Hoe kan ik een groot aantal bijlagen tegelijk downloaden?

Via de nieuwe functie  “Bijlagen downloaden” kan u bijlagen, vonnissen of arresten bundelen en ze als bundel naar de eigen computer downloaden. 

U moet daarvoor eerst een bijlagenbundel aanmaken door de zoekfilters te gebruiken. Indien alle gewenste bijlagen verzameld zijn, kan u uw bundel aanmaken.

U vindt hier de uitgebreide handleiding.  
 

Is een mandaat eindig?

Een mandaat vervalt automatisch na 2 jaar. U moet dan een nieuw mandaat creëren.

Wilt u het mandaat vroegtijdig intrekken, ga dan naar de instellingen waar u een overzicht krijgt van de mandaten die u uitreikte. Klik op het vuilbakje van het mandaat dat u wenst te verwijderen.

Hoe kan ik een mandaat intrekken als mijn assistent de firma verlaat?

De advocaat die het mandaat gaf, kan dat ook weer verwijderen. Klik daarvoor op het vuilbakje naast het mandaat. Elke advocaat die een assistent een mandaat gaf, zal dat moeten doen.

Na 2 jaar vervalt het mandaat automatisch en moet een nieuw mandaat gecreëerd worden.

Kan ik meerdere assistenten een mandaat geven?

Ja. U kan meerdere assistenten binnen eenzelfde kantoorcontext een mandaat geven. U moet dat één voor één doen omdat het mandaat persoonsgebonden is. De assistent moet hierbij aanwezig zijn om zijn/haar eID te laten uitlezen en pincode in te geven. Pas dan kan u het mandaat finaliseren.

Bent u werkzaam bij verschillende kantoren, kan u assistenten bij al uw kantoren mandateren. Let wel op de kantoorcontext waarin u aangemeld bent.

Hoe kan ik aanmelden als assistent?

Als assistent hebt u de keuze uit eID of Itsme om aan te melden.

Kan een bemiddelaar een mandaat krijgen van een advocaat?

Een advocaat kan een mandaat geven aan eender welke burger (niet-advocaat), dus ook een bemiddelaar. Die persoon kan dan in naam van die advocaat handelingen op het DPA-platform uitvoeren. Voorlopig gaat het om het neerleggen van documenten bij de rechtbank of het verzenden van documenten aan advocaten of derde partijen.

Wat zijn de gevolgen voor de delegatie indien een advocaat van kantoor verandert?

De delegatie is persoons- en kantoorgebonden. De gemandateerde ziet precies hetzelfde als de advocaat. Hij kan alle transacties zien die de advocaat gedaan heeft, ook toen hij nog aan een ander kantoor verbonden was.

Als een advocaat van kantoor verandert, vervalt het mandaat dat hij aan een assistent gaf. De assistent heeft dan geen toegang meer tot de DPA-Box van de advocaat.

Moet elke advocaat apart een mandaat aanmaken voor elke assistent?

Ja. Een mandaat is persoonsgebonden.

Een advocaat kan aan meerdere assistenten een mandaat geven. Hij doet dat binnen een kantoorcontext en één per één.

Een assistent  kan dus van meerdere advocaten binnen hetzelfde kantoor een mandaat krijgen. Hij selecteert dan voor welke advocaat hij een handeling wil uitvoeren.

Als een assistent van meerdere advocaten in verschillende kantoren een mandaat krijgt, dan selecteert hij tijdens de loginprocedure voor welk kantoor hij wil aanmelden.

Kan ik mijn medewerker online een mandaat geven?

De mandaatgever moet eerst inloggen met zijn advocatenkaart en daarna met de eID kaart van de mandataris. Vanop afstand kan dat echter ook via de itsme authenticatie van de mandataris. 

1)    Klik op Nieuw mandaat toevoegen

online mandaat 01

2)   Kies het type mandaat en klik op Volgende