Welke retributie is er verschuldigd?

De facturatie van de retributie voor in de context van het Centraal Register voor Collectieve Schuldenregelingen, JustRestart, gebeurt jaarlijks volgens een nauwkeurig gedefinieerd proces. De retributie, verschuldigd door de schuldbemiddelaar, wordt jaarlijks vastgesteld op aanbeveling van de beheerder en aangepast op basis van de index consumptieprijzen consumentenprijsindex. Voor 2023 en 2024 is deze retributie vastgesteld op 75€.

Kan ik het plan van minnelijke aanzuiveringsregeling ook opmaken binnen JustRestart?

Neen. Dat kan momenteel nog niet. U kan wel een Excel-bestand downloaden met een overzicht van de schuldvorderingen onder de groene tegel ‘schuldvorderingen’ die u terugvindt op de homepagina van elke dossier. Op basis van dit Excelbestand kunt u dan uw plan buiten JustRestart opmaken.

Zal ik als schuldbemiddelaar nog schuldvorderingen op papier ontvangen?

Dat kan. Natuurlijke personen en buitenlandse rechtspersonen zijn niet verplicht het register te gebruiken. Het is dan aan u als schuldbemiddelaar om deze schuldvorderingen om te zetten naar elektronische vorm. Dit doet u onder de groene tegel ‘schuldvorderingen’ die u terugvindt op de homepagina van elke dossier. 

Kan ik via het register ook communiceren met de schuldeisers?

Ja, maar dit kan enkel wanneer zij ook een account hebben in het publieke luik, nadat ze zich gekoppeld hebben op het specifieke dossier.