Kan een document meerdere keren getekend worden?

Ja zeker, achteraan de ondertekende pdf, krijgt u een extra pagina met de melding van de digitale handtekening. Deze pagina wordt door Sign-A-Doc eenmalid voorzien van 32 handtekenvelden. Het eerste veld wordt gebruikt voor de door u geplaatste digitale handtekening. Er blijven dan nog 31 velden over om het document door anderen te laten tekenen (via Sign-A-Doc) zonder dat het document aangepast moet worden. 

Kan ik tekenen via de itsme®-authenticatie?

Neen, het geauthenticeerde handtekencertificaat (de QES-code) is gelinkt aan uw advocatenkaart. Als u dus ingelogd bent op het DPA-platform met uw itsme-account, zal u toch eerst uw advocatenkaart moeten invoeren en uw viercijferige pincode gebruiken om daarna digitaal te handtekenen met uw zescijferige code. 

Worden de documenten gedateerd ?

Het document wordt bij het digitaal ondertekenen voorzien van de identificatie­gegevens van de ondertekenaar en van een digitale timestamp. Dat is een rechtsgeldige timestamp van een TSA (Time Stamping Authority). Precies daarom kan deze digitale handtekening in gerechtelijke procedures worden 
gebruikt. 

Hoe moet ik een document digitaal ondertekenen?

Eens ingelogd op het DPA-platform, kiest u via ‘Instellingen’ en 'Mijn applicaties' de DPA-Sign-A-Doc applicatie.

Via de applicatietegels van het Privaat Luik kan u voor een rechtstreekse toegang kiezen door op de tegel DPA Sign-A-Doc te klikken. 
 
Een document ondertekenen is eenvoudig:

Wat heb ik nodig om een pdf-document digitaal te ondertekenen?

Om als advocaat een document digitaal te ondertekenen op het DPA-Platform, hebt u het volgende nodig:

  • een pc met internetconnectie
  • uw advocatenkaart *  
  • een kaartlezer
    Opgelet: geen PINPAD (een kaartlezer met digits; zoals deze van banken of Isabel)
  • een pdf-document, niet beveiligd met een wachtwoord, en niet groter dan 12 MB
  • een pdf-document mag enkel handtekeningen bevatten die via DPA Sign-A-Doc zijn geplaatst


*Er kan niet getekend worden via itsme®-authenticatie

Waar wordt het ondertekende document bewaard?

De ondertekende documenten zelf worden niet op het DPA-platform bewaard. U moet ze na het handtekenen downloaden op uw eigen computer. 


Of het document ondertekend is, kan u uiterlijk niet zien aan de hand van een specifiek icoontje. De ondertekende pdf is enkel visueel herkenbaar als u de pdf opent of via gespecialiseerde softewartools zoals Adobe. 


Indien u de pdf opent, krijgt u een extra blad te zien met de melding van de digitale handtekening:

Kan ik procedurestukken digitaal ondertekenen ?

Via DPA-Sign-A-Doc zal het ook mogelijk zijn om procedurestukken zoals inleidende aktes of conclusies digitaal te ondertekenen om deze daarna door te sturen via DPA-Deposit. Toch willen we hier een belangrijke kanttekening maken. In sommige applicaties van Justitie is het mogelijk om een versie op te roepen met voorblad. In dit geval genereert het systeem van Justitie een andere pdf waardoor de elektronische indicatie “ondertekend en alle handtekeningen zijn geldig” niet zal verschijnen op dit  exemplaar van de griffie.

Heeft elke advocatenkaart een digitale handtekeningscertficaat (QES)?

Hier moeten we een onderscheid maken tussen de kaarten uitgegeven vanaf 2017 (kaart V1) en de nieuwe kaarten uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)


Kaarten uitgegeven vanaf september 2020 – kaart V2 – zijn automatisch gelinkt aan het certificaat elektronische handtekening en is het certificaat in de kostprijs van de kaart inbegrepen.