PUBLIEK

Indien u maar één groep heeft, dan zal de defaultcontactpersoon van deze groep de dailymail ontvangen. Heeft u meerdere groepen? Dan kan u zelf aanvinken welke groep de defaultgroep wordt voor de dossiers van collectieve schuldenregeling. U kan dit instellen onder gebruikersbeheer. De defaultcontact persoon van de gekozen groep zal dan de dailymail ontvangen met een overzicht van alle uitnodigingen tot dossiers van collectieve schuldenregeling.

Neen. Elke gebruiker van een account in het publieke luik zal in de tabel ‘te ondernemen acties’ een overzicht terugvinden van alle dossiers waarvoor het account werd uitgenodigd. 

Neen. U heeft de keuze om ofwel de uitnodiging te aanvaarden, over te dragen of af te wijzen. 

Ja. Net zoals bij RegSol zal er een dailymail gestuurd worden naar de defaultcontactpersoon van de groep die het dossier behandelt. 

Alle andere gebruikers kunnen ook een dagelijkse mail ontvangen met de notificaties als ze dit hebben aangevinkt in het gebruikersbeheer. 
 

Wanneer u in een bepaalde hoedanigheid voorkomt in een dossier van collectieve schuldenregeling, u een account heeft in het publieke luik en u uw toestemming heeft gegeven dat uw gegevens gebruikt mogen worden door het register JustRestart. 

Ja, in dergelijk geval zal u eigenlijk moeten twee vorderingen klaarmaken. 

  1. De eerste voor het gedeelte dat u zelf wil houden. Deze kunt u indienen. 
  2. De tweede voor het gedeelte dat u wil verkopen. Hiervoor kunt u de basisgegevens invullen en dan tijdelijk opslaan (zonder echt al in te dienen). Na het tijdelijk opslaan, kunt u dan deze schuldvordering overdragen naar een andere account, waardoor deze andere account door u zal worden uitgenodigd op het dossier en direct als schuldeiser zal gezien worden voor deze tweede vordering.
     

Er zijn 2 manieren van doorgeven voorzien naar een andere account:

  1. ‘Overdragen’: Dit is gelijk aan doorgeven aan een andere account, waarbij de andere account schuldeiser wordt in uw plaats. In dergelijk geval bent u zelf geen schuldeiser meer en zal u dus geen toegang meer hebben tot het dossier.
  2. ‘Doorgeven aan een gemachtigde’: In dat geval zal u zelf eigenlijk een andere partij uitnodigen op het dossier als uw vertegenwoordiger (bvb. een advocaat) en hebben beide partijen een gelijkwaardige toegang tot het dossier. In dergelijk geval zal u dus ook zelf nog alle stukken kunnen raadplegen, een extra vordering kunnen indienen, uw mening geven over het voorstel plan MAR, …

 

In een eerste fase is het niet voorzien dat de toegang kan worden “teruggetrokken” vanuit het publieke luik. Indien dit zich voordoet, zal u moeten contact opnemen met de griffie om voor de andere account de toegang te blokkeren. 
 

PRIVATE

Wanneer u zich heeft ingelogd in het private luik komt u terecht op het dashboard van het private luik. Onder de rode tegel ‘mijn collectieve schuldenregelingen’ vindt u een overzicht van alle dossiers waarin u bent aangesteld als schuldbemiddelaar. 

Ja, maar dit kan enkel wanneer zij ook een account hebben in het publieke luik, nadat ze zich gekoppeld hebben op het specifieke dossier.

Dat kan. Natuurlijke personen en buitenlandse rechtspersonen zijn niet verplicht het register te gebruiken. Het is dan aan u als schuldbemiddelaar om deze schuldvorderingen om te zetten naar elektronische vorm. Dit doet u onder de groene tegel ‘schuldvorderingen’ die u terugvindt op de homepagina van elke dossier. 

Neen, voor het gebruik van het register dient per dossier een jaarlijkse retributie betaald te worden. Deze retributie zal geïnd worden op de verjaardag de beschikking van toelaatbaarheid. 

Neen. Dat kan momenteel nog niet. U kan wel een Excel-bestand downloaden met een overzicht van de schuldvorderingen onder de groene tegel ‘schuldvorderingen’ die u terugvindt op de homepagina van elke dossier. Op basis van dit Excelbestand kunt u dan uw plan buiten JustRestart opmaken.