Heeft elke advocatenkaart een digitale handtekeningscertficaat (QES)?

Hier moeten we een onderscheid maken tussen de kaarten uitgegeven vanaf 2017 (kaart V1) en de nieuwe kaarten uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)


Kaarten uitgegeven vanaf september 2020 – kaart V2 – zijn automatisch gelinkt aan het certificaat elektronische handtekening en is het certificaat in de kostprijs van de kaart inbegrepen.

Waarvoor heb ik het digitale handtekeningscertificaat (QES) nodig?

De elektronische handtekening kan gebruikt worden om een pdf-document digitaal te ondertekenen. Die documenten krijgen zo dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier (e-IDAS compliant, dus juridisch erkend op EU-niveau).