niet-advocaat), dus ook een bemiddelaar. Die persoon kan dan in naam van die advocaat handelingen op het DPA-platform uitvoeren. Voorlopig gaat het om het neerleggen van documenten bij de rechtbank of het verzenden van documenten aan advocaten of derde partijen.

Wat zijn de gevolgen voor de delegatie indien een advocaat van kantoor verandert?

De delegatie is persoons- en kantoorgebonden. De gemandateerde ziet precies hetzelfde als de advocaat. Hij kan alle transacties zien die de advocaat gedaan heeft, ook toen hij nog aan een ander kantoor verbonden was.

Als een advocaat van kantoor verandert, vervalt het mandaat dat hij aan een assistent gaf. De assistent heeft dan geen toegang meer tot het DPA-Deposit dossier v an de advocaat.

Moet elke advocaat apart een mandaat aanmaken voor elke assistent?

Ja. Een mandaat is persoonsgebonden.

Een advocaat kan aan meerdere assistenten een mandaat geven. Hij doet dat binnen een kantoorcontext en één per één.

Een assistent  kan dus van meerdere advocaten binnen hetzelfde kantoor een mandaat krijgen. Hij selecteert dan voor welke advocaat hij een handeling wil uitvoeren.

Als een assistent van meerdere advocaten in verschillende kantoren een mandaat krijgt, dan selecteert hij tijdens de loginprocedure voor welk kantoor hij wil aanmelden.

Kan ik mijn medewerker online een mandaat geven?

De mandaatgever moet eerst inloggen met zijn advocatenkaart en daarna met de eID kaart van de mandataris. Vanop afstand kan dat echter ook via de itsme authenticatie van de mandataris. 

1)    Klik op Nieuw mandaat toevoegen

online mandaat 01

2)   Kies het type mandaat en klik op Volgende 

Kan mijn assistent conclusies en stukken voor mij neerleggen?

Ja. Uw assistent (niet-advocaat) kan in uw naam handelingen uitvoeren op het DPA-platform.

U kan uw assistent het mandaat via de instellingen op het DPA-platform. Uw assistent kan nadien inloggen via eID of Itsme.

Raadpleeg de handleiding of bekijk de videotutorial.

Hoe weet ik wanneer er een bericht in mijn Jbox zit?

U krijgt dagelijks een notificatie zo lang er een ongelezen of niet geopend bericht in uw Jbox zit.