Kan mijn assistent conclusies en stukken voor mij neerleggen?

Ja. Uw assistent (niet-advocaat) kan in uw naam handelingen uitvoeren op het DPA-platform.

U kan uw assistent het mandaat via de instellingen op het DPA-platform. Uw assistent kan nadien inloggen via eID of Itsme.

Raadpleeg de handleiding of bekijk de videotutorial.

Hoe weet ik wanneer er een bericht in mijn Jbox zit?

U krijgt dagelijks een notificatie zo lang er een ongelezen of niet geopend bericht in uw Jbox zit.

Wat kost het gebruik van de DPA-Jbox?

Berichten ontvangen is gratis, ze beantwoorden of nieuwe versturen kost 5,00 euro*.

 

*Tarieven geldig vanaf 1 februari 2022

 

 

Welke juridische actoren communiceren via de DPA-Jbox?

De meeste vredegerechten gebruiken de Jbox voor het versturen van afschriften van vonnissen. Sinds 24 november 2021 versturen ook alle politierechtbank hun vonnissen via de Jbox. In een eerste fase zijn dat enkel strafvonnissen, later ook burgerlijke vonnissen. De correctionele rechtbanken volgen spoedig. Ook andere juridische actoren, zoals notarissen zijn nu al aangesloten.

Kan ik de DPA-Jbox ook gebruiken om verzoekschriften, conclusies en stukken naar de griffie te versturen?

Neen, met uitzondering van procedurestukken voor RVV, mag de DPA-Jbox niet gebruikt worden om verzoekschriften, conclusies en stukken naar de griffie te versturen. Dit moet nog steeds via DPA-Deposit gebeuren omdat alleen documenten die via dit kanaal verzonden worden, ook terechtkomen  in de daarvoor voorziene applicatie van de griffie. Voor de Raad van Vreemdelingenbetwistingen mogen procedurestukken uitzonderlijk wel via de DPA-Jbox verstuurd worden.

Hoe ontvang ik berichten in de DPA-Jbox?

  1. De (gerechtelijke) instantie verstuurt een bericht (met de juridische waarde van een aangetekende zending) naar de DPA-Jbox van de advocaat.  
  2. De advocaat ontvangt een mail met de melding dat er een zending is binnengekomen (een notificatie).
  3. De advocaat meldt zich aan op het DPA-platform met zijn advocatenkaart en kan het bericht openen. De advocaat die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de DPA-Jbox heeft geactiveerd, zal het bericht terugvinden in de bestaande DPA-applicatie (DPA-Jbox).

Wat heeft de DPA-Jbox met DPA te maken?

De DPA-Jbox is onderdeel van de DPA-omgeving van de advocaat en is dus enkel toegankelijk met de advocatenkaart. Advocaten die de DPA-Jbox wensen te gebruiken, moeten dit te kennen geven door op het DPA-platform de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Jbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd kan worden. Administratieve medewerkers krijgen in een latere fase toegang tot de Jbox.

Welke voordelen heeft de DPA-Jbox

Dankzij de DPA-Jbox zullen alle actoren van Justitie veiliger, efficiënter en goedkoper kunnen communiceren:  

Kan ik via de DPA-Jbox bijlagen versturen ?

Ja zeker, via de DPA-Box kan je alle documentformats versturen (dus niet alleen pdf’s) die niet groter zijn dan 10 MB.

Advocaten die veel vonnissen ontvangen, krijgen elk vonnis in een individueel Jbox-bericht. Het is echter mogelijk om deze bijlagen, vonnissen of arresten te bundelen en ze als bundel naar de eigen computer te downloaden. Meer daarover in de handleiding.

Wat kan ik verwachten in mijn DPA-Jbox?

Afschriften van vonnissen of arresten, al dan niet met hun bijlagen en ongeacht hun elektronisch formaat (word, pdf, excel, etc...), alsook andere briefwisseling van de griffie. Conform het KB van 16 juni 2016 wordt via de DPA-Jbox het bewijs geleverd dat de elektronische zending bij de bestemmeling is toegekomen. In die zin beantwoordt een verzending via de DPA-Jbox aan de voorwaarden van een aangetekende brief met ontvangstbewijs of van een gerechtsbrief.