De DPA-Box is het persoonlijk archiveringssysteem van de advocaat waarin gedurende een periode van twee jaar verschillende documenten die verstuurd werden in het kader van DPA-Deposit,  bewaard kunnen worden zoals :

 • overzicht transacties
 • ontvangstbevestigingen van neergelegde conclusies
 • ontvangen conclusies, stukkenbundels of andere documenten vanwege confraters

 
De DPA-Jbox is een applicatie, die griffies gebruiken om afschriften van vonnissen naar de betrokken advocaten te versturen. Verzendingen via dit kanaal hebben dezelfde waarde als een aangetekende zending en de advocaten ontvangen ze in een beveiligde omgeving binnen het DPA-platform. Advocaten van hun kant kunnen een bericht van de griffie beantwoorden of nieuwe berichten 
versturen.
 

Algemeen

Om de DPA-Jbox te kunnen gebruiken moet u in het bezit zijn van een advocatenkaart. 

Advocaten die de DPA-Jbox wensen te gebruiken, moeten dit te kennen geven door op het DPA-platform de algemene voorwaarden voor het gebruik van de DPA-Jbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd kan worden. De DPA-Jbox vindt u onder “Mijn applicaties” via  DPA-Box of via “Instellingen”.

Administratieve medewerkers krijgen in een latere fase toegang tot de Jbox.
 

Algemeen

Afschriften van vonnissen of arresten, al dan niet met hun bijlagen en ongeacht hun elektronisch formaat (word, pdf, excel, etc...), alsook andere briefwisseling van de griffie. Conform het KB van 16 juni 2016 wordt via de DPA-Jbox het bewijs geleverd dat de elektronische zending bij de bestemmeling is toegekomen. In die zin beantwoordt een verzending via de DPA-Jbox aan de voorwaarden van een aangetekende brief met ontvangstbewijs of van een gerechtsbrief.

Algemeen

Ja zeker, via de DPA-Box kan je alle documentformats versturen (dus niet alleen pdf’s) die niet groter zijn dan 12 MB.
 

Algemeen

Dankzij de DPA-Jbox zullen alle actoren van Justitie veiliger, efficiënter en goedkoper kunnen communiceren:  

 • de communicatie verloopt sneller maar vooral veel veiliger. De documenten worden via een uiterst beveiligd en gesloten kanaal verzonden; 
 • de communicatie heeft een wettelijke waarde; de communicatie is traceerbaar;
 • de verzonden documenten moeten niet langer gescand worden omdat u meteen met elektronische documenten werkt;
 • het verzenden en ontvangen gebeurt onafhankelijk van de locatie en is niet tijdgebonden;
 • het systeem werkt enkel met adressen van geauthentiseerde bronnen.
   
Algemeen

De DPA-Jbox is onderdeel van de DPA-omgeving van de advocaat en is dus enkel toegankelijk met de advocatenkaart. Advocaten die de DPA-Jbox wensen te gebruiken, moeten dit te kennen geven door op het DPA-platform de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Jbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd kan worden. Administratieve medewerkers krijgen in een latere fase toegang tot de Jbox.

Algemeen
 1. De (gerechtelijke) instantie verstuurt een bericht (met de juridische waarde van een aangetekende zending) naar de DPA-Jbox van de advocaat.  
 2. De advocaat ontvangt een mail met de melding dat er een zending is binnengekomen (een notificatie).
 3. De advocaat meldt zich aan op het DPA-platform met zijn advocatenkaart en kan het bericht openen. De advocaat die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de DPA-Jbox heeft geactiveerd, zal het bericht terugvinden in de bestaande DPA-applicatie (DPA-Jbox). Voor het ontvangen van zendingen zullen geen kosten aangerekend worden. Advocaten kunnen de berichten ook beantwoorden  en zelf berichten en documenten kunnen verzenden.
   
Algemeen

Neen, de DPA-Jbox mag niet gebruikt worden om verziekschriften, conclusies en stukken naar de griffie te versturen. Dit moet nog steeds via DPA-Deposit gebeuren omdat alleen documenten die via dit kanaal verzonden worden, ook terechtkomen  in de daarvoor voorziene applicatie van de griffie. Hier vindt u een overzicht van welk kanaal u voor welk document mag gebruiken. 
 

Wat Naar wie Kanaal Prijs* Prijs ProDeo*
Conclusie Griffie DPA-Deposit 4,5 EURO 0 EURO
Stukken Griffie DPA-Deposit 4,5 EURO 0 EURO
Verzoekschriften via stuk Griffie DPA-Deposit 4,5 EURO 0 EURO
Verzoekschriften
via brief aan de rechtbank
Griffie DPA-Deposit 1 EURO 0 EURO
Brief ** Griffie

DPA-Deposit

DPA-Jbox

1 EURO

1 EURO

0 EURO

0 EURO

Box-to-Box Confraters

DPA-Deposit

DPA-Jbox

1 EURO

1 EURO

0 EURO

0 EURO

*Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021

** Voor verzendingen per post kunnen er nog extra kosten worden aangerekend in functie van het gewicht, indien er geopteerd wordt voor een aangetekende zending, kleur,…

 

(PDF-version >)

Algemeen

Eind december 2020 hebben al meer dan 2.800 advocaten hun DPA-Jbox geactiveerd. Het aantal griffies waarmee op deze manier wordt gecommuniceerd, breidt stelselmatig uit. Klik hier voor een overzicht van de griffies van de vredegerechte en klik hier voor de griffies van de politierechtbanken. Ook andere juridische actoren, zoals notarissen zijn nu al aangesloten. 

Gerechtsdeurwaarders, provincies en sommige steden en gemeenten zullen in de toekomst ook deel uitmaken van dit beveiligd, gesloten communicatiekanaal.
 

Algemeen

Berichten ontvangen is gratis, ze beantwoorden of nieuwe versturen kost 1,00 euro.

 

 

Algemeen