Indien u geen antwoord vindt op uw vragen in onderstaande FAQ’s, dient u zich tot de Service Desk te wenden. De DPA-Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u.

 

Algemeen

Toegang DPA-Regsol

Het Centraal Register Solvabiliteit is een digitaal platform voor insolventiedossiers.  
Rechtbanken (rechters, rechter-commissarissen, gedelegeerd rechters en griffiers), curatoren, schuldenaars  en schuldeisers kunnen de belangrijkste documenten van een insolventiedossier online aanmaken, opslaan, ondertekenen en uitwisselen.

Het Centraal Register Solvabiliteit, Regsol, wordt beheerd door de communautaire ordes van advocaten van België, met name de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en L’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG).

Het gebruik van het register veronderstelt de aanvaarding van het gebruiksreglement. U kan het gebruiksreglement vinden door op “gebruiksreglement” te klikken onderaan rechts op de homepagina, of hier.

Het register is een authentieke gegevensbron. Het register:

 • digitaliseert de papieren insolventiedossiers die ondergebracht werden bij de ondernemingsrechtbanken.
 • digitaliseert de aangiftes van faillissement, de verzoeken voor gerechtelijke reorganisatieprocedures en de aangiftes van schuldvordering. Minnelijke akkoorden die buiten de gerechtelijke reorganisatieprocedure gesloten werden, kunnen in het register opgeladen worden.
 • faciliteert de communicatie tussen alle actoren van het insolventiedossier
 • biedt de bij wet bepaalde inzage aan alle mogelijke betrokkenen bij het insolventiedossier.

Zonder e-ID of advocatenkaart:

 • Stap 1: ga naar de url private.regsol.be. U komt op de inlogpagina van het private luik van DPA-RegSol.
 • Stap 2: vul uw rijksregisternummer in en het wachtwoord dat u kreeg toen u in DPA-Regsol werd opgenomen. Uw ontvangt deze login-gegevens via mail. 
 • Stap 3: indien u uw wachtwoord niet (meer) kent, klikt u op de inlogpagina op de blauwe lijn “nieuw wachtwoord aanvragen”. Vul uw e-mailadres in zoals het gekend is in DPA-RegSol (dit is het e-mailadres waarop u de mail ontvangen hebt, bevattende de uitnodiging om een login aan te maken, en die u wordt verstuurd vanaf het ogenblik dat u bent opgenomen in DPA-RegSol) en vul uw rijksregisternummer in. Klik op de toets “nieuw wachtwoord aanvragen.”
 • Stap 4: u ontvangt een mail met een nieuw wachtwoord en u kan dan stappen 1 en 2 uitvoeren.
 • Stap 5: wenst u zelf een wachtwoord te kiezen, ga, na het inloggen,  naar de oranje tegels op uw dashboard, en klik op de tegel “mijn gegevens”, scrol onderaan naar de blauwe toetsen en klik op “wachtwoord wijzigen”. Geef daar een nieuw wachtwoord van uw keuze in, herhaal dit wachtwoord en klik op wachtwoord wijzigen.


Met e-ID of advocatenkaart.

U hebt daarvoor respectievelijk uw e-ID of advocatenkaart nodig (allebei met de juiste pincodes! Zie ook verder bij advocatenkaart) en een kaartlezer.

 • Stap 1: ga naar de url private.regsol.be. U komt op de inlogpagina van het private luik van DPA-RegSol.
 • Stap 2: Klik 1 van de opties “Log in met EID” of “Log in met advocatenkaart” aan.
 • Stap 3: U wordt omgeleid naar Zetes EazyID waar u uw pincode dient in te geven.

 

Na correcte ingave van uw pincode bent u ingelogd op DPA-RegSol

 

Als er zich problemen stellen met inloggen, dan hebben deze vaak te maken met de browser waarin u werkt. U moet weten dat RegSol bij nieuwe ontwikkelingen Internet Explorer niet langer actief zal ondersteunen. U schakelt best over naar een meer recente browser zoals Chrome of Firefox. 

Controleer ook even of u inlogt met het correcte rijksregisternummer: DPA-RegSol zal immers (om veiligheidsredenen) enkel het rijksregisternummer aanvaarden zoals het werd opgenomen in uw persoonlijke gegevens in DPA-RegSol.

Misschien gebruikte u het verkeerde wachtwoord? Op de inlogpagina kan u klikken op “nieuw wachtwoord aanvragen” om een nieuw wachtwoord te ontvangen.

Een andere tip is uw historiek even te wissen. Druk hiervoor op CTRL F5 en herbegin.

 

Omwille van veiligheidsredenen sluit DPA-RegSol zichzelf af wanneer u langer dan 60 minuten niet "actief" bent in het programma. Op die manier vermijdt het systeem dat uw scherm blijft open staan als u er niet in werkt en het systeem op dat moment toegankelijk zou zijn voor onbevoegden.

 

U kan uw gegevens makkelijk zelf aanpassen.

Ga hiervoor naar de oranje tegel “mijn gegevens” op het dashboard en scrol naar beneden naar de knop “bewerken”. Als u hierop klikt kunt u uw gegevens aanpassen.

Opgelet! Na het aanpassen dient u nogmaals onderaan op “bewerken” te klikken om de aanpassingen te bevestigen.

Zodra u in DPA-RegSol wordt opgenomen, ontvangt u uw login-gegevens via mail. Mocht u deze mail niet meer terugvinden, ga dan naar de inlogpagina van het private luik van DPA-RegSol op private.regsol.be en klik op “nieuw wachtwoord aanvragen”. U ontvangt onmiddellijk een nieuw wachtwoord zodat u kan inloggen.

Nadat u uw aanvraag voor een nieuw wachtwoord hebt verzonden, zou u binnen enkele minuten een email moeten ontvangen met de nodige gegevens.

Als u deze mail niet ontvangt - controleer ook even uw spambox om zeker te zijn dat hij daar niet is toegekomen - dan is dit waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het mailadres dat u net invulde, niet overeenstemt met het mailadres dat aan uw naam verbonden werd in DPA-RegSol.

U neemt dan best contact op met de helpdesk. Klik op het vraagtekentje bovenaan rechts op de inlogpagina voor het nummer en het mailadres van de helpdesk.

 

U klikt op de oranje tegel “mijn gegevens” op het dashboard. U scrolt naar beneden en klikt op de blauwe toets “bewerken” om uw persoonlijke gegevens of zakelijke gegevens aan te passen.

Opgelet! Vergeet na uw aanpassingen niet om de blauwe toets onderaan "bewerken" aan te klikken zodat uw aanpassingen worden bewaard.

Dit gebeurt lokaal op uw eigen computer en heeft niets met het programma DPA-RegSol te maken. U dient te wachten tot de updates voltooid zijn om te kunnen verderwerken.

In Dpa-RegSol is de authentieke bron van de Belgische advocaten geïntegreerd waardoor de identificatie van de curatoren sluitend is.

In DPA-Regsol wordt het beheer van de magistraten en griffiers gevoerd door de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Deze dient de contactgegevens up to date te houden.
 
 

Werken in DPA-Regsol

Indien u werkt in een dossier en u wenst een ander dossier te openen zonder het eerste te sluiten, kunt u dit als volgt doen:  U houdt de CTRL-toets van uw toetsenbord ingedrukt en klikt bovenaan (naast dashboard) op “mijn faillissementen. U zal merken dat het overzicht van de “faillissementen” nu opent in een nieuw tabblad. Het dossier waarin u aan het werken was, staat met de naam van het dossier in de vorige tab. U kan nu in de tweede tab een dossier kiezen uit de lijst. Het nieuwe dossier zal nu in de tweede tab vermeld staan met zijn naam.

Op deze manier kunt u meerdere dossiers tegelijk openzetten.

Dezelfde werkwijze kan u ook hanteren voor “Mijn GRP”, “TODO”, enz.

Wanneer u in DPA-RegSol een document wil toevoegen aan een item uit de tijdslijn, kunt u steeds kiezen tussen ofwel een eigen document opladen, ofwel een modeldocument uit DPA-RegSol gebruiken.

Bij de modeldocumenten zit ook steeds een “blanco document”. Deze “blanco documenten” worden wel vooraf ingevuld met de basisgegevens van het faillissement, maar bevatten verder geen teksten. Op die manier kunt u makkelijk een eigen tekst formuleren, maar hoeft u de faillissementsgegevens niet telkens opnieuw in te geven.

 

In een faillissementsdossier dient u dan in de tijdslijn het item in kwestie op "weigeren terug naar RC of CURATOR" te plaatsen. Zo zal de actor dit item opnieuw in zijn todo-lijst krijgen. In het commentaarveld vult u best in waarom u weigert of wat de actor moet doen. Best dateert u de weigering, en zet u er uw naam of functie bij. De opmerkingen in het commentaarveld blijven staan en kunnen niet verwijderd worden.

De voorgaande actor kan het geweigerde item niet verwijderen, maar kan de griffie wel verzoeken om dit item te neutraliseren, en een nieuw item opladen, indien nodig. In RegSol public is dan, na aanvaarding van het nieuwe item en neutralisering van het geweigerde item, enkel het nieuwe item zichtbaar. 

Wordt het geweigerde item niet geneutraliseerd, dan is dit ook zichtbaar in RegSol public, samen met het aanvaarde nieuw item. 

Eventueel kan, na weigering van een item, de actor een nieuwe tijdslijn aanmaken, en het nieuwe item daarin opladen.

Opgelet: dit is enkel mogelijk in faillissementen en niet in GRP’s. In een GRP dient u contact op te nemen met de griffie om het item te neutraliseren en vervolgens kan het item opnieuw worden aangemaakt.

De maximale grootte is 15 MB per bestand. Een pdf-bestand dat te groot is om op te laden, kan u eenvoudig zelf verkleinen door het op te splitsen. U ontvangt een foutmelding als het bestand te groot is.
 
Bestand splitsen
Om pdf documenten te splitsen raden wij u in de eerste plaats contact op te nemen met uw IT-afdeling. Indien u niet beschikt over een IT-afdeling kan u ook zelf een software installeren. Wij raden het gebruik van een online webdienst ten strengste af vanwege de gevoeligheid van de informatie.

PDFsam Basic
Het gebruik van onderstaande informatie is enkel adviserend en is op eigen verantwoordelijkheid. 
PDFsam Basic (https://www.pdfsam.org/) is een gratis open source desktop applicatie om pdf documenten te splitsen, samen te voegen, te draaien. De documentatie hieronder is gebaseerd op versie 3.3.2. van de applicatie.Na de installatie heeft u de keuze uit een aantal tegels:

Pdf sam01

 

Selecteer uw bronbestand, de grootte waarbij er gesplitst dient te worden (bv 10MB), de locatie van het uitvoerbestand en klik op uitvoeren:

Pdf sam02

 

Klik bij voltooid op “Open”:

Pdf sam03

 

Uw bestandsverkenner wordt geopend op de locatie van de bestanden:

Pdf sam04

 

Het document werd gesplitst op 10MB grootte en de bestandsnaam wordt voorafgegaan door de paginanummer waar er gesplitst werd. 

U kan nu de documenten opladen zonder de limiet van 15MB te overschrijden.
 
 

Elektronisch tekenen

U hebt bij de activatie van uw advocatenkaart al de nodige software geïnstalleerd om elektronisch te kunnen tekenen in RegSol. 

Indien u op een andere computer werkt, dient u de software eaZyLink te installeren op uw computer alvorens elektronisch te kunnen tekenen met uw advocatenkaart. Indien deze software niet geïnstalleerd is of indien de versie ervan verouderd is, zult u automatisch verzocht worden om deze (opnieuw) te installeren op het ogenblik dat u elektronisch wilt tekenen in DPA-Regsol. 

Nieuw antwoord: De ondertekeningstool eaZySign is de tool die werd ontwikkeld door de firma ZETES en die geïntegreerd werd in DPA-RegSol (momenteel enkel op het private luik: https://private.regsol.be) en waarmee u documenten elektronisch kan ondertekenen. 

De ondertekeningstool is compatibel met Windows en Mac OSX. 

Voor iedereen:

 • Controleer of u wel degelijk een PDF-document probeert te ondertekenen. Omdat ondertekenen enkel nuttig is bij documenten die na ondertekening niet meer kunnen aangepast worden, kan de elektronische ondertekening enkel gebruikt worden voor PDF-documenten.

  Wilt u in DPA-RegSol een document ondertekenen met eID of advocatenkaart, controleer dan ook eerst of het niet een document in bv Word of Excel is. Indien dit wel het geval is, zet dit dan eerst om naar een PDF-document, laad het vervolgens opnieuw op in DPA-RegSol en onderteken dan met uw eID of advocatenkaart.

  Er zijn gratis online tools om documenten om te zetten naar PDF.
   
 • Controleer of het bestand dat u wenst te tekenen niet groter is dan 30 MB. Grotere bestanden kan u niet elektronisch ondertekenen. Hebt u een bestand dat toch zwaarder blijkt dan 30 MB, dan bevat het allicht een scan of ander beeldmateriaal. U kan het document dan best eerst opnieuw bewaren in een minder zwaar formaat, of opdelen in stukken, en daarna opnieuw opladen.

   

Voor Curatoren:

Voor curatoren die tekenen met de nieuwe advocatenkaart:

 • Indien u tekent met een nieuwe advocatenkaart: controleer of u de juiste handtekencode (6 cijfers) gebruikt. Om documenten elektronisch te ondertekenen moet u 6 cijfers ingeven. Daarenboven beschikt u over een 4-cijferige PIN-code waarmee u zich moet identificeren op DPA-RegSol alvorens u elektronisch documenten kan ondertekenen.

  Activeerde u tijdens het activatieproces van uw nieuwe advocatenkaart slechts 1 PIN-code? Dan dient u uw handtekencode (6 cijfers) nog in te stellen op: https://dpa2.zetescards.be/nl
   
 • Indien u tekent met een nieuwe advocatenkaart: gebruik geen kaartlezer met pinpad (een kaartlezer met toetsen zoals die van de banken of de Isabel-kaartlezer) om documenten elektronisch te ondertekenen. Hierdoor kan uw advocatenkaart blokkeren.
   
 • Vermoedt u dat u beschikt over een geblokkeerde advocatenkaart? Reset uw PIN-code (4 cijfers voor de nieuwe advocatenkaart) en/of handtekencode (6 cijfers) via deze link: https://dpa2.zetescards.be/nl


 

 

Neen. Niet alle documenten moeten getekend worden. De wetgeving die van kracht is, bepaalt welke documenten getekend moeten worden. Wanneer een document effectief getekend moet worden, hebt u de keuze om het document:

 • te tekenen, buiten DPA-RegSol (manueel of eventueel elektronisch met een andere software dan voorgesteld op DPA-RegSol)
 • of dit elektronisch te tekenen in DPA-RegSol met de ondertekeningstool eaZySign.

 

Het is enkel mogelijk om elektronisch te tekenen in DPA-RegSol met een computer (PC of Mac). Het is dus niet mogelijk om te tekenen met andere toestellen zoals tablets en smartphones.

Toegang tot een dossier

De toegangsaanvragen tot een dossier door een derde of door een betrokken partij gebeuren via de publieke website van DPA-RegSol (https://regsol.be).

In faillissementsdossiers moet de persoon die toegang tot een dossier vraagt, zijn rol in het betrokken dossier (zaakvoerder, schuldeiser, schuldenaar, advocaat van de schuldenaar, werknemer, andere) en eventueel de reden voor zijn belang meedelen en (eventueel) bewijsstukken hiervoor overmaken.

Elke toegangsaanvraag wordt gestuurd naar een vooraf bepaalde actor in het dossier (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). Deze actor zal kunnen beslissen om de aanvraag al dan niet te aanvaarden. Hieronder leest u wie de toegang tot welk dossier kan aanvaarden of weigeren.

 

Met uitzondering van de toegangsaanvragen die gebeuren door bepaalde bijzondere accounts die automatisch door het systeem aanvaard kunnen worden zonder de noodzakelijke tussenkomst van een andere persoon, wordt elke toegangsaanvraag gestuurd naar een vooraf bepaalde actor in het dossier (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). De actor die deze aanvraag moet beantwoorden, wordt per e-mail verwittigd van zodra de aanvraag wordt ingediend.
 
De actor die de toegangsaanvraag moet aanvaarden of weigeren, is afhankelijk van:

 • het soort dossier: faillissementen of gerechtelijke reorganisatieprocedures
 • in het geval van faillissementsdossiers, de datum van het vonnis van faillietverklaring: voor of vanaf 1 mei 2018
 • de persoon die de toegangsaanvraag heeft gedaan: de advocaat van de schuldenaar of andere
 • het eventuele bestaan van een schuldenaar en een advocaat van de schuldenaar voor het betreffende dossier (met een account in DPA-RegSol)

 

Voor faillissementsdossiers met datum vonnis voor 1 mei 2018

In principe is het de curator die beslist over de toegang tot het dossier, tenzij de aanvraag gebeurt door de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar een account heeft in DPA-RegSol (als betrokkene in het betreffende dossier). In dit geval is het de schuldenaar die beslist over de toegang tot het dossier.     

 

Voor faillissementsdossiers met datum vonnis vanaf 1 mei 2018

In principe is het de rechter-commissaris die beslist over de toegang tot het dossier, tenzij de aanvraag gebeurt door de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar een account heeft in DPA-RegSol (als betrokkene in het betreffende dossier). In dit geval is het de schuldenaar die beslist over de toegang tot het dossier.     

 

Voor gerechtelijke reorganisatieprocedures

Wanneer de schuldeiser (of zijn advocaat) toegang vraagt tot een GRP-dossier, vanuit RegSol public, dan is het de schuldenaar (of zijn advocaat) die de aanvraag behandelt, en de toegang verleent of weigert. Immers, omwille van bijvoorbeeld onvolledige gegevens in de neergelegde lijst van schuldeisers, kan de gedelegeerd rechter kan niet altijd beoordelen of de betrokkene effectief schuldeiser is of niet. Daarom komt deze beslissing toe aan de schuldenaar (of zijn raadsman). De gedelegeerd rechter houdt toezicht over het verlenen of het weigeren van de toegang, en kan eventueel ingrijpen.

Als de toegangsaanvraag binnen 2 dagen nog niet werd behandeld, wordt de gedelegeerde rechter via mail in RegSol genotifieerd.

Als een andere partij dan een schuldeiser toegang vraagt tot het dossier, beslist uitsluitend de gedelegeerd rechter.

 

Toegangsaanvragen komende van het Europees “Insolvency Register”

Toegangsaanvragen komende van het Europees Insolvency Register worden behandeld door: 

 • Gedelegeerd rechter (gerechtelijke reorganisatie procedures)
 • Rechter-commissaris (faillissementen met een datum vonnis ná 1 mei 2018)
 • Curator (faillissementen met een datum vonnis vóór 1 mei 2018)
   

 

 

Indien uw rol dit toelaat (zie hier), kunt u iemand uitnodigen om inzage te nemen in een dossier. U dient hiervoor eerst naar het dossier te gaan waarin u iemand inzage wenst te geven. Klik op de homepagina van het dossier op de groene tegel “beheer toegang tot het dossier”.

Klik vervolgens onderaan rechts op de blauwe toets “Iemand uitnodigen”.

U komt vervolgens op een pagina waar u de informatie moet invullen van de persoon die u wenst uit te nodigen.

Vul de (met een asterisk gemarkeerde) verplichte velden in en klik vervolgens op “Opslaan”.

De uitgenodigde persoon zal nu een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. Indien deze persoon nog geen account heeft in DPA-RegSol, zal hij eerst een account moeten aanmaken alvorens inzage te kunnen nemen in het dossier.

 

Openstaande faillissementsdossiers met datum vonnis voor 1 mei 2018

In principe is het de curator die iemand kan uitnodigen om inzage te nemen in een dossier, behalve in de volgende gevallen:

 • de uit te nodigen persoon is de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar heeft zelf toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar, en de advocaat van de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. Er is geen andere schuldenaar,  die al toegang heeft tot het dossier. In dit geval kan enkel de advocaat van de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier. Een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang hebt tot het dossier. In dit geval kan enkel de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en zowel de advocaat van die schuldenaar als  een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de advocaat van de toegang vragende schuldenaar als de andere schuldenaar hem uitnodigen.

 

Openstaande faillissementsdossiers met datum vonnis vanaf 1 mei 2018

In principe is het de rechter-commissaris die iemand kan uitnodigen om inzage te nemen in een dossier, behalve in de volgende gevallen:

 • de uit te nodigen persoon is de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van deze schuldenaar heeft toegang tot het dossier. Er is geen andere schuldenaar,  die al toegang heeft tot het dossier. In dit geval kan enkel de advocaat van de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier. Een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang hebt tot het dossier. In dit geval kan enkel de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en zowel de advocaat van deze schuldenaar als een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de advocaat van de toegang vragende schuldenaar als de andere schuldenaar hem uitnodigen.

 

Openstaande gerechtelijke reorganisatieprocedures

In principe is het (enkel) de gedelegeerd rechter die iemand kan uitnodigen om inzage te nemen in een dossier, behalve in de volgende gevallen:

 • de uit te nodigen persoon is de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. Er is geen andere schuldenaar, die al toegang heeft tot het dossier. In dit geval kan enkel de advocaat van de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is niet de schuldenaar of de advocaat van de schuldenaar, en de advocaat van de schuldenaar heeft toegang tot het dossier, maar de schuldenaar niet. In dit geval kunnen zowel de advocaat van de schuldenaar als de gedelegeerd rechter, deze persoon uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier, maar een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is niet de schuldenaar of de advocaat van de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier, maar een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de andere schuldenaar als de gedelegeerd rechter deze persoon uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van deze schuldenaar en een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de advocaat van deze schuldenaar als de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is niet de schuldenaar of de advocaat van de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar en een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel advocaat van de schuldenaar als de gedelegeerde rechter deze persoon uitnodigen.

 

Gearchiveerde faillissementsdossiers en gerechtelijke reorganisatieprocedures
 • De griffie kan via de tegel "beheer toegang tot het dossier” publieke actoren uitnodigen om inzage te nemen in gearchiveerde dossiers.
 • De uitgenodigde persoon zal een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. Indien deze persoon nog geen account heeft in DPA-RegSol, zal hij eerst een account moeten aanmaken alvorens inzage te kunnen nemen in het gearchiveerde dossier.

 

Wanneer in een GRP-dossier een schuldeiser (of zijn advocaat) toegang vraagt tot het dossier, zal het de schuldenaar (of zijn advocaat) zijn die deze vraag om toegang moet goedkeuren of weigeren. 

De schuldenaar of diens advocaat worden hierover bij het indienen van het GRP-verzoekschrift geïnformeerd. Zij ontvangen  een notificatie wanneer een schuldeiser of diens advocaat toegang tot het dossier vraagt. De toegang verlenen of weigeren, gebeurt via de functie “Contacten” in het dossier. Indien de toegang geweigerd wordt is een motivatie verplicht.

De gedelegeerd rechter behoudt steeds (via de groene tegel “beheer toegang dossier”) het overzicht van de verschillende gebruikers die toegang tot het dossier hebben. Via diezelfde tegel kan de gedelegeerd rechter,  wanneer de schuldenaar of diens advocaat nalaat te reageren op de vraag tot toegang, nog steeds actie ondernemen om deze toegang zelf te verlenen aan de schuldeiser of diens advocaat.
 

Mijn dossiers

De toegang tot een dossier kan als volgt verleend worden:

 • door op uw dashboard op de blauwe tegel “openstaande toegangsaanvragen” te klikken.
 • of door in het betreffende dossier rechtstreeks op de groene tegel “beheer toegang tot het dossier” te klikken.  
   

In beide gevallen ziet u een lijst van de toegangsaanvragen. U dient deze één voor één te aanvaarden of te weigeren door respectievelijk op het groene vinkje te klikken dan wel op het rode kruisje.

Om de lijst van uw dossiers te raadplegen, kunt u:

 • op uw dashboard op respectievelijk de rode tegel “mijn faillissementen” of de donkerblauwe tegel “mijn gerechtelijke reorganisaties” klikken
 • op iedere pagina kan u bovenaan links op de titels “mijn faillissementen” of “mijn GRP” klikken om respectievelijk uw faillissementsdossiers of uw dossiers in gerechtelijke reoganisatieprocedures te zien.

 

Wanneer u dossiers hebt bij meerdere ondernemingsrechtbanken, moet u bij het inloggen eerst een rechtbank kiezen alvorens terecht te komen op uw dashboard. Dit betekent dat uw dashboard enkel betrekking zal hebben op de dossiers van de door u gekozen rechtbank.

Indien u bijvoorbeeld « Brussel » gekozen hebt als rechtbank, zult u vervolgens enkel informatie zien voor de dossiers van deze rechtbank. Indien u vervolgens dossiers voor een andere rechtbank wilt beheren, zult u de rechtbank moeten wijzigen. U klikt hiervoor op de optie “rechtbank wijzigen” bovenaan rechts in de hoofding.

 

U gaat ofwel op uw dashboard naar de blauwe tegel “TODO”, ofwel klikt u op om het even welke pagina op de hoofding “TODO”. In beide gevallen komt u op de pagina waar u uw aankomende to do’s voor de komende weken of maanden kan opzoeken door de filters in te vullen.

Let op! De datumfilter staat standaard op een week verder. Indien u uw TODO lijst op vandaag wenst te kennen, vul dan de datum van vandaag in.

Vanuit deze lijst kan u onmiddellijk aan de slag in uw dossiers. U kan de items rechtstreeks aanklikken en er actie op ondernemen.

Elke avond krijgt u een mail met de wijzigingen die die dag gebeurden in uw dossiers. U kan deze mailfunctie activeren of deactiveren door op uw dashboard op de oranje tegel met “mijn gegevens” te klikken, naar beneden te scrollen en op de blauwe toets “bewerken” te klikken. Net boven de horizontale lijn kan u het desbetreffende selectievakje aan- of afvinken.

De recente wijzigingen in uw dossiers kan u ook op uw dashboard consulteren via de tegels “recente wijzigingen”. De paarse tegel toont de recente wijzigingen in GRP’s en de rode tegel toont deze voor de faillissementen.

 

Op uw dashboard onder de rode tegel “archief” voor faillissementen en onder de paarse tegel “archief” voor GRP’s.

De lijst van uw dossiers kan u sorteren op elk van de beschikbare kolommen.

In het geval van faillissementsdossiers is het mogelijk om te sorteren op:

 • faillissementsnummer
 • faillissementsnaam
 • datum van het vonnis
 • naam van de rechter-commissaris
 • naam van de curator
 • al dan niet gesloten

 

In het geval van GRP-dossiers is het mogelijk om te sorteren op:

 • nummer van de GRP
 • naam van de GRP
 • datum van het vonnis
 • referentienummer
 • naam van de gedelegeerde rechter

Om uw dossiers te sorteren, klikt u op de blauwe titel van de kolom waarvoor u de sortering wenst uit te voeren. Zodra dit gebeurd is, wordt het pijltje langs de titel van de kolom waarvoor de sortering werd uitgevoerd, groen.


Het systeem onthoudt uw laatste keuze voor uw volgende bezoek aan deze pagina. Indien u de resultaten steeds op alfabet of op nummer wilt zien voor een bepaalde kolom, moet u dus slechts één keer sorteren.  

 

Per afdeling kan er een onderscheid tussen de rollen gemaakt worden voor de gebruikers van het private luik. Dit betekent dat een gebruiker bijvoorbeeld in de ene afdeling rechter-commissaris kan zijn en gedelegeerd rechter in een andere afdeling.

De Deposito- en Consignatiekas wordt automatisch door RegSol op de hoogte gebracht over de sluiting van een dossier. Dit gebeurt onmiddellijk nadat de griffie de sluitingsdatum van het dossier heeft ingegeven. 

Volgens de informatie verstrekt door de Deposito- en Consignatiekas, zullen het dossier en de rubriekrekening bij de DCK nog 30 dagen open blijven staan zodat eventuele afrekeningen nog kunnen behandeld worden. 30 dagen na de sluitingsdatum in RegSol zal ook de Deposito- en Consignatiekas het dossier sluiten. Voor zover bij de uitvoering van een betalingsopdracht (die tijdig werd doorgegeven) blijkt dat deze niet kan uitgevoerd worden (omdat bv. de bestemmeling niet bereikbaar is of er geen correcte bankgegevens werden opgegeven), kan de curator nog rechtzettingen uitvoeren, zelfs na het verstrijken van de termijn van dertig dagen.  Dit dient dan rechtsreeks via mail  consignaties.thesaurie@minfin.fed.be of consignations.tresorerie@minfin.fed.be met DCK geregeld te worden. 
 

Tijdslijn/items/documenten

Voor faillissementen:

 • Een rood item betekent dat de curator actie moet ondernemen.
 • Oranje betekent dat de rechter-commissaris actie moet ondernemen.
 • Groen betekent dat de griffier actie moet ondernemen.
 • Paars betekent dat een item ok is.
 • Grijs betekent dat het item geneutraliseerd werd (of dat het een item betreft van vóór 1 april 2017)
   

Dergelijke items zijn louter ter info opgeladen in DPA-RegSol en geven geen aanleiding tot een actie bij een andere actor.

 

Voor GRP’s:

Voor GRP’s

 • Een blauw item betekent dat de gerechtsmandataris actie moet ondernemen
 • Een rood item betekent dat de gerechtsmandataris GROG actie moet ondernemen.
 • Een bruin item betekent dat de voorlopig bewindvoerder actie moet ondernemen.
 • Oranje betekent dat de gedelegeerd rechter actie moet ondernemen
 • Groen betekent dat de griffier actie moet ondernemen.
 • Paars betekent dat het item OK is.
 • Grijs betekent dat het item geneutraliseerd werd.
   

Standaard staan enkel die artikels in de tijdslijn die gemeenschappelijk zijn voor ieder faillissement. Rechts bovenaan de tijdslijn kan u een “nieuw item toevoegen” als u een ander item wil toevoegen aan de tijdslijn. U komt dan op een pagina waar u bovenaan een veld “item” ziet staan. Rechts in dat veld staat een pijltje dat u kan aanklikken. U krijgt dan het menu te zien van alle items die kunnen toegevoegd worden aan de tijdslijn.

Als u in een item in de tijdslijn rechts klikt op “bestand toevoegen”, krijgt u de keuze om gebruik te maken van een DPA-RegSol-document of om een eigen document op te laden. Klik op “RegSol model gebruiken” en selecteer het gewenste model. Ook in dit model kan u toevoegingen doen  en / of wijzigingen aanbrengen.

Als u kiest voor een “blanco model” kunt u uw eigen teksten toevoegen, maar zijn alvast de basisgegevens van het dossier opgenomen zodat u deze niet meer hoeft in te geven.

 

Wanneer u in de tijdslijn een document aanmaakt op basis van een voorgesteld modeldocument, kunt u dit nieuw aangemaakte document ook “tijdelijk opslaan”.

Concreet doet u dit als volgt: onderaan ieder nieuw document kunt u nu kiezen voor ofwel “opslaan als pdf” ofwel “deze tekst aanpassen”, ofwel “model tijdelijk opslaan”.

Bij ”model tijdelijk opslaan” zal DPA-RegSol het document met alle variabelen opslaan zodat u het later kan wijzigen of verder kan aanvullen. U vindt het tijdelijk opslagen document terug onder het gekozen tijdslijnitem in de lijst ”mijn tijdelijk opgeslagen modellen”. Deze lijst met “mijn tijdelijk opgeslagen modellen” is enkel zichtbaar voor uzelf, andere actoren kunnen deze dus niet zien. Door het model aan te klikken kunt u het wijzigen of verder aanvullen. Wanneer u het model dan definitief opslaat als pdf zal het verdwijnen uit de lijst van tijdelijke modellen en terechtkomen in de lijst van bestanden die voor iedere actor van het dossier zichtbaar zijn.

 

Dit kan door het artikel door te geven (al dan niet met ondertekening) naar de volgende actor. Klik in het tijdslijnitem rechts op de toets “doorgeven”.

Bij ieder item in de tijdslijn vindt u rechts volgend icoontje:

 • Een vraagteken: als u daarop klikt, krijgt u de tekst uit de wet te zien die op het item in kwestie betrekking heeft.

 

U opent het item in de tijdslijn en klikt in het rechtse menu op “doorgeven”. Indien er meerdere documenten in het item hangen, selecteert u het of de document(en) dat/die u wenst te tekenen. 

In ieder item kunnen drie soorten pennetjes verschijnen :

 • Een pennetje dat lijkt op een balpen: geeft aan dat een document buiten RegSol getekend werd.
 • Een pennetje met een rode streep erdoor: geeft aan dat een document geen handtekening behoeft.
 • Een pennetje dat lijkt op een vulpen: geeft aan dat er elektronisch getekend werd. Als een document elektronisch getekend werd, krijgt het pennetje een kleur. De kleur van het pennetje geeft  aan door welke actor het document getekend werd:
  - Oranje is de curator
  - Groen is de rechter-commissaris
  Als u klikt op het pennetje verschijnt de naam van de persoon die elektronisch tekende en de datum en het uur waarop hij tekende.

 

Bij faillissementen: de volgorde van de items is chronologisch

Bij GRP’s: de volgorde van de items is omgekeerd chronologisch, met andere woorden staat het item met de meest recente (of zelfs toekomstige TODO-)datum bovenaan.

In een GRP kan een item van plaats wijzigen in de tijdslijn eens de persoon die eerst aan zet is het item doorgeeft aan de volgende actor.

 

 

 

De items die in elk faillissement aan bod komen, worden automatisch toegevoegd bij de opstart van het dossier en kunnen niet veranderd noch gewijzigd worden: bijvoorbeeld de publicatie van het vonnis, de aanvaarding ambt curator, de inventaris, alle PV’s van verificatie van schuldvorderingen op hun datum, de memorie, het eerste jaarverslag.

Eens het jaarverslag is opgeladen en doorgegeven, wordt automatisch het tijdslijnitem voor volgend jaar aangemaakt, en komt het ook in de to do lijst.

In functie van de evolutie van het dossier kan een actor zelf tijdslijnitems toevoegen. Hiervoor klikt hij op de blauwe knop “ Nieuw item toevoegen” in de tijdslijn van het dossier.  Dan verschijnt een pagina met bovenaan een vak “item” en een pijltje uiterst rechts. Door op dat pijltje te klikken, verschijnt de dropdownlijst met alle mogelijke wetsartikels.

Bij de aanmaak van het item wordt automatisch de datum van aanmaak vermeld, tenzij de actor een andere (todo-)datum aan het item geeft. Het is deze datum die aan het item verbonden blijft voor wat betreft faillissementsdossiers.

Voor tijdslijnartikels in de GRP verandert de datum van een tijdslijnitem van zodra het item een eerste keer doorgegeven wordt naar een volgende status/actor.

Statuswijzigingen, n.a.v. het doorgeven van een artikel aan een volgende actor, kunnen gevolgd worden in de todo-lijst. 

In elk tijdslijnitem, ook de afgewerkte, kan een subtitel toegevoegd worden om enige verduidelijking te brengen bij een tijdslijnitem dat bijvoorbeeld meer dan één keer in een dossier wordt gebruikt.

Belangrijk: deze subtitel is enkel zichtbaar in RegSol PRIVATE, maar wordt niet zichtbaar in RegSol PUBLIC.

Curatoren kunnen ook documenten toevoegen die dateren van voor 1/4/2017. Deze documenten dienen enkel ter vervollediging van het dossier en creëren geen to do’s voor de andere actoren. Twee punten zijn hierbij belangrijk: de functie “documenten van voor 1/4/2017” is niet bestemd voor documenten die dateren van na 1/4/2017. Bij het invoegen van documenten die dateren van voor 1/4/2017 moet u deze functie altijd gebruiken, zo niet worden voor de andere actoren todo’s gegenereerd die niet van toepassing zijn wegens acties reeds uitgevoerd in het verleden.

U gaat als volgt te werk: ga naar een dossier dat dateert van voor 1/4/2017, ga naar de functie “een nieuw item toevoegen”, kies een artikel uit het keuzemenu.

Belangrijk! Vul een datum in van voor 1/4/2017, zet een vinkje bij “DOC  voor 1/4/2017” en klik op “toevoegen”.

De titel van het artikel vermeldt duidelijk dat het gaat om documenten van voor 1/4/2017, het artikel creëert geen to do’s voor de andere actoren, maar ze zijn wel zichtbaar voor hen.

Niet alle tijdslijnitems zijn zichtbaar voor de andere actoren in het dossier, maar soms enkel voor diegene die ze heeft aangemaakt. Dit wordt dan vermeld bij het aanmaken van het item.

Onder een tijdslijnitem kan commentaar toegevoegd worden door een actor. Deze commentaar is zichtbaar voor iedereen in RegSol PRIVATE, maar niet zichtbaar in RegSol PUBLIC, en mag/kan niet verwijderd worden. Het is aan te bevelen dat diegene die commentaar geeft zijn naam of functie vermeldt, en de datum waarop de commentaar gepost werd.

Een document in een tijdslijnitem kan door de actor, aan wie het werd doorgegeven, geweigerd worden, met vermelding “reden van weigering”. Deze weigering is zichtbaar voor iedereen in RegSol PRIVATE, en mag/kan niet verwijderd worden. Het is aan te bevelen dat diegene die de weigering noteert, zijn naam of functie vermeldt, en de datum van de weigering.

Opgelet: dit is enkel mogelijk in faillissementen en niet in GRP’s. In een GRP dient u contact op te nemen met de griffie om het item te neutraliseren.  Vervolgens kan het item opnieuw worden aangemaakt.

Een foutief opgeladen document, dat werd doorgegeven, kan niet meer verwijderd worden. DPA-RegSol is de authentieke bron voor een insolventiedossier. Eens een document neergelegd werd in het dossier, kan en mag het niet verwijderd worden. De actor die zich heeft vergist kan een subtitel aanmaken bij het item, om er op te wijzen dat er een fout is gebeurd, of (eventueel) commentaar bijvoegen.

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld in geval van verkeerd opgeladen documenten met gevoelige informatie) kan (enkel) de griffie een foutief document verwijderen. 

De tijdslijnen “verzoekschrift GRP” en “aangifte faillissement” worden automatisch “afgesloten” nadat het vonnis van faillissement of GRP is opgeladen.

Concreet betekent dit dat u na het vonnis dat het dossier opent, geen items meer kan toevoegen aan de afgesloten tijdslijnen van “verzoekschrift GRP” en “aangifte faillissement”.
 

Alle tijdslijnitems in een Faillissements- of GRP-dossier volgen in principe een dwingende flow. De tijdslijnitems in een GRP-dossier die reeds aangemaakt en bewerkt werden vóór April 2022 en die niet gematcht konden worden met een dwingende flow, kunnen hierop echter een uitzondering vormen. In dergelijk item krijgt u nog steeds de vrijheid het item door te geven zonder dwingende flow. Dit is echter een uitdovende situatie.

In een GRP-procedure kan enkel de griffie alle items toevoegen aan de tijdslijn. Andere gebruikers kunnen enkel items toevoegen aan de tijdslijn waar ze zelf als eerste aan zet zijn. Gelieve de helpdesk te contacteren op support@regsol.be indien u vindt dat er artikels ontbreken.

Van zodra u een item doorgeeft aan een volgende actor (of u het item op OK plaatst) zijn de documenten zichtbaar voor de actoren die volgens het KB van 26 april 2018 het recht hebben deze te zien.

Consulteer de groene tegel ‘notificaties’ om te zien welke public actor welke notificatie ontving.

Sommige items worden automatisch toegevoegd aan de tijdslijn als iemand een item op OK plaatst.

Vb: Als de griffie het item “Verzoekschrift voorschot op ereloon” afwerkt, zal het item “Beslissing provisioneel ereloon insolventiefunctionaris” automatisch klaargezet worden in de tijdslijn voor de griffier. Er zal de griffie(medewerker) gevraagd worden een datum van gewenste afwerking op te geven voor het nieuwe item. De griffie zal dan in zijn todo-lijst zien dat er een taak aan hem is toegewezen.

Als een automatisch toegevoegd item in een tijdslijn moet komen, die nog niet bestaat, dan wordt de betreffende tijdslijn ook automatisch aangemaakt voor het nieuwe item.

U kan enkel acties ondernemen in tijdslijnitems die aan u zijn toegewezen. Controleer de status van een item links onderaan het tijdslijnitem.

Het is belangrijk voor de griffie om te weten wanneer een item voor het eerst werd toegevoegd maar ook wanneer dit item voor het eerst werd doorgegeven. De tijdslijn bij GRP’s wordt chronologisch gerangschikt op bovenstaande criteria.

Een item heeft 2 mogelijke plaatsen in de tijdslijn:

 • De tijdelijke plaats: de plaats in de tijdslijn wordt bepaald op basis van de todo-datum die ingesteld wordt bij aanmaak van het item (standaard de aanmaakdatum van het tijdslijnitem).
 • De definitieve plaats: de plaats in de tijdslijn wordt bepaald op basis van de datum waarop het item voor het eerst van status verandert. (maw: de datum waarop de startende actor voor het eerst een actie ondernam in het tijdslijnitem)

 

Concreet: De tijdslijn in een GRP-dossier wordt opnieuw gesorteerd, op het moment dat:

 • een item wordt toegevoegd aan de tijdslijn met een bepaalde todo-datum
 • een andere todo-datum aan het item wordt toegekend (vooraleer het item een eerste keer werd doorgegeven)
 • een tijdslijnitem voor het eerst wordt doorgegeven naar een andere actor
 • op het moment dat een tijdslijnitem door de startende actor op OK wordt geplaatst

Dit kan u zien aan de hand van de kleurcodes in de tijdslijn. De legende vindt u bovenaan de tijdslijn terug. De status van het tijdslijnitem vindt u ook voluit geschreven links onderaan het tijdslijnitem terug.

Ook via de todo-lijst kan u een bepaald item in een bepaald dossier opzoeken en kijken wie er aan zet is.

Berichtentegel

Berichten versturen vanuit RegSol PRIVATE

In RegSol PRIVATE worden berichten verstuurd binnen een dossier. Conform artikel XX.9 WER maken zij ook deel uit van het dossier.

Elke actor die gekoppeld is aan een dossier, kan in dit dossier  berichten versturen: een griffier, een curator, een rechter-commissaris, een gedelegeerd rechter…

Berichten kunnen verstuurd worden naar alle gebruikers van RegSol PRIVATE én naar gebruikers van RegSol PUBLIC die toegang hebben tot het betrokken dossier. 

Enkele aandachtspunten bij het versturen van berichten:

 • Het invullen van een onderwerp is verplicht
 • De berichtenfunctie bevat een tekst-editor die u kan gebruiken om uw tekst de gepaste lay-out te geven.
 • U vermijdt best het kopiëren en plakken. Als u een reeds bestaande tekst uit een document kopieert en in het tekstvlak van het bericht plakt, bestaat de kans dat er gegevens verloren gaan of dat de bestaande lay-out verdwijnt. 
 • Er is een functie ‘Dit bericht moet zichtbaar zijn voor griffie’  die u kan aanvinken. Wanneer deze aangevinkt is dan zien alle medewerkers van de griffie en de magistraten van de bevoegde afdeling dit bericht. Concreet wil dit zeggen: de griffier, de griffiemedewerker, de griffier GRP, de hoofdgriffier en de rechters. Zij kunnen dit bericht dan consulteren onder de groene tegel ‘berichten’ in het dossier.
 • U kan deze functie steeds aan- of uitvinken.


Berichten ontvangen vanuit RegSol PRIVATE

Uzelf kan ook berichten ontvangen van personen die gekoppeld zijn aan een dossier waarin u zelf ook actief bent. U krijgt hiervan een verwittiging per mail om te melden dat er een bericht voor u klaarstaat binnen RegSol. 
 

De berichtentegel in DPA-RegSol kan gebruikt worden voor de communicatie zoals bedoeld in art. XX. 9 WER ( “elke kennisgeving of mededeling of neerlegging bepaald in dit boek aan, bij of door een insolventiefunctionaris, een gedelegeerd rechter of rechter-commissaris (vindt) plaats via het register”)

 • Gebruikers van het private luik die een bericht verzenden, kunnen aanduiden dat hun bericht ook zichtbaar dient te zijn voor de griffie d.m.v. een vinkje. Voor sommige communicaties is het volgens Art. XX. 9 (bv. voor de Kennisgevingen) immers noodzakelijk dat de griffie kan controleren of deze daadwerkelijk gebeurd zijn.

 • U kan een bericht tegelijk naar verschillende bestemmelingen verzenden.

 • De berichtenfunctie binnen RegSol is  uitgerust met een (beperkte) texteditor.
  Let wel: via deze berichtenfunctie kunnen geen bijlages verzonden worden. De bedoeling is immers dat de documenten in de tijdslijn in RegSol opgeslagen, bewaard en geconsulteerd worden en niet via berichten of mail uitgewisseld worden. Zo blijft het faillissements- of GRP-dossier steeds volledig, met de door de Wet voorziene stukken en gegevens.  

  Indien de curator een document wenst kenbaar te maken aan diverse schuldeisers, laadt hij dit document op in de tijdslijn van het dossier in kwestie en verwittigt de schuldeisers (en eventueel andere publieke actoren) via een bericht van het feit dat dit document nu zichtbaar is in de tijdslijn van het dossier.
   
 • In de berichtenfunctie kan een concept opgeslagen worden, zodat het bericht later kan bewerkt worden  en dan verzonden.
   
 • Als een gebruiker van het private luik een bericht ontvangt of verzendt naar een gemachtigde van een schuldeiser, zal hij steeds zien voor welke schuldeiser de gemachtigde optreedt.
   
 • Tip: Vermeld steeds in het onderwerp van uw bericht waar het bericht over gaat.

De mail kondigt aan dat er in RegSol specifieke informatie beschikbaar is voor u.  Een mail is echter onvoldoende beveiligd om vertrouwelijke informatie uit te wisselen.  Daarom moet u doorklikken naar RegSol om de volledige boodschap te kunnen consulteren in een beveiligde omgeving.

Mijn statistieken

 • Op dossierniveau: met achterstand wordt de grootste achterstand in dagen in een dossier bedoeld
 • Op actorniveau: met achterstand wordt de grootste achterstand in dagen van deze actor in al zijn dossiers bedoeld
 • De achterstand wordt enkel berekend op artikels die automatisch (zijnde door TCKH of door MaCH) worden klaargezet in een dossier.
 • Specifiek wordt de achterstand dus enkel berekend op:
  • Voor wet ’97:
   • Art. 34 Jaarverslag  
   • Art. 38 Bekendmakingsverplichting ontlasting  
   • Art. 40 Aanvaarding ambt curator  
   • Art. 43 Inventaris/PV van niet bevinding // Plaatsopneming  zonder griffier  
   •  Art. 60 Memorie  
  • Voor wet Boek XX:
   • Art. XX. 128 Jaarverslag
   • Art. XX. 132 Aanvaarding ambt curator  
   • Art. XX. 134 Inventaris/PV van niet-bevinding
   • Art. XX. 153 Memorie 

Verzoekschrift Voorbereidend Akkoord

Met de aanpassing van BOEK XX dd. 21 maart 2021 werd een nieuwe insolventieprocedure in het leven geroepen, het Voorbereidend Akkoord GRP.

Artikel XX.39/1 bepaalt:
«Op eenzijdig verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een gerechtsmandataris aanstellen, met het oog op het verkrijgen van een minnelijk akkoord in de zin van artikel XX.64 of het opstellen van een reorganisatieplan zoals bepaald in artikel XX.67.»

Deze nieuwe insolventieprocedure werd met release 01/06/2021 opgenomen in RegSol. De schuldenaar (of zijn advocaat) kan een verzoekschrift Voorbereidend Akkoord GRP Art. XX.39/1 indienen via RegSol PUBLIC, waarna het dossier in RegSol PRIVATE wordt behandeld door de rechtbank/griffie, en na hun aanstelling, door de gedelegeerd rechter en de gerechtsmandataris. 
 

Bij het indienen van een verzoekschrift voor een Voorbereidend Akkoord GRP zal de indiener de volgende stukken verplicht moeten toevoegen:

 • een document dat aantoont dat de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is (in de zin van artikel XX.45)
 • een uiteenzetting van de gebeurtenissen
 • een elektronisch adres van de schuldenaar (of zijn advocaat indien deze het verzoekschrift indient)
 • de recente jaarrekeningen of aangiftes van personenbelasting en de nog niet neergelegde jaarrekening van het laatste boekjaar
   

De schuldenaar (of zijn advocaat) die een Voorbereidend Akkoord heeft ingediend, heeft onmiddellijk toegang tot het dossier in regsol.be, onder de tab “Mijn dossiers”. 
De schuldenaar kan ook zijn advocaat toegang geven. 

Mocht de schuldenaar iemand anders toegang willen geven, dan moet hij zich wenden tot de gerechtsmandataris. De gerechtsmandataris is de enige actor die iemand kan uitnodigen om toegang te nemen tot een dossier. 
De verzoekschriften Voorbereidend Akkoord Art.39/1 zijn niet zichtbaar in regsol.be voor anderen.

In RegSol PRIVATE zijn de dossiers zichtbaar voor de actoren die eraan gekoppeld zijn (zoals bij een faillissement of een GRP), en voor de rechters-magistraten, griffiers en griffiemedewerkers.
 

De schuldenaar die het verzoekschrift heeft ingediend vindt het dossier terug in regsol.be onder de tab “Mijn dossiers”. Hij kan ook zijn advocaat toegang geven. 

Verder kan niemand in regsol.be een Voorbereidend Akkoord opzoeken of terugvinden.


Enkel de gerechtsmandataris kan in een Voorbereidend Akkoord toegang verlenen aan anderen dan de (advocaat van de) schuldenaar, 

Als gerechtsmandataris gaat u als volgt te werk om iemand toegang te verlenen tot een dossier  Voorbereidend Akkoord:

 • Ga naar het detail van het dossier en klik vervolgens op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier”.
 • Klik rechts onderaan op de blauwe knop “iemand uitnodigen” om de uitnodigingsmodule van RegSol te openen. 
 • Het bericht dat vanuit RegSol wordt verstuurd, wordt verzonden in uw naam, met een korte toelichting waarom u de betrokkene aanschrijft, en uitnodigt om toegang te nemen tot het dossier.
   

Volgende tekst wordt verstuurd, uit uw naam :

Van: “NAAM GM” invite@regsol.be 

Geachte,

Bij beschikking van de ondernemingsrechtbank XXX, afdeling XXX werd ik aangesteld als gerechtsmandataris in een Voorbereidend Akkoord GRP van een onderneming, waar u schuldeiser bent. U wordt uitgenodigd inzage te nemen in dit dossier opgenomen in regsol.be 

Hebt u reeds een account in regsol.be? 
Indien u reeds geregistreerd bent op www.regsol.be volstaat het te gaan naar de tab “mijn dossiers” om het Voorbereidend Akkoord GRP terug te vinden.

Hebt u nog geen account in regsol.be? 
Gelieve u te registreren op www.regsol.be en uw rijksregisternummer of ondernemingsnummer in uw account in te vullen.
U zal een mail ontvangen met een activatielink waarna u uw account in RegSol kan in gebruik nemen.
Eens geregistreerd, klikt u op de tab “mijn dossiers”.

U ziet nu een lijst met daarin het dossier in kwestie.
Klik op de naam van het dossier om de details ervan te bekijken.

Hebt u een account met meerdere groepen en vindt u het dossier niet terug onder de tab “mijn dossiers”?
Controleer of u bent ingelogd in de groep waarvan u de contactpersoon bent. 

Is dit dossier niet voor uw groep bestemd? 
Gelieve mij te contacteren op onderstaande mailadres. 

U kan niet antwoorden op deze mail, gelieve contact op te nemen via onderstaande mailadres

Mvg,

---- placeholder: Naam GM---
Gerechtsmandataris 
---- placeholder: Mailadres GM---

 

Vooraleer u begint met de gegevens in te vullen van de persoon/onderneming die u gaat uitnodigen, moet u selecteren aan wie u toegang verleent.

Een natuurlijk persoon uitnodigen:

 • U heeft het juiste mailadres en rijksregisternummer nodig om in te geven in RegSol, zoniet zal de gebruiker geen toegang krijgen tot het dossier.
 • Voor een vlot verloop van de uitnodiging, is het aangewezen dat de uitgenodigde reeds een account heeft in RegSol.
  ■    Als de persoon nog geen account heeft, dan zal die account aangemaakt moeten worden met het door u opgegeven mailadres en rijksregisternummer. 
  ■    De account mag geen deel uitmaken van een grotere account in RegSol. Bijvoorbeeld: een medewerker met een account binnen het KBC-account zal een nieuwe, aparte account moeten aanmaken op rijksregisternummer als deze als fysiek persoon wordt uitgenodigd in  een dossier.
   

Een rechtspersoon uitnodigen:

 • U hebt het juiste ondernemingsnummer nodig om in te geven in RegSol, zoniet zal de gebruiker geen toegang krijgen tot het dossier.
 • Voor een vlot verloop van de uitnodiging, is het aangewezen dat de uitgenodigde reeds een account heeft in RegSol.
  ■    Als de rechtspersoon nog geen account heeft, dan zal die account aangemaakt moeten worden met het door u opgegeven KBO-nummer. 
 • Eens u de uitnodiging op basis van een KBO-nummer heeft uitgestuurd, zal de standaard contactpersoon van de account een mail ontvangen ter bevestiging. 
 • Als u een schuldeiser zoals overheden of grotere schuldeisers met diverse vestigingen uitnodigt in een dossier, dan zal deze mogelijks verschillende “groepen” hebben binnen het RegSol-account, zodat u eventueel zal moeten aanduiden welke groep binnen de account de toegang tot het dossier moet krijgen. Neem contact op met de betrokken onderneming om af te stemmen welke groep u dient te selecteren. 
  ■    De contactpersoon van de groep zal een mail ontvangen ter bevestiging. 
   

Na het invullen van de nodige informatie van de uitgenodigde, selecteert u in de dropdown in welke hoedanigheid de uitgenodigde toegang krijgt tot het dossier.

In een later stadium van het Voorbereidend Akkoord GRP kan u steeds de toegang afsluiten.
Indien u in de FAQ’s het antwoord op een vraag niet vindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de helpdesk.
 

Voor griffiers

Actoren toevoegen of koppelen aan een dossier

Wanneer u een nieuwe curator, rechter-commissaris of gedelegeerd rechter wenst toe te voegen, dan gaat u als volgt te werk:

 • creëer eerst de nieuwe actor in het programma van de rechtbank ( TKCH / Mach)
 • creëer daarna de nieuwe actor in DPA-RegSol
 • voeg nu de TCKH-ID van deze actor in DPA-RegSol toe via volgende weg:
  • klik op "beheer" bovenaan
  • kies rechtsonder de functie "TCKH-ID"
  • kies de naam van de betrokken actor
  • klik op "aanpassen" om de TKCH-ID in te geven of aan te passen
  • klik op "toevoegen"  
  • vul in de lege velden de codes van de TCKH-ID in: vul de drie velden precies in zoals in TKCH, zodat de manier van ingave in DPA-RegSol identiek is aan die van TCKH
  • klik op opslaan
 • de TCKH ID en de RegSol ID van deze actor zijn nu aan elkaar gekoppeld.

 

Wat gebeurt er indien ik bij een nieuwe actor deze velden niet koppel?

Indien u in TCKH een dossier koppelt aan een juridische actor, maar de TKCH-ID is (in DPA-RegSol) niet gelinkt aan de RegSol-ID, dan zal dit dossier niet zichtbaar zijn voor die actor en dan zal die actor ook niet verschijnen in de kolommen van de juridische actoren bij het dossier in kwestie.

Het is dus belangrijk dat voor alle DPA-RegSol-actoren een TCKH-ID is ingegeven in DPA-RegSol.

 

Sommige actoren komen soms meerdere keren in de TCKH-lijst van uw afdeling voor. Deze actoren zijn in TCKH dan telkens onderscheiden selecteerbaar.

Deze verschillende TCKH-ID’s moeten dus gekoppeld worden met de RegSol-ID van de actor in DPA-RegSol. In de functie TCKH-ID kan u daarom via de toets "toevoegen" een bijkomende TCKH-ID ingeven.

 

Ga naar de toets beheer (bovenaan). Kies “juridische actor toevoegen”. Vul alle velden in en vink de juiste rol voor uw collega aan. Scrol nadien naar onder en klik op “toevoegen” om uw ingave te bewaren.

Om te vermijden dat actoren niet gekoppeld worden aan hun dossiers omwille van verschillen in schrijfwijze in TCKH enerzijds en DPA-RegSol anderzijds, gebeurt de identificatie van de actor niet (meer uitsluitend) op basis van de naam, maar op basis van de TCKH-ID.

Als griffier geeft u immers elke actor in TCKH een unieke code, maar elke actor heeft eveneens een unieke RegSol-code. Voor alle actuele actoren werden deze twee codes aan mekaar gekoppeld, zodat alle actoren uit TKCH zonder verwarring (bijvoorbeeld bij een andere schrijfwijze van de naam, accenten…) herkend worden in DPA-RegSol. U hoeft hier dus verder niets voor te doen.

U klikt het faillissement aan waarvoor u een curator wenst toe te voegen of waarvoor u de curator wenst te wijzigen. U scrolt naar beneden tot u aan de blauwe actieknoppen komt. U klikt op “bewerken”. U wijzigt naar de juiste curator of u voegt de nieuwe curator toe. U klikt ter bevestiging op “bewerken”. De curator in dit faillissement is gewijzigd of toegevoegd.

RegSol heeft een rechtstreekse verbinding met CAB, de authentieke bron van Belgische advocaten.
Wanneer de griffie een nieuwe curator wil toevoegen in RegSol PRIVATE, dan worden de gegevens als volgt ingeladen:

 • Ga naar “Beheer” / “Nieuwe juridische actor toevoegen”: vul de naam in en  klik op de blauwe toets “Persoon zoeken in CAB”
 • De volledige naam, het unieke nummer van de advocatenkaart en het adres zullen automatisch worden ingevuld
 • De griffie moet vervolgens zelf nog het rijksregisternummer van de curator toevoegen.
   

Opgelet:
De informatie afkomstig uit CAB bevat enkel de gegevens van de Belgische advocaten.
 

Dit wil zeggen dat de RegSol ID van de actor niet overeenstemt met de TCKH-ID. Controleer of de TCKH-ID klopt. U kan dit als volgt doen:

 • klik op "beheer" bovenaan
 • kies rechtsonder de functie "TCKH-ID"
 • kies de naam van de betrokken actor
 • klik op "aanpassen" om de TKCH-ID te consulteren of aan te passen

 

Met de inwerkingtreding van BOEK XX op 1/5/2018 moeten de aangiftes van faillissementen en de verzoeken om een GRP verplicht digitaal gebeuren via regsol.be

De wettekst bepaalt dat hier uitzonderlijk kan van afgeweken worden. In dat geval zal de schuldenaar zich wenden tot de griffie.

In plaats dat de schuldenaar de aangifte faillissement of het verzoek om een GRP indient via RegSol Public, zal u  dan de aangifte faillissement of het verzoek GRP moeten  ingeven via  TCKH/Mach om het nieuwe dossier in RegSol PRIVATE te importeren.

U doet dit als volgt:

 • U maakt in TCKH een nieuw dossier aan voor een faillissement of een GRP.
 • TCKH zal het nieuwe dossier doorsturen naar DPA-RegSol.
 • In dit nieuwe dossier zal u twee tijdslijnen krijgen: een tijdslijn voor de aangifte faillissement of het verzoek GRP, en een tijdslijn voor het dossier faillissement of het dossier GRP.
 • Onder de tijdslijn aangifte faillissement of het verzoek GRP kan u de ingescande documenten hangen die u ontving van de schuldenaar. U kan hiervoor verschillende artikels gebruiken die u vindt onder “nieuw item toevoegen”.

Dossiers

Gelieve NIET TE WERKEN in de dossiers met vonnisdatum 31/12/3000. Dit zijn immers dossiers waar er iets misliep in de uitwisseling met TCKH. Van zodra dit gecorrigeerd is, wordt de datum ofwel correct gezet, of worden deze dossiers verwijderd (wanneer het bijvoorbeeld dubbels betreft).

Wanneer u een faillissementsdossier maakt (na het faillissementsvonnis) of een GRP-dossier, dan moet dit dossier gekoppeld worden aan de eerdere aangifte van faillissement of het ingediende verzoek voor het verkrijgen van een GRP.

Dit koppelen doet u als volgt: neem uit DPA-RegSol het RegSol-nummer van de aangifte of het verzoek, en geef dit nummer in bij het maken van het dossier faillissement of het dossier GRP in TCKH. Wanneer u in TCKH dit nummer mee ingeeft, zullen in DPA-RegSol de aangifte/het verzoek gekoppeld worden aan uw nieuw aangemaakte dossier, en zullen de tijdslijnen van de aangifte/het verzoek meegenomen worden in het nieuwe dossier.

Opgelet! Creëer in geen geval zelf een nieuw faillissementsdossier of GRP wanneer hiervoor digitaal een aangifte of verzoek neergelegd werd. De koppeling tussen aangifte en verzoek én het eigenlijke dossier na het vonnis, moet automatisch verlopen via het RegSol-nummer.

 

Ook in dit geval moet de griffier de RegSol-nummers van de aangifte of het verzoekschrift aan de rechtbank overnemen voor het vonnis. De griffier dient een nieuw rolnummer aan te maken – maar GEEN nieuw RegSol nummer.

Het parket verwittigen dat er een nieuw dossier “verzoekschrift GRP” geopend werd met aanstelling van (NAAM) als gedelegeerd rechter  en zittingsdatum (DATUM) . Het parket ziet dit staan onder “mijn dossiers” aangezien zij gewoon alles kunnen zien.

Iedere belanghebbende kan digitaal toegang vragen tot een dossier via het publieke luik. Als griffier kan u die toegang eventueel aanvragen (en geven) voor iemand die zich op de griffie aanmeldt. U gaat hiervoor naar het dossier in kwestie en klikt op de groene tegel “beheer toegang tot het dossier”. Daar kan u via de toets “iemand uitnodigen” de persoon in kwestie uitnodigen om inzage te nemen in het dossier. De persoon in kwestie ontvangt dan een e-mail om inzage te nemen in het dossier. Indien deze persoon nog geen account heeft in Regsol.be, dan zal hij die eerst moeten aanmaken.

   

  Om te vermijden dat u in uw to-dolijst dossiers uit procedures ziet staan waar u niet in werkt, is het aangeraden om griffiers en griffiemedewerkers in de juiste groep onder te brengen. Dit doet u als volgt:

  •     Ga naar de oranje tegel “mijn gegevens” op uw dashboard
  •     Scrol naar beneden en klik op “bewerken”
  •     Vink uzelf aan in de juiste groep (griffier/griffier GRP/griffie medewerker/griffie GRP)
  •     Klik nogmaals op “bevestigen” om uw keuze te bevestigen

  Alle medewerkers van de griffie (hoofdgriffiers, griffiers en griffiemedewerkers) kunnen op nationaal niveau de basisinformatie terugvinden van alle

  • aangiftes van faillissementen
  • verzoekschriften GRP
  • openstaande faillissements- en GRP-dossiers
  • gesloten faillissements-en GRP-dossiers
    

  Zo kunnen zij snel controleren of een dossier dat bij een rechtbank werd ingediend eerder reeds elders werd ingediend of uitgesproken.
  De griffie vindt deze functie bij de laatste rode en/of paarse tegels op het dashboard, naargelang de toegang tot GRP- of faillissementsdossiers.
   

  RegSol vermeldt bij een faillissementsdossier of het dossier werd ingediend “op bekentenis” of “bij dagvaarding”.

  Wanneer het faillissement via RegSol PUBLIC werd ingediend, zal het de vermelding “op bekentenis” dragen.

  Een dossier dat door de griffie ingegeven wordt in TCKH/MACH, zal in RegSol de vermelding “bij dagvaarding” krijgen

  Mocht deze vermelding fout staan in RegSol, dan kan de griffie deze steeds aanpassen (door op de homepagina van het dossier naar beneden te scrollen en dan via de tegel “bewerken” de aanpassing in te geven).
   

  RegSol krijgt voor elk nieuw faillissementsdossier in RegSol via WEB-EEOU door of het een dossier met “kosteloze rechtspleging” betreft. Indien de griffie deze vermelding wenst aan te passen in RegSol, kan dit door op de homepagina van het dossier naar beneden te scrollen en dan via de tegel “bewerken” de aanpassing in te geven.

  RegSol verplaatst een dossier automatisch naar het archief zodra aan alle vereisten voor de archivering is voldaan. 

  Voor de dossiers, geopend onder Boek XX (artikel XX. 135 WER publicatie vonnis van sluiting wegens ontoereikend actief en art. XX 171 WER publicatie  vonnis van sluiting door vereffening), zal het archiveren gebeuren wanneer de publicatie van het sluitingsvonnis in het Belgisch Staatsblad gevalideerd wordt door de curator. Dit gebeurt uiteraard enkel als de griffier eerder heeft aangegeven dat het dossier gesloten is.

  Voor de dossiers onder de oude faillissementswet van ‘97, waar de publicatie van de sluiting gebeurt door de griffie, gebeurt de archivering op de sluitingsdatum (zijnde normaal gesproken, de datum van het vonnis van sluiting) zoals door de griffie ingegeven in REGSOL. 

  Bij een dossier met een vonnis van sluiting in toepassing van artikel XX.135 of art. XX.171, verloopt de procedure als volgt: 

  1. De griffie creëert een artikel XX.135 of art. XX.171 WER, laadt het sluitingsvonnis op in dit artikel en plaatst de status op OK.
  2. De griffier klikt op  blauwe toets “sluiten”.
  3. De griffier krijgt een kalender voorgesteld die standaard de datum van opladen geeft, maar waar de griffier de sluitingsdatum kan aanpassen.
  4. De griffier duidt de reden van sluiting aan.
  5. Het dossier wordt gesloten.
  6. De griffier zet in TCKH/MACH de tekst voor publicatie van het sluitingsvonnis in het BS klaar. Deze tekst wordt vanuit TCKH/MACH doorgestuurd naar REGSOL en creëert daar automatisch een nieuw artikel XX.135 PUBLICATIE of art. XX.171 PUBLICATIE. Dit artikel staat op TO DO CURATOR (zie ook punt 7).
  7. RegSol houdt het dossier nog beschikbaar tot de curator de tekst voor publicatie heeft gevalideerd. Na validatie van de tekst door de curator wordt het dossier automatisch gearchiveerd, en is het dossier dus enkel terug te vinden in het archief. 

  Bij een dossier met een vonnis van sluiting onder een ander artikel Boek XX of onder een artikel van de oude faillissementswet 1997:

  1. De griffier opent een artikel XX.172 of XX.108§3 WER of art. 173, 174, 162 of 93 Faill.W., laadt daar het vonnis van sluiting op en plaatst de status op OK.
  2. De griffier klikt op “sluiten”.
  3. De griffier krijgt een kalender voorgesteld  die standaard de datum van opladen geeft maar waar de griffier de sluitingsdatum kan aanpassen.
  4. De griffier geeft de reden van sluiting in.
  5. Het dossier wordt gesloten en onmiddellijk gearchiveerd.
    

  Bijkomend : melding sluiting aan PUBLIC-user

  • De gebruikers van REGSOL PUBLIC verbonden aan een dossier, worden van de sluiting op de hoogte gebracht via een notificatie, met vermelding van de sluitingsdatum zoals door de griffie, ingegeven in REGSOL
    

  Bijkomend : melding sluiting dossier aan Deposito- en Consignatiekas

  • De sluitingsdatum zoals ingevuld door de griffie wordt automatisch gemeld aan de Deposito- en Consignatiekas. De DCK houdt het dossier vervolgens nog 30 dagen open (zodat alle uitstaande betalingen kunnen verwerkt worden) om het daarna eveneens af te sluiten. 

  U kan enkel een “aangifte van faillissement” of een “verzoek voor GRP” verplaatsen.
  Zodra deze zijn omgezet naar een “dossier”, en dus een tijdslijn “faillissement” of “GRP” gekregen hebben, kan u ze niet meer verplaatsen naar een andere rechtbank/afdeling.

  Op de homepagina van de aangifte/het verzoekschrift ziet u een nieuwe groene tegel “aangifte/verzoekschrift GRP verplaatsen naar andere rechtbank/afdeling”.
  Als u op deze toets klikt, komt u op een nieuwe pagina waar u kan bevestigen dat u een  aangifte/verzoekschriftwenst te verplaatsen, en waar u ook kan aangeven naar welke rechtbank of afdeling  deze aangifte/verzoekschrift moet verplaatst worden.
   
  Belangrijk: u mag een aangifte/verzoekschrift  enkel verplaatsen als u of de medewerker van de griffie in de tijdslijn van “aangifte faillissement” of “verzoekschrift GRP” het vonnis van verzending heeft opgeladen onder het toe te voegen item met artikel 660 Ger.W, artikel 639 Ger. W.  of artikel 88 § 2 Ger. W.

  Nadat u heeft bevestigd dat de aangifte of het verzoekschrift moet verplaatst worden, zal een kopie van het dossier automatisch in uw rechtbank/afdeling worden gearchiveerd.  

  Deze functie is enkel beschikbaar voor de hoofdgriffier, de griffier en de griffier GRP. Een medewerker van de griffie zal deze functie niet terugvinden en dus niet kunnen uitvoeren.
   
  Volgende actoren ontvangen een mail of een notificatie wanneer een aangifte/verzoekschrift verplaatst is naar een andere rechtbank/afdeling:

  • de griffie van de rechtbank/afdeling die de aangifte faillissement of het verzoekschrift voor GRP zal behandelen na verplaatsing
  • het bevoegd orgaan “vrije beroepen” (wanneer het een vrij beroep betreft waarvan het bevoegd orgaan op de hoogte wordt gebracht)
  • alle actoren in REGSOL PUBLIC die toegang hebben tot de ingediende aangifte of het verzoekschrift.
    

  De actoren in REGSOL PUBLIC die verbonden zijn aan de aangifte of het verzoekschrift, blijven er ook toegang toe hebben na verplaatsing naar een andere rechtbank. Zij zullen twee gelijknamige dossiers zien in hun lijst “Mijn dossiers”: een dossier dat openstaat, en een dossier met dezelfde benaming dat “gearchiveerd” is.
   
  Indien de aangifte faillissement of het verzoekschrift GRP verplaatst werd van een rechtbank/afdeling naar een andere rechtbank/afdeling, komt er een bijkomende vermelding op de homepagina bij de gegevens van het dossier. Onder de status  wordt voortaan vermeld op welke datum en van welke rechtbank/afdeling dit dossier verzonden werd.

  De verplaatste aangifte/verzoekschrift krijgt een nieuw RegSol-nummer. De griffier van de bestemmingsrechtbank dient de aangifte/het verzoekschrift aan de hand van dat nieuwe RegSol-nummer in te schrijven op de rol.

   

  Opgelet! Van zodra Art 67 of Art XX 176 voor het samenroepen van de schuldeisers opgeladen wordt, is het belangrijk dat de griffier dit op OK zet opdat dit item zichtbaar wordt voor de schuldeisers in het publieke luik. Indien dit item op groen blijft staan – als to do voor de griffie – is het NIET zichtbaar op het publieke luik.

  De griffie kan een item “neutraliseren”. Deze functie kan u gebruiken indien u bv. onnodige TODO’s op vraag van curatoren wenst weg te nemen en tegelijkertijd het item onzichtbaar wenst te houden voor de gekoppelde belanghebbenden in het publieke luik. Griffiers vinden hiervoor de blauwe functietoets “ITEM NEUTRALISEREN” rechts onderaan op elk item van de tijdslijn.

  Griffiers kunnen opgeladen artikels van om het even welke actor, op om het even welk moment, ook op OK plaatsen. Door een item op OK te plaatsen, wordt dit item wel zichtbaar in het publieke luik voor de actoren die volgens de wet toegang hebben tot die items.

  Opgelet:

  • Een item met status OK is zichtbaar in het publieke luik.
  • Een geneutraliseerd item is in het publieke luik enkel nog zichtbaar voor de indiener van het item.

  Enkel de hoofdgriffiers kunnen - op eigen verantwoordelijkheid - ondertekende documenten verwijderen uit de tijdslijn. Deze functie werd ontwikkeld om bijvoorbeeld documenten te verwijderen die verkeerdelijk werden opgeladen en ondertekend en die vertrouwelijke informatie bevatten (bv. een curator laadt een memorie op in het verkeerde item, waardoor dit document Memorie zichtbaar staat in het publieke luik).

  Om de transparantie te garanderen zal in de logs bijgehouden worden wie wanneer welk document verwijderde. De hoofdgriffier kan ook telkens motiveren waarom het getekende document uit de tijdslijn wordt verwijderd.
   

  Werken in dossiers in DPA-Regsol / TODO's griffier

  U klikt het dossier aan dat u wenst te sluiten  en scrolt naar de blauwe actieknoppen onderaan. U klikt op “sluiten” .U voegt de sluitingsdatum van het dossier toe en geeft de reden van sluiting aan. Het dossier wordt nu gesloten.

  Diegene die via RegSol Public een inzagerecht heeft in het dossier, zal, ook na  sluiting, dit inzagerecht behouden.

  Het dossier zal automatisch naar het archief verplaatst worden. Als de curator de tekst van de publicatie dient goed te keuren, gebeurt dit na de goedkeuring en het doorgeven van de tekst voor publicatie.

   

  Een gebruiker van RegSol PUBLIC zal via het publieke luik het dossier niet meer kunnen opzoeken als hij/zij geen toegang had tot het dossier voordat het werd gesloten.

  Wil iemand toch nog toegang krijgen tot een gesloten dossier, dan moet die  zich wenden tot de griffier die, na een positieve beslissing, de PUBLIC-gebruiker kan uitnodigen om het (gesloten) dossier te consulteren.  

  De griffier zal daarvoor volgende info van de gebruiker in kwestie nodig hebben:

  • naam
  • voornaam
  • rijksregisternummer 
  • adres 
  • emailadres 
  • naam onderneming (indien van toepassing)
  • eventueel afwijkende handelsbenaming (indien van toepassing)
  • vennootschapsvorm (indien van toepassing)
  • ondernemingsnummer (indien van toepassing)
  • adres onderneming (indien van toepassing)
    

  Zo kan u controleren of deze gebruiker effectief een belang heeft.

  Concreet: De griffie klikt in het dossier op de groene tegel  “Beheer van de toegang tot het dossier”, en vervolgens op de blauwe toets “iemand uitnodigen”.

  Indien de gebruiker in RegSol PUBLIC  al een account had op regsol.be, zal hij dit dossier terugvinden bij “Mijn dossiers”. Indien deze gebruiker nog geen account had op regsol.be, zal hem in de uitnodigingsmail gevraagd worden een account te registreren met het rijksregisternummer of ondernemingsnummer en e-mailadres waarmee de griffier hem heeft uitgenodigd. Eens hij dit gedaan heeft zal ook hij het dossier automatisch terugvinden in de lijst “mijn dossiers” (door aan te geven dat de lijst ook de gesloten dossiers moet bevatten).  

  Belangrijk: De gebruiker van RegSol PUBLIC moet in de tab “mijn dossiers” onder “zoeken” “Ook zoeken in gesloten dossiers” aanvinken.
   

  Binnende bepalingen van BOEK XX, kunnen sinds 1/5/2018 ook vrije beroepen een aangifte doen van faillissement of een GRP aanvragen. Voor 12 vrije beroepen wordt daarbij het bevoegde professionele orgaan op de hoogte gebracht en een insolventiefunctionaris aangesteld. De lijst van de betrokken vrije beroepen en van de insolventiefunctionarissen die kunnen aangesteld worden, vindt u onder de blauwe tegel “wegwijs” op uw dashboard.

  Wanneer u vaststelt dat, bij het opladen van een vonnis van faillissement, uitgesproken op dagvaarding, de schuldenaar een vrije beroepsbeoefenaar is, die ressorteert onder de toepassing van Boek XX, dan dient u dit aan te duiden in DPA-RegSol bij de basisgegevens van het faillissement.

  U gaat hiervoor naar de homepagina van het faillissement en scrolt naar beneden tot aan de blauwe toetsen. Daar klikt u op “bewerken”. Dan zet u het vinkje aan bij vrij beroep en indien van toepassing, selecteert u het bevoegde orgaan. Dit wordt dan door DPA-RegSol op de hoogte gesteld van het geopende dossier.

  Opgelet! Vergeet niet onderaan nogmaals op “bewerken” te klikken om het vinkje te bevestigen.

   

  Wanneer bij de aangifte van het faillissement of het indienen van het verzoekschrift GRP de aangever aanduidt dat hij een vrije beroepsbeoefenaar is, maar u stelt vast dat dit niet zo is of u wordt hiervan verwittigd door het bevoegde orgaan (dat na indiening automatisch van deze aangifte in kennis wordt gesteld door Regsol), dan kan u de aanduiding van de vrije beroepsbeoefenaar afvinken.


  U gaat hiervoor naar de homepagina van het faillissement en scrolt naar beneden tot aan de blauwe toetsen. Daar klikt u op “bewerken”. Dan zet u het vinkje af bij vrij beroep en klikt onderaan nog eens op “bewerken” om de annulering te bevestigen.

   

  Bij het indienen op de publieke site van een nieuwe aangifte faillissement of een nieuw verzoek voor een gerechtelijke reorganisatieprocedure, wordt de rechtbank verwittigd via e-mail naar een adres dat is vermeld in de oranje tegel “Mijn rechtbank”.

  Zo kunnen de correcte mailadressen opgenomen worden:

  • kies de oranje tegel “mijn rechtbank” op uw dashboard.
  • u zal bij de gegevens van uw rechtbank twee velden vinden:
   - E-mail voor notificaties faillissementen
   - E-mail voor notificaties GRP
  • Ga onderaan op de pagina naar de blauwe toets “bewerken”, u komt op het formulier waar u de gegevens kan aanpassen en aangepaste mailadressen kan invullen voor deze notificaties. Vergeet niet nogmaals op “bewerken” onderaan te klikken om uw aanpassingen te bewaren.

   

  Boek XX voorziet dat een aantal publicaties in verband met de insolventiedossiers niet meer via de griffie van de Onderneminsgrechtbank verlopen, maar dienen te gebeuren door:

  de curator :

  • XX.107 : vonnis faillietverklaring
  • XX.107 : vonnis staking betalingen
  • XX.109 : arrest faillietverklaring, nadat de vordering in eerste aanleg werd afgewezen
  • XX.109 : arrest faillietverklaring, nadat het faillissement in eerste aanleg werd ingetrokken
  • XX.135 : vonnis summiere sluiting
  • XX.171 : vonnis sluiting
  • XX. 173 § 2 : vonnis kwijtschelding voor sluiting faillissement
  • XX.176 : bevrijding kosteloze zekerheidssteller
    

  de gerechtsmandataris:

  • XX.85 : vonnis aanstelling gerechtsmandataris
  • XX.90 : vonnis dat de verkoop toelaat
    

  Om de publicaties te verrichten door de curator worden in DPA-RegSol de teksten voorgesteld, die door de curator kunnen geweigerd of bevestigd worden – en waarna de publicatie wordt doorgestuurd naar het Belgisch Staatsblad.

  Voor de publicaties die door de gerechtsmandataris worden verricht , dient deze zelf de teksten te verzorgen en neer te leggen bij het Belgisch Staatsblad.

   

  Art. XX 109: arrest faillietverklaring, nadat de vordering in eerste aanleg werd afgewezen:

  De griffier dearchiveert ofwel:

  • de gearchiveerde aangifte
  • ofwel het gearchiveerde faillissementsdossier indien het om een faillissement op dagvaarding gaat.
    

  Hij maakt een faillissementsfiche aan in het systeem van de rechtbank met het oorspronkelijke rolnummer van de ondernemingsrechtbank en de gegevens uit het arrest van het Hof van Beroep.

  De griffier geeft in het systeem van de rechtbank  in “repertorium van de rechter” de code A2K41 in op het oorspronkelijke rolnummer. Na inschrijving in het repertorium van de rechter komt het faillissement in DPA-RegSol te staan onder de tegel ‘mijn faillissementen’.

  De griffier voegt het artikel “XX.109 Arrest faillissement” toe aan de tijdslijn in RegSol, en  laadt het arrest op onder dit art. XX 109 en klikt op ‘doorgeven’.  Het item komt op OK te staan.

  De tekst voor publicatie wordt door de inschrijving in het systeem van de rechtbank automatisch klaargezet en de volgende dag doorgegeven aan DPA-RegSol.

  Het artikel “XX.109 Publicatie arrest faillissement” komt op TO DO CURATOR in de tijdslijn te staan.

   

  Art. XX 109: Publicatie Arrest faillissement na intrekking:

  De griffier dearchiveert het ingetrokken faillissementsdossier in DPA-RegSol. Indien het Hof van Beroep de rechter-commissaris en de curator gewijzigd hebben,past hij de oorspronkelijke faillissementsfiche aan in het systeem van de rechtbank.

  De griffier geeft in het systeem van de rechtbank  in ‘repertorium rechter’ de code A2K51 in bij het oorspronkelijke rolnummer van de ondernemingsrechtbank dat het faillissement had ingetrokken.

  De griffier voegt het artikel “XX.109 Arrest faillissement na intrekking” toe aan de tijdslijn in DPA-RegSol. Hij laadt het arrest op onder dit art. XX 109 in RegSol en klikt op ‘doorgeven’. Het item komt op OK te staan.

  De tekst voor publicatie wordt door de inschrijving in het systeem van de rechtbank automatisch klaargezet en de volgende dag doorgegeven aan DPA-RegSol.

  Het artikel “XX.109 Publicatie arrest faillissement na intrekking” komt op TO DO CURATOR in de tijdslijn in DPA-RegSol.

   

  Als de curator vaststelt dat de voorgestelde tekst fouten bevat, dan zal hij de tekst weigeren. De griffier zal de foutieve gegevens moeten aanpassen in het systeem van de rechtbank, waarna de publicatie opnieuw door de griffie dient gelanceerd te worden.

  Van zodra Art 67 Faill.W. of Art XX 176 WER voor het samenroepen van de schuldeisers opgeladen wordt, is het belangrijk dat u dit als griffier op OK zet opdat dit item zichtbaar wordt voor de schuldeisers in het publieke luik. Indien dit item op groen blijft staan – als to do voor de griffie – is het NIET zichtbaar op het publieke luik.

  Als griffier of griffiemedewerker heeft u de mogelijkheid om items toe te voegen aan de tijdslijn in de naam van een andere actor. U klikt op de blauwe toets “Nieuw item toevoegen voor een andere actor” en bewerkt desgewenst het item in naam van de andere actor. Let wel: indien u een item toevoegt dat normaal openvalt op een gebruiker van het publieke luik, dient u als griffier sowieso zelf de nodige acties in het item te ondernemen. De gebruikers van het publieke luik kunnen immers geen acties ondernemen in tijdslijnitems die u als griffier toevoegde aan de tijdslijn.

  Nieuw item

  Bepaalde Web EEOU-codes voegen automatisch een item voor een beschikking, vonnis of arrest toe aan de tijdslijn van een dossier. Deze items moet de griffie(medewerke)r dus niet langer manueel toevoegen in de tijdslijn van RegSol. Het afwerken van het item (documenten toevoegen in het item, doorgeven van het item...) moet de griffie(medewerke)r wel nog in RegSol doen.

  Sommige items worden automatisch toegevoegd aan de tijdslijn als iemand een item op OK plaatst. Vb: Als de griffie het item “Verzoekschrift voorschot op ereloon” afwerkt, zal het item “Beslissing provisioneel ereloon insolventiefunctionaris” automatisch klaargezet worden in de tijdslijn voor de griffier. Er zal de griffie(medewerker) gevraagd worden een datum van gewenste afwerking op te geven voor het nieuwe item. De griffie zal dan in zijn todo-lijst zien dat er een taak aan hem is toegewezen.

  Statistieken

  Soms bestaat de categorie die u wenst te bekijken slechts uit enkele dossiers. In de taartvorm is die categorie dan moeilijk aan te klikken. Dit kan u oplossen door:

  • In de legende de categorieën aan te klikken die u wenst uit te schakelen. Deze worden dan uit de grafiek gefilterd. Het aandeel van de categorie die u wenst te bekijken, wordt dan groter weergegeven.
  • De weergave van de grafiek aan te passen naar bvb. Staafdiagram.

  U kan als  magistraat, afdelingshoofd, hoofdgriffier of griffier de persoonlijke statistieken raadplegen van een actor die behoort tot uw rechtbank. U kan dit op 2 manieren doen:
   
  1. via blauwe tegel “adresboek”

  • U gaat naar de blauwe tegel “adresboek” op het dashboard en zoekt daar op naam.
  • U klikt de tegel aan met de naam van de actor wiens persoonlijke statistiek u wenst te consulteren
  • U komt op het profiel van deze actor terecht en scrolt helemaal naar beneden
  • U klikt onderaan de pagina op de blauwe knop “mijn statistieken”

      
  2. via de oranje tegel “statistieken mijn afdeling”

  • U opent de oranje tegel “statistieken mijn afdeling” van op het dashboard
  • In de dropdown selecteert u de statistiek “gebruikers per rol”
  • U klikt in de grafiek op de categorie/rol waarin de actor wiens statistieken u wenst te controleren zich bevindt
  • Onderaan de pagina wordt de overzichtslijst van de categorie/rol die u aanklikte, weergegeven per default in alfabetische volgorde
  • U kan de zoekfunctie rechts boven de overzichtslijst gebruiken om de actor in kwestie te zoeken
  • U klikt op de naam van de actor

   
  In het overzicht van die persoonlijke statistieken kan u doorklikken op de cijfers. Onderaan de pagina ontvouwt zich dan de overzichtslijst van de categorie die u aanklikte.

  • Op dossierniveau: met achterstand wordt de grootste achterstand in dagen in een dossier bedoeld
  • Op actorniveau: met achterstand wordt de grootste achterstand in dagen van deze actor in al zijn dossiers bedoeld
  • De achterstand wordt enkel berekend op artikels die automatisch (zijnde door TCKH of door MaCH) worden klaargezet in een dossier.
  • Specifiek wordt de achterstand dus enkel berekend op:
   • Voor wet ’97:
    • Art. 34 Jaarverslag  
    • Art. 38 Bekendmakingsverplichting ontlasting  
    • Art. 40 Aanvaarding ambt curator  
    • Art. 43 Inventaris/PV van niet bevinding // Plaatsopneming  zonder griffier  
    •  Art. 60 Memorie  
   • Voor wet Boek XX:
    • Art. XX. 128 Jaarverslag
    • Art. XX. 132 Aanvaarding ambt curator  
    • Art. XX. 134 Inventaris/PV van niet-bevinding
    • Art. XX. 153 Memorie  

  Aandachtspunten

  In een faillissement

  Een bepaald item in een dossier is slechts zichtbaar voor die publieke actoren die toegang hebben tot het dossier en het recht hebben om dit item te zien, op het ogenblik dat het item is afgewerkt EN als de status van het item op "OK" staat. Voor het merendeel van de acties in het dossier is een tussenkomst van de griffie noodzakelijk, vermits de griffie er dient over te waken dat de opgeladen items in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en het rechtsplegingsdossier in orde en volledig is.

  Als het item in het publieke luik werd ingediend, dan is dit item voor de groep van de indiener reeds zichtbaar.

  Het is belangrijk dat de griffier de status van een item na controle op “OK” plaatst. Doet de griffier dat niet dan zijn sommige items en de erin opgeslagen documenten niet zichtbaar in het publieke luik.

  Bijvoorbeeld: als de griffie het Proces Verbaal van Nazicht niet op “OK” plaatst, dan kan een schuldeiser wiens aangifte van schuldvordering verworpen wordt door de curator (wat zichtbaar is in het door de curator opgestelde PV van nazicht van schuldvorderingen) geen kennis krijgt van deze verwerping, niettegenstaande het feit dat er termijnen van verzet moeten lopen.

  Ook voor de rechter-commissaris en de curator is het belangrijk te weten of de griffie het tijdslijnitem heeft afgewerkt. Zij worden via hun notificaties of dagelijkse mail op de hoogte gebracht van het feit dat een item op “OK” werd geplaatst door de griffie. 

  In een gerechtelijke reorganisatie

  In gerechtelijke reorganisaties zijn items meteen zichtbaar in het publieke luik voor diegenen die het recht hebben om het item te zien. Indieners van de items kunnen altijd hun ingediende items zien in het publieke luik.

  Repertorium

  Deze lijst bevat de acties genomen door de rechter-commissaris in de artikels die moeten worden vermeld in het repertorium. Deze lijsten zijn enkel toegankelijk voor de magistraten en de griffies.

  Er wordt een nummer aangemaakt in het repertorium eens het item in de tijdslijn op paars staat, ofwel nadat het door de griffie werd goedgekeurd ofwel nadat het door de rechter-commissaris werd goedgekeurd (bij de artikels waar de griffie geen actie moet nemen) .

  Indien een tijdslijnitem terug op een actor wordt gezet na de status "OK griffie",  kan de griffie in de lijst van het repertorium aangeven dat het eerste repertoriumnummer “foutief” is. Er is een vrij invuldveld voorzien om deze bemerking toe te voegen. Deze commentaar kan niet worden bewerkt of gewist en is zichtbaar in het detail van het tijdslijnitem. 
   

  U kan in het repertorium de lijst herschikken door op de pijltjes naast de kolom-titels te klikken, zodat u makkelijker kan zoeken in de lijst. U kan ook de volledige lijst als PDF downloaden en vervolgens de zoekfunctie (CTRL + F) in het document gebruiken.

  Niemand kan gegevens in de lijst aanpassen (behalve de melding “foutief” toevoegen in het commentaar-veld).

  Homologatie in RegSol

  Onder deze tegel vindt u de gehomologeerde minnelijke akkoorden van uw afdeling. U kan de opgeladen homologatie op de tijdslijn van het dossier raadplegen.

  Om een akkoord binnen RegSol te kunnen homologeren, moet de indiener van het minnelijk akkoord u volgende zaken bezorgen:

  • Het RegSol nummer van het dossier.
  • Het wachtwoord om het opgeladen minnelijk akkoord te kunnen raadplegen. 
    

  De in RegSol te volgen werkwijze, nadat het verzoekschrift is neergelegd : 

  • Klik in het dashboard op de oranje tegel “Homologatie opladen”.
  • Geef het RegSol-nummer in en klik op “Consulteer minnelijk akkoord”
  • Uw browser zal een .zip bestand opladen waarin het minnelijk akkoord zit.
  • Eens u probeert het bestand te openen, moet u het wachtwoord  van de indiener ingeven.
    

  Nadat op deze wijze de magistraat kennis heeft genomen van de inhoud van het minnelijk akkoord, en een vonnis heeft geveld, kan de griffie dit vonnis opladen: 

  • Klik in het dashboard op de oranje tegel “Homologatie opladen”.
  • Geef het RegSol-nummer in 
  • Klik op de knop “Choose files” en vervolgens op “Toevoegen”, waarna u het vonnis kan opladen
    

  Verzoekschrift Voorbereidend Akkoord voor GRIFFIERS

  De toegang voor het Hof van Beroep tot de procedure van een Voorbereidend Akkoord wordt op dit ogenblik geregeld via de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
  Om het Hof van Beroep toegang te verlenen tot een Voorbereidend Akkoord gaat u als volgt te werk:

  • Ga naar het detail van een dossier en klik vervolgens op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier”.
  • Klik rechts onderaan op de blauwe knop “Iemand uitnodigen” om de uitnodigingsmodule van RegSol te openen. 
  • U moet geen gegevens invullen: klik bij de lijn “toegang verlenen aan” op de optie “Hof van Beroep”. Klik vervolgens in de dropdown op het Hof van Beroep dat toegang moet krijgen tot het betrokken dossier.
  •  Het Hof van Beroep zal een mail en een notificatie ontvangen met de boodschap dat het werd gekoppeld aan een dossier. 
    

  Net zoals voor een gewoon verzoekschrift GRP of een aangifte van faillissement kan u een Voorbereidend Akkoord Art.39/1 naar een andere rechtbank/afdeling verzenden als u vaststelt dat u niet de bevoegde rechtbank of afdeling bent.

  Log in op private.regsol.be en corrigeer daar eerst het foutieve rolnummer op het dossier. Daarna kan u de aanpassing in TCKH doen.

  In geen geval mag u de correctie eerst maken in TCKH. TCKH zal dit nummer immers als “2de rolnummer” doorsturen naar RegSol.

  Als u meerdere keren vanuit TCKH een rolnummer van het Voorbereidend Akkoord doorstuurt naar RegSol, zal dit nummer de plaats innemen van het rolnummer van de GRP. Dit kan het systeem blokkeren eens het vonnis opening GRP in TCKH wordt opgeladen.
   

  Schuldvorderingen

  Voor curatoren

  Retributies

  In de door de Koning bepaalde gevallen en in de door Hem voorgeschreven wijze, leidt het gebruik van het Register tot de inning van een retributie door de Beheerder. Voor het beheer door de beheerder van de insolventiedossiers zal een retributie worden aangerekend aan de gebruiker.

  In het Gebruiksreglement van RegSol PRIVATE vindt u meer informatie over de retributies, de kosten die worden aangerekend bij laattijdige betaling van de retributies, en het inzagerecht van de Beheerder in de dossiers teneinde de correctheid van de aangegeven activa te controleren.

  • Voor dossiers met een bruto-actief < 1500 euro, bedraagt de retributie 0 euro per jaar.
  • Voor dossiers met een bruto-actief > 1500 euro bedraagt de retributie 25 euro per jaar.
  • Voor dossiers met een bruto-actief > 5000 euro bedraagt de retributie 305 euro per jaar.

   

  Voor de faillissementen geïmporteerd in DPA-RegSol per 01 04 2017 wordt de retributie voor het eerst aangerekend vanaf deze datum, en vervolgens elk jaar op 01 april.

  Voor de faillissementen, geopend na 01 04 2017, is de retributie eisbaar vanaf het openvallen van het faillissement, maar wordt voor het eerst slechts aangerekend na het verstrijken van een termijn van 60 dagen na opening van het dossier, teneinde de curator in staat te stellen om het actief van het dossier in te schatten en aan te geven.

  Na deze eerste aanrekening zijn de wettelijk bepaalde retributies verschuldigd en opeisbaar op datum van de verjaardag van het faillissementsdossier, tot op het moment van afsluiting van het dossier in het Register door de gebruiker of de rechtbank.

  De verplichting tot betaling van de retributie bestaat, ongeacht of de uitnodiging tot betaling hiertoe al werd uitgeschreven en verstuurd.

  Indien na het innen van de retributie blijkt dat het faillissementsdossier toch een andere tarificatie heeft, zal er een retroactieve rechtzetting van de retributie gebeuren vanaf het openvallen van het dossier.

  Hiervoor dient u zicht te wenden tot de administratie van DPA-RegSol, via mail: finance@regsol.be

   

  De retributie is verschuldigd voor de volledige periode van 12 maanden volgend op de opeisbaarheid, ongeacht of het dossier binnen deze periode wordt afgesloten.

  Vanaf het ogenblik dat het verzoekschrift voor de begroting van de staat van ereloon en kosten van de curator, in het kader van de sluiting van het faillissement, is neergelegd ter griffie en opgeladen in RegSol, is geen retributie meer verschuldigd.

  Op het ogenblik dat de curator zijn verzoekschrift taxatie oplaadt in RegSol, zal er een pop-up verschijnen, waar de vraag wordt gesteld of het factureerbaar bedrag moet gewijzigd worden. 
  Om naar de toekomst toe uitgesloten te worden van retributie, dient de curator die vraag te beantwoorden en dan wordt automatisch geen retributie meer verstuurd in het dossier.
   

  Alle vragen of opmerkingen hieromtrent dient u te richten aan finance@regsol.be

  De omvang van de retributie wordt bepaald door het bruto actief van het faillissement. Vanaf het ogenblik dat door de omvang van het bruto actief een retributie verschuldigd is, wordt deze retro actief, vanaf de datum van het faillissement, dan wel vanaf de datum dat het dossier geïmporteerd is in RegSol (01.04.2017), verschuldigd en opeisbaar.  De Beheerder zal aansluitend overgaan tot het opstellen van de juiste debetnota’s, gebeurlijk creditnota’s.

  Het actief is het bruto actief, zonder aftrek van welkdanige kosten ook. In deze basis wordt niet opgenomen het actief gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van met hypotheken of met onroerende voorrechten bezwaarde onroerende goederen

  De opbrengst van de verkoop van het gehypothekeerde onroerend goed wordt niet mee genomen.

   

  Ja, de retributie kan u ten laste van de boedel leggen, conform het K.B dat de erelonen en kosten van het faillissementsdossier vastlegt.

  Er wordt geen retributie aangerekend indien het faillissement, op verzet of in beroep, wordt ingetrokken.

  Indien twee of meerdere curatoren zijn aangesteld voor één faillissementsdossier, dan wordt de debetnota voor de retributie slechts naar één van de aangestelde curatoren verstuurd, doch waarbij elk van de betrokken curatoren de debetnota in het Register zullen zien verschijnen.

  Voor zover meerdere curatoren aangesteld zijn in één faillissementsdossier, is elk van hen, hoofdelijk en ondeelbaar, gehouden tot betaling van de retributie.

   

  In de nieuwe dossiers kunt u tot 60 dagen na het vonnis van faillissement aanduiden welke de activa zijn, die u al hebt gerealiseerd. Voor deze dossiers kunt u de tarificatie aanpassen in de basisgegevens van het faillissement als volgt:

  • Ga naar de rode tegel “mijn faillissementen” op uw dashboard of klik op “mijn faillissementen” in de hoofding
  • Kies het faillissement waarvan u de tarificatie wil aanpassen
  • Bij de “gegevens van het faillissement” vindt u onderaan "activa"
  • Klik op de blauwe lijn om de activa aan te passen aan de realiteit.
  • U kan ook een globale lijst van al uw dossiers waarin u de activa nog kan aanpassen bekijken via de oranje tegel "retributies" op uw dashboard.
  • Onder de oranje tegel "retributies" vindt u 3 globale tegels:
   • al uw dossiers waarvoor reeds een debetnota werd opgemaakt,
   • alle dossiers waarvoor u binnen de 15 dagen een debetnota zal ontvangen
   • alle dossiers waarin u nog de activa kan aanpassen.

   

  De retributie is per jaar verschuldigd en wordt niet gecrediteerd, noch gefragmenteerd.
  Vanaf het ogenblik dat het verzoekschrift voor de begroting van de staat van ereloon en kosten van de curator, in het kader van de sluiting van het faillissement, is neergelegd ter griffie en opgeladen in RegSol, is geen retributie meer verschuldigd.

   

  Per dossier heeft u een groene tegel "retributies", waarin u een overzicht vindt van de retributieverrichtingen voor het dossier in kwestie.

  U vindt tevens een globaal overzicht van al uw betaalde retributies onder de oranje tegel “retributies” en de subtegel “debetnota’s”.

  RegSol PRIVATE biedt een rechtstreekse link naar VANBREDA RISK & BENEFITS voor curatoren van de balies:


  1)    West-Vlaanderen
  2)    Gent
  3)    Oudenaarde
  4)    Dendermonde
  5)    Brussel

  Via deze link kunnen zij hun “verzekering beroepsaansprakelijkheid” afsluiten voor hun mandaat in dossiers na 01/01/2020. 
  De curatoren die lid zijn van genoemde balies, zullen een extra groene tegel “BA-verzekering” aantreffen in hun dossiers waarvoor ze na 01/01/2020 een verzekering dienen af te sluiten. 

  Deze groene tegel kunnen ze aanklikken om rechtstreeks de verzekering te kunnen afsluiten.

  Conform art. XX.19§3 WER, hernomen in artikel 5.1. van het REGLEMENT VAN DE BEHEERDER VOOR HET PRIVATE LUIK VAN HET CENTRAAL REGISTER INSOLVENTIE, worden de bedragen van de retributies voor de faillissementsdossiers geïndexeerd per 01 januari.

  In 2023 gebeurde dit met ingang van 01/01/2023.

  Vanaf 01/01/2022 gelden volgende retributies:

  • Dossiers met activa hoger dan 5000 euro: 357 euro/jaar
  • Dossiers met activa tussen 1500 en 5000 euro: 30 euro/jaar
  • Dossiers met activa lager dan 1500 euro: niet betalend (ongewijzigd)

  Schuldvorderingen

  Het is zeer belangrijk dat u het Proces Verbaal van Nazicht met de in RegSol opgenomen gegevens genereert. Dit zorgt er immers voor dat de schuldeisers en belanghebbenden in uw dossier steeds over de correcte informatie beschikken. Als deze in RegSol worden verwerkt, hebt u de waarborg dat uw schuldeisers correcte informatie over de status van hun schuldvorderingen krijgen.

  Vanuit de groene tegel schuldvorderingen kan u deze lijst per dossier aanmaken. In deze module vindt u een oranje tegel “Lijst art.71”of “Lijst art.XX.161”. Klik op deze oranje tegel, controleer het Proces van Nazicht (of download het desgewenst) en voeg het vervolgens toe aan de tijdslijn.

  Vergeet na het toevoegen van de lijst aan de tijdslijn het voorblad niet toe te voegen. Daarop wordt bevestigd dat de betwiste schuldvordering door de rechter-commissaris voor behandeling naar de Ondernemingsrechtbank werd verzonden. Dit kan via de knop “bestand toevoegen” in het item in de tijdslijn."

  De module van de elektronische schuldvorderingen wordt gevoed door het publieke luik enerzijds en door de curator anderzijds. In het publieke luik dienen Belgische rechtspersonen sinds 1 april 2017 hun schuldvorderingen in te geven. Deze komen dan automatisch binnen in het private luik van het dossier.

  Buitenlandse rechtspersonen of natuurlijke personen in België kunnen hun schuldvordering nog op papier bij de curator indienen. De curator geeft die dan rechtstreeks in via het private luik van het dossier. Buitenlandse rechtspersonen of natuurlijke personen in België kunnen ook digitaal indienen.

   

   

  U opent het faillissement waarvoor u als curator een schuldvordering wenst toe te voegen. U gaat naar de groene tegel “schuldvorderingen”. Nu opent de lijst van schuldvorderingen zich met daarboven enkele oranje tegels. Klik op de eerste tegel “schuldvordering toevoegen” om een schuldvordering in te geven.

  Vanaf 1/4/2017 is het digitaal indienen van schuldvorderingen verplicht voor de meeste schuldeisers (voor BE ondernemingen, voor BE overheidsinstellingen; niet voor BE natuurlijke personen en niet voor buitenlandse schuldeisers: zij kunnen - als ze dat verkiezen - op papier indienen, rechtstreeks bij de curator).

  Voor faillissementen die uitgesproken worden na 1/4/2017 is er geen probleem: alle schuldvorderingen komen digitaal in DPA-RegSol binnen, behalve de uitzonderingen die op papier bij de curator komen. In dat geval voegt de curator de ingediende schuldvordering in via private.regsol.be, in de module schuldvorderingen.

  Er is wel een overgangsperiode voor faillissementen die uitgesproken werden voor 1/4/2017 en die nog open staan. Immers: voor een openstaand faillissement (bijvoorbeeld faillissementsvonnis dd 20 februari 2017) zijn er schuldvorderingen op papier ingediend (bij de griffie of de curator) voor 1/4/2017  en digitale schuldvorderingen ingediend na 1/4/2017. Voor deze dossiers zullen curatoren dus moeten werken met een mix van papieren en digitale schuldvorderingen.

  Concreet: reeds ingediende schuldvorderingen zullen al een uniek nummer dragen. Vanaf 1/4 zullen nieuwe schuldvorderingen binnenkomen, die in DPA-RegSol een unieke nummering zullen krijgen die start met nummer 1. De curator zal in deze transitiedossiers de nummering van de schuldvorderingen dus manueel moeten aanpassen, zoals hij eerder deed bij de afhandeling van papieren schuldvorderingen. Hij kan de digitaal ontvangen schuldvorderingen vanuit de lijst exporteren naar een excel-document waar hij verder mee aan de slag kan.

   

  Publieke luik

  De indiener van een schuldvordering krijgt een notificatie wanneer hij een schuldvordering heeft ingediend.

  Zo zijn de andere leden van de groep waartoe de indiener van de schuldvordering behoort, ook direct geïnformeerd over het feit dat een gebruiker uit de groep een schuldvordering indiende. Ieder lid van de groep waartoe de indiener van een schuldvordering behoort, ziet deze notificatie immers in het dossier staan.

  Als zij aangevinkt hebben dat zij een mail wensen te ontvangen van de notificaties in hun dossiers, krijgen ze van de notificaties in hun dossier 1 keer per dag ook een samenvattende mail.

  Let wel: Wanneer u als curator zelf rechtstreeks een schuldvordering ingeeft in het private luik (van een natuurlijke persoon of van een buitenlandse instantie), dan ontvangt de schuldeiser in kwestie geen automatisch bericht vanuit RegSol. Deze schuldeiser is immers niet gekoppeld aan het dossier.

  Private luik

  In het private luik vindt u de nieuw ingediende schuldvordering onderaan uw lijst terug met als status ‘ingediend’. U ontvangt -net zoals de rechter-commissaris of griffier -  geen aparte notificatie vanuit RegSol als een nieuwe schuldvordering wordt ingediend.

  De datum van PV 1 wordt opgenomen in het vonnis en door de griffie ingegeven in TCKH; deze datum komt automatisch mee naar RegSol.

  De data van PV 2 en PV 3 worden automatisch in RegSol berekend op basis van de datum van PV 1. Mocht er geen datum in het vonnis staan voor PV 1, dan zal RegSol die zelf berekenen op basis van de datum van het vonnis. De griffie kan deze data wel altijd manueel wijzigen.

  Indien in die gegevens een fout zit, kan het zijn dat schuldvorderingen onder het verkeerde PV gerangschikt staan in de lijst “schuldvorderingen”.

  Wanneer de curator dit merkt, neemt hij best contact met de griffie om de data van de PV’s te corrigeren, en met de helpdesk om de schuldvorderingen in kwestie onder het juiste PV te laten plaatsen.

  In de tabel zelf

  De curator kan in de tabel zelf een hele schuldvordering in 1 beweging op betwist plaatsen, door vanuit de kolom “Actie” de optie “Betwisten” te kiezen. Het volledige bedrag van de schuldvordering en de onderliggende lijnen, komt dan op “betwist” te staan.

  Vanuit de oranje tegel Lijst art.XX.161

  De curator kan, bij het opmaken van het derde PV, ervoor kiezen om voor alle schuldvorderingen die op dat ogenblik nog een aangehouden bedrag bevatten, dit bedrag automatisch de kwalificatie “betwist” mee te geven.

  Hiervoor werd een speciale functie toegevoegd in de module schuldvorderingen: wanneer er bij het opstellen van het derde PV een schuldvordering nog “aangehouden” bedragen bevat, kan de curator ervoor kiezen om al deze bedragen automatisch als “betwist” te kwalificeren. De curator kan er ook voor kiezen om door te klikken naar de tabel van de schuldvorderingen met nog aangehouden bedragen. Vanuit die lijst kan de curator de schuldvorderingen met nog aangehouden bedragen één voor één een andere kwalificatie geven.

  Deze (lijn in een) schuldvordering was provisioneel ingediend. Provisioneel ingediende bedragen kunnen nog aangepast worden door de schuldeiser, zelfs al aanvaardde of betwistte de curator deze lijnen al. 

  Door het aanpassen van een provisioneel ingediend bedrag, zal er in de bewerkingsview van uw schuldvordering een extra lijn toegevoegd worden, met aan de rechterzijde als voorlopig “aangehouden” bedrag de delta van enerzijds het nieuw en anderzijds het eerder ingediend provisioneel bedrag op die schuldvordering.

  De bedragen die u eerder aanvaardde of betwistte blijven uiteraard onaangeroerd staan.
  De curator zal de datum van de aanpassing van het provisioneel bedrag door de schuldeiser, kunnen consulteren in de extra gecreëerde lijn. 

  Image01

   

  Op het moment dat de curator het Proces Verbaal van Nazicht aanmaakt via RegSol, wordt het Proces Verbaal van Nazicht in PDF-vorm gegenereerd en toegevoegd aan het tijdslijnitem. Deze PDF is een statisch document. Indien daarna een schuldvordering ingediend wordt die u alsnog in het Proces Verbaal van Nazicht wenst op te nemen, dient u een nieuw Proces Verbaal van Nazicht te genereren. Dat kan u enkel doen als het tijdslijnitem XX.161 Proces Verbaal van Nazicht nog op TO DO Curator staat toegewezen, en dus nog niet door de curator werd ondertekend en doorgestuurd naar de rechter-commissaris of als dat nodig is de griffie.

  Nadat de rechter-commissaris of als dat nodig is de griffie het Proces Verbaal van Nazicht valideert en de status van het tijdslijnitem op “OK” plaatst, krijgen de schuldvorderingen die opgenomen zijn in het PDF-document de status “gekwalificeerd”. De curator heeft over deze vorderingen een definitieve beslissing genomen. Schuldvorderingen die na het genereren van het Proces Verbaal van Nazicht zijn ingediend, krijgen deze status niet.

  Let wel: het is de verantwoordelijkheid van de curator om het Proces Verbaal van Nazicht te genereren op het moment dat dit een volledig overzicht van alle schuldvorderingen bevat, die in het Proces Verbaal van Nazicht dienen opgenomen te worden. Genereer dit document dus zo dicht mogelijk tegen de vooropgestelde datum.
   

  Neen, het is onmogelijk om nog met de oude module Schuldvorderingen te werken. De module schuldvorderingen werd vernieuwd om het verwerken van schuldvorderingen:

  • gemakkelijker te maken voor de curatoren 
  • duidelijker te maken voor de schuldeisers 
  • nog meer te verfijnen in de geest van de wettelijke verplichtingen.
    

  Alle schuldvorderingen en de bijhorende data werden gemigreerd naar de vernieuwde module. Uiteraard is de authenticiteit van de gegevens binnen alle dossiers bewaard gebleven. 
   

  Schuldeisers kunnen de kwalificaties van hun schuldvorderingen enkel en alleen raadplegen in het Proces Verbaal van Nazicht.

  Zij kunnen het Proces Verbaal van Nazicht raadplegen van zodra:

  • zij gekend zijn als schuldeiser in het dossier in kwestie (vb. na indiening van een schuldvordering)
  • de griffier het tijdslijnitem XX.161 Proces Verbaal van Nazicht dat het Proces Verbaal van Nazicht van de curator bevat, op “OK” heeft geplaatst.
    

  U vindt de module schuldvorderingen door te klikken op:

  • de groene tegel “schuldvorderingen” in het detail van het dossier
  • de derde grijze tegel rechts bovenaan op het detail van het dossier
    

  image02
   

  U kan de lijst van schuldvorderingen in een dossier anders rangschikken door op het icoontje rechts naast de titel van de gewenste kolom te klikken. Indien u uw lijst van schuldvorderingen wenst te sorteren volgens grootte van het totaal ingediend bedrag, klikt u op het icoontje naast de titel van de 6de kolom “Totaal”.

  image03

  • Klap de bewerkingsview open door te klikken op de schuldvordering in kwestie
  • Vul in de eerste kolom rechts “Aangepast passief (€)” het omgerekend bedrag in euro in. (U moet het bedrag zelf naar euro converteren, vermits u alleen weet aan welke dagkoers dat moet gebeuren.)
  • Vul in de kolommen “Aanvaard (€)” en “Betwist (€)” eveneens het omgerekend bedrag in euro in dat u respectievelijk aanvaardt of betwist.
    
  • Vooraan (rechts van) de schuldvordering krijgt u aan de hand van een kleurcode een overzicht van de toestand van uw schuldvordering
  • De kolom “P” staat aangevinkt indien tenminste een deel van de schuldvordering provisioneel werd ingediend
  • De kolom “Col01” staat aangevinkt indien het een schuldvordering ingediend voor een werknemer betreft. U kan overigens, als u vaststelt dat een werknemer een aangifte heeft ingediend, maar vergeten is deze Col01 aan te vinken, dit ook nog zelf doen. Door het aanvinken van de wordt het FSO automatisch in kennis gesteld van het feit dat een werknemer een aangifte van schuldvordering heeft ingediend, en krijgt het FSO automatisch toegang tot het dossier.
  • In de kolom “col02” ziet u of er bijlages aanwezig zijn. Klik op het icoon om deze te openen.
  • In de (laatste) kolom “col03” ziet u of er op deze schuldvordering een commentaar werd geplaatst door u, de rechter-commissaris of de griffie. 
    

  Indien u extra informatie wilt over de schuldvordering, kan u de bewerkingsview raadplegen door de hoofdlijn aan te klikken.

  Indien u nog meer details wenst te consulteren, klikt u op de blauwe toets rechts onderaan in de bewerkingsview “details”
   

  De tabel met schuldvorderingen geeft u een overzicht van alle schuldvorderingen in het dossier. De linkerhelft van de tabel toont de schuldvordering zoals deze werd ingediend in het publieke luik. In de rechterhelft van de tabel kan u de schuldvordering behandelen.

  U kan de schuldvordering op 3 manieren behandelen:

  1 - Rechtstreeks in de tabel

  In de tabel ziet u de hoofdlijnen van alle schuldvorderingen: deze geven het totaal weer van alle eventueel onderliggende lijnen. 

  Aanvaarden/Betwisten/Aanhouden
  U kan via de actieknoppen in de kolom “status” van een schuldvordering, de vordering in zijn geheel kwalificeren:

  • Aanvaarden: het volledige bedrag van de schuldvordering wordt aanvaard.
  • Betwisten: het volledige bedrag van de schuldvordering wordt betwist.
  •  Aanhouden: het volledige bedrag van de schuldvordering wordt aangehouden.
    

  Verwerpen
  U kan een schuldvordering ook verwerpen door in de kolom “status” te klikken op de actieknop “verwerpen”. 

  Commentaar geven
  U kan zelf een commentaar toevoegen door op het tekstballonnetje in de laatste kolom van de schuldvordering te klikken. Het commentaar dat u ingeeft, is enkel zichtbaar voor actoren van het private luik (rechter-commissaris, griffier, …) en niet voor de schuldeiser.

  Bericht versturen naar schuldeiser
  In diezelfde laatste kolom kan u een bericht verzenden rechtstreeks naar de (contactpersoon van) de indiener van de schuldvordering. 

  Aanduiden dat de schuldvordering deze van een werknemer betreft
  In de kolom “image ” kan u aangeven of de schuldvordering van een werknemer is. Het FSO wordt automatisch op de hoogte gesteld indien u dit vakje aanvinkt. De indiener van de schuldvordering kan dit vakje ook bij indiening aanvinken. Indien dit correct werd aangevinkt door de indiener van de schuldvordering, hoeft u als curator zelf geen actie meer te ondernemen. 

  Bewerkingsview openklappen
  Wenst u de schuldvordering meer in detail te bekijken en bewerken, dan kan u klikken op de hoofdlijn. De onderliggende lijnen zullen openklappen. Dit noemen we de “bewerkingsview” van de schuldvordering.

   

  2 - In de bewerkingsview

  In de bewerkingsview kan u:

  • De bedragen per lijn aanpassen/kwalificeren
  • Een aangepast passief opgeven waarmee u als curator wenst te werken
  • Opgegeven voorrechten aanpassen
  • Een ingediende lijn splitsen in 2 aparte lijnen waarbij u per aparte lijn een aangepast passief en een apart voorrecht kan opgeven
  • Het diepere detail raadplegen van de schuldvordering door op de blauwe toets “Details” te klikken

   

  3 - In het detail van de schuldvordering

  In het detail kan u:

  • De bedragen aanpassen/kwalificeren
  • Voorrechten aanpassen
  • Commentaar geven
  • Een lijn toevoegen
  • Detail raadplegen
  • Adres van de schuldeiser aanpassen
  • Aanvinken dat de schuldvordering van een werknemer is
  • Datum zitting en rolnummer opgeven
  • Rekening van de schuldeiser wijzigen/toevoegen
  • Aanvinken of de schuldeiser over een persoonlijke zekerheid beschikt
  • Een lopende procedure toevoegen
  • Bijlagen raadplegen
    

  Als curator kan u een door de schuldeiser ingediend bedrag zelf opsplitsen per voorrecht. Dit doet u door een extra lijn te creëren en het origineel ingediend bedrag te verdelen over de originele lijn en de door u nieuw aangemaakt lijn. U gaat als volgt te werk:

  • klik op de hoofdlijn van de schuldvordering in de tabel
  • de bewerkingsview opent zich
  • klik op de blauwe + knop rechts van de ingediende lijn waarvan u het bedrag wil opsplitsen per voorrecht 
  • een extra 0-lijn verschijnt aan de linkerkant in de bewerkingsview
  • pas nu het bedrag in de kolom “Aangepast passief (€)” aan in beide lijnen
  • pas nu voor beide lijnen in de kolom “Effectief voorrecht” het voorrecht aan dat van toepassing is
    

  image

  Het Aangepast passief, is het bedrag uitgedrukt in euro, waarmee de curator rekening houdt bij het kwalificeren van (de onderliggende lijnen van) een schuldvordering.
  Het Aangepast passief wordt bij indiening van de schuldvordering automatisch gelijkgesteld aan het ingediend bedrag. 

  De curator dient het bedrag enkel te wijzigen indien hij/zij met een ander bedrag dan het ingediende bedrag rekening wenst te houden.

  bvb: Wanneer een schuldvordering in een vreemde munteenheid wordt ingediend, zal de curator in de kolom “Aangepast passief (€)” het omgerekend bedrag in euro opnemen. Dat is immers het bedrag waarmee hij rekening zal houden bij het kwalificeren.
   

  Wanneer een schuldvordering in een vreemde munteenheid werd ingediend, neemt de curator in de kolom “Aangepast passief (€)” het omgerekend bedrag naar euro op. 
  Dat is immers het bedrag waarmee hij/zij rekening zal houden bij het kwalificeren van de schuldvordering.
  U gaat als volgt te werk:

  • klik op de hoofdlijn van de schuldvordering in de tabel
  • de bewerkingsview opent zich
  • pas het bedrag in de kolom “Aangepast passief (€)” aan naar het omgerekend bedrag in euro
    

  In september 2021 vond een upgrade naar de nieuwe module schuldvorderingen plaats. Daarbij werden alle gegevens die op dat moment aanwezig waren in de bestaande module schuldvorderingen, gemigreerd naar de vernieuwde module. Om geen informatie (zoals een beslissing van de curator over een kwalificatie... ) te verliezen, werd deze migratie van data zo opgevat dat ze ook alle uitzonderingsgevallen mee verwerkte. 

  De schuldvorderingen die vóór de upgrade naar de nieuwe module schuldvorderingen werden ingediend  en waarbij het door de curator aangehouden, betwist of aanvaard bedrag niet 1 op 1 teruggebracht kon worden naar een ingediend bedrag,  bevatten daarom een extra onderliggende “0-lijn” in de nieuwe module. 

  image
   

  • Vul in de kolom “Aangepast passief (€)” van de lijn waarin u een bedrag wenst aan te houden, te aanvaarden of te betwisten het bedrag in waarmee u aan de slag wil gaan.
   - het Aangepast passief is het bedrag waarmee u voor die specifiek ingediende lijn of voor dát specifiek opgegeven voorrecht rekening wenst te houden; 
  • Controleer of het voorrecht (of vermelding “geen voorrecht”) van de lijn waarmee u aan de slag wil gaan, correct is en pas het desgewenst aan;
  • Controleer of de rechterkant van de bewerkingsview een volledig overzicht van uw beslissingen/kwalificaties bevat. De kolommen “Aangehouden (€)” , “Aanvaard (€)” en “Betwist (€)” worden opgenomen in het PV van Nazicht; 
  • Klik op “opslaan”
    

  De Status van een schuldvordering kan u consulteren op de tabel schuldvorderingen in de kolom “Status”.

  De Status van een schuldvordering is het gevolg van een bepaalde actie van de schuldeiser, de curator of de griffie. 

  Mogelijke statussen van een schuldvordering zijn:

  • Ingediend: deze status wordt automatisch toegekend na het indienen van de schuldvordering en nog vóór de curator enige bewerking op deze schuldvordering heeft uitgevoerd. De (groep van de) indiener heeft nu toegang tot het dossier als schuldeiser. De schuldeiser kan de schuldvordering nog aanpassen en kan ook nog bedragen toevoegen.
  • Teruggetrokken: deze status wordt toegekend na terugtrekking van de schuldvordering door de schuldeiser zelf. U vindt de teruggetrokken schuldvorderingen onderaan de tabel met schuldvorderingen in een aparte tabel.
  • Gekwalificeerd: deze status wordt automatisch toegekend na de opname van de schuldvordering in het PV van nazicht, op het moment dat de griffier het PV van nazicht valideert (teruggetrokken of verworpen schuldvorderingen krijgen deze status niet).
  • Verworpen: deze status wordt toegekend na de beslissing van de Curator om de schuldvordering te verwerpen. De schuldeiser wordt via notificatie op de hoogte gebracht van de reden van uw verwerping.
  • In bewerking: deze status wordt automatisch toegekend na de eerste bewerking van de schuldvordering door de Curator. In deze status kan de schuldeiser niet alles meer aanpassen. De provisioneel ingediende lijnen kan de schuldeiser wel nog aanpassen.
    

  De Kwalificatie van een schuldvordering duidt de beoordeling van de curator aan van de bedragen binnen een schuldvordering. 

  Binnen eenzelfde schuldvordering kunnen verschillende bedragen een andere kwalificatie krijgen. De kwalificatie is door de schuldeiser enkel te consulteren in het PV van nazicht. 
  Mogelijke kwalificaties voor een bedrag in de schuldvordering zijn::

  • Aangehouden
  • Aanvaard
  • Betwist
    

  De indiener van een schuldvordering krijgt een notificatie bij onderstaande acties die een statuswijziging van zijn/haar schuldvordering tot gevolg hebben.

  • bij indiening van de schuldvordering;
  • bij terugtrekking van de schuldvordering;
  • op het moment dat het tijdslijnitem “PV van Nazicht” waarin de schuldvordering werd opgenomen, wordt afgewerkt door de griffier en de schuldvordering de status “gekwalificeerd” krijgt;
  • bij verwerping van de schuldvordering.
    

  De indiener van de schuldvordering krijgt ook een notificatie als het fiscaal attest voor hem/haar door de curator werd klaar gezet.

  De schuldeiser krijgt geen notificatie als de curator de schuldvordering tussentijds kwalificeert, t.t.z. vooraleer de gekwalificeerde vordering definitief in een daaropvolgend Proces verbaal van nazicht van schuldvorderingen wordt opgenomen. De schuldeiser krijgt enkel een notificatie als het Proces-Verbaal van Nazicht consulteerbaar is voor hem/haar, t.t.z. nadat het Proces-Verbaal van Nazicht opgeladen is, door de rechter Commissaris werd gevalideerd én door de griffie op OK werd geplaatst.
   

  U vindt rechts onder de tabel met schuldvorderingen een legende.

   

  U gaat als volgt te werk:

  • klik op de hoofdlijn van de schuldvordering in de tabel
  • de bewerkingsview opent zich
  • selecteer in de kolom “Effectief Voorrecht” de optie “Andere”
  • u kan nu het blanco invulveld “Grond van voorrecht” gebruiken om uw voorrecht op te geven
  • indien u géén voorrecht wenst op te geven, laat het veld in de kolom “Effectief voorrecht” dan leeg door naast het blanco vak te klikken
    
  • Klik op de groene tegel “schuldvorderingen” op de hoofdpagina van een dossier.
  • Klik vervolgens op de oranje tegel “fiscale attesten”.
  • Voeg desgewenst in de laatste kolom “opmerking fiscaal attest” een commentaar toe voor de schuldeiser.  Let op: dit commentaar wordt onderaan het fiscaal attest integraal opgenomen.
  • Vink vervolgens de schuldeisers aan waarvoor u een fiscaal attest wenst te genereren.
  • Klik op de blauwe knop “genereer fiscaal attest voor de geselecteerde schuldvorderingen”.
   • Indien u 1 fiscaal attest genereert opent zich eerst een bewerkingsview waarin u de tekst van het fiscaal attest nog kan aanpassen. Bevestig het genereren van het fiscaal attest na een eventuele tekstaanpassing door nogmaals op de blauwe knop links onderaan te klikken.
   • Indien u meerdere fiscale attesten in 1 beweging genereert, kan u de tekst van de fiscale attesten niet meer aanpassen

    

  De fiscale attesten blijven zichtbaar en downloadbaar in RegSol public voor de schuldeisers.
   

  • Klik op de groene tegel “schuldvorderingen” op de hoofdpagina van een dossier.
  • Klik vervolgens op de oranje tegel “fiscale attesten”.
  • Indien de voorlaatste kolom “Datum laatste fiscaal attest” een datum bevat, hebt u op deze datum reeds een fiscaal attest afgeleverd via RegSol aan deze schuldeiser.
  • Klik op de datum om het fiscaal attest te raadplegen.
    
  • Klik op de groene tegel “schuldvorderingen” op de hoofdpagina van een dossier.
  • Open de dropdown in de kolom “Status”. 
  • Klik de optie “verwerpen” aan.
  • Geef reden van verwerping op.
  • Bevestig de verwerping.
    
  • Een schuldeiser kan een provisioneel ingediend bedrag in een schuldvordering aanpassen tot op het moment dat hij het bedrag afvinkt als zijnde niet meer provisioneel.
  • Een schuldeiser kan een lijn in een schuldvordering nog aanpassen indien de curator de lijn in kwestie nog niet bewerkte.
  • Een schuldeiser kan een extra bedrag/lijn toevoegen aan een schuldvordering tot op het moment dat de curator alle lijnen in een schuldvordering bewerkte. Eens de curator alle lijnen van een schuldvordering bewerkte, kan de schuldeiser geen bedragen/lijnen aan de schuldvordering meer toevoegen.
    

  Van zodra de curator in een schuldvordering:

  • een (deel van het) bedrag aanvaardde
  • een (deel van het ) bedrag betwistte
  • het Aangepast passief bewerkte
  • het voorrecht op een lijn aanpaste

  krijgt deze schuldvordering de status “in bewerking”.
   

  Van zodra een schuldvordering de status “in bewerking” heeft, kan de schuldeiser sommige aanpassingen aan de schuldvordering niet langer uitvoeren.
   

  Deposito- en Consignatiekas

  1. De curator gaat naar DPA-RegSol private. In een faillissementsdossier kiest hij de tegel D&C kas, en dan de blauwe tegel MyMinFin
  2. Zo komt hij meteen op de website van Myminfin:
    MyMinFin
   De curator meldt zich aan en logt in.
   Hij/zij kiest na het inloggen, om aan te melden in naam van een onderneming
    CSAM
  3. De curator komt op het authenticatie scherm:authenticatie scherm
  4. Hij/zij kiest een willekeurige vennootschap – niet noodzakelijk de vennootschap waar hij de betalingen voor wil uitvoeren.
  5. De curator kiest voor “Mijn Professionele Toepassingen”.Mijn Professionele Toepassingen

    

  6.  In het volgende scherm, voor “Toepassingen”
    Toepassingen
  7. In MyMinFin verschijnt er een link van e-DEPO Faillissementen naar de applicatie voor het beheer van de betalingsregelingen.
  8. De curator klikt op deze link waarna de applicatie voor het beheer van de betalingsregelingen geopend wordt en de dossiers van de curator (en uitsluitend die van hem/haar) weergegeven worden.
  9. De curator kiest in de lijst het dossier waarvoor hij/zij betalingen wil regelen.

   • Ofwel door de naam in te vullen  
    naam in te vullen
   • Ofwel door het vakje aan te vinken
     vakje aan te vinken
  10. De curator klikt op “Volgende”.
  11. De lijst met betalingen van het geselecteerde dossier verschijnt. De eventueel reeds weergegeven betalingen zijn enkel die met de status “in afwachting van behandeling” (door een ambtenaar van de DCK).
     lijst met betalingen
  12. De curator klikt op de knop “Creatie van een betalingsmethode” om een betaling te regelen.
  13. De curator vult het betalingsbulletin in.
   OPGEPAST: u mag geen komma’s gebruiken of decimalen. Een bedrag wordt ingegeven als 1234.00 en niet 1.234,00.
    betalingsbulletin
  14. Als de opdracht voor dit specifieke faillissement, volledig is, klikt de curator op de knop “Opslaan”.
  15. Als er een bijkomende betaling dient uitgevoerd te worden in hetzelfde faillissement, klikt hij/zij  op “Opslaan en nieuwe maken”
  16. Als het beschikbaar bedrag op de rubriekrekening wordt overschreden, komt er een automatische waarschuwing.
  17. De curator wordt doorgestuurd naar de lijst met betalingen waarin de nieuwe betaling zopas werd opgenomen.
  18. De curator selecteert de betalingen die hij/zij wenst weer te geven op het document “Betalingsregelingen”. Hij/zij kan alle betalingen in één enkele klik selecteren.
    Betalingsregelingen
  19. De curator klikt op de knop “Afdrukken". Een pdf-bestand “Betalingsregeling” wordt door het systeem op de computer van de curator opgemaakt en kan worden gedownload.
  20. De curator gaat naar https://private.regsol.be en klikt in het betrokken dossier op de tijdslijn .
  21. De curator voegt in de tijdslijn Art. 52 bis (of Art. XX, 145 ,1 bis) - Betaalopdracht aan DCK toe.
    Betaalopdracht aan DCK
  22.  De curator klikt op de knop “Bestand toevoegen”.
    Bestand toevoegen
  23. De curator voegt het bestand toe door te klikken op de knop “Bestand toevoegen”. Hij/zij kan ervoor kiezen om een reeds ondertekend bestand op te laden of een niet getekend bestand elektronisch te tekenen.
  24. De curator klikt vervolgens op de knop “doorgeven”.
  25. De curator wordt vervolgens omgeleid naar een pagina waar hem/haar wordt gevraagd of het document nog steeds elektronisch moet worden ondertekend, of het al getekend is buiten DPA-RegSol, of het geen handtekening vereist. Omdat het document moet worden ondertekend, selecteert de curator de juiste optie uit de eerste twee.
  26. In geval van elektronische ondertekening, stuurt het register de curator door naar het hulpprogramma voor elektronische ondertekening van het register.
  27. Na ondertekening wordt het document doorgezonden als TODO voor de rechter-commissaris. De rechter-commissaris gaat naar https://private.regsol.be en klikt op de blauwe tegel “TODO” of gaat rechtstreeks naar (de tijdslijn van) het dossier.
  28. Na ondertekening bevestigt het Register dat de handtekening succesvol werd geplaatst, sluit de taak af en plaatst de status van de taak automatisch op OK. Nadat de curator en de rechter-commissaris deze betaalopdracht hebben getekend stuurt DPA-RegSol automatisch een e-mail naar het adres consignaties.thesaurie@minfin.fed.be (NL) of consignations.tresorerie@minfin.fed.be (FR) van de Deposito- en Consignatiekas. Het ondertekende pdf-bestand wordt als bijlage bij deze e-mail gevoegd. De rechter-commissaris en de curator staan in kopie van deze e-mail.

  U gaat naar het faillissement in kwestie. 

  Onder de horizontale lijn met de basisgegevens van het faillissement, ziet u een aantal tegels waaronder “Deposito- en Consignatiekas”. 

  U klikt op die tegel en daarna ziet u een tegel “Storting aan D&C-kas” 

  Na klikken op die tegel volgt u de daar uitgelegde procedure om een storting in dit faillissement aan te kondigen en de gestructureerde mededeling te krijgen waarmee u die storting moet uitvoeren. 

  Deze procedure MOET gevolgd worden. Immers, aangezien de werking van de D&C-kas bijna volledig geautomatiseerd werd, worden binnenkomende betalingen zonder de gestructureerde mededeling niet meer verwerkt, maar teruggestort naar de afzender.

  U gaat naar het faillissement in kwestie. Onder de horizontale lijn met de basisgegevens van het faillissement, ziet u een aantal tegels waaronder “D&C-kas”. U klikt op die tegel en daarna op “overzicht financiële verrichtingen”. Daar ziet u het huidig beschikbare saldo van het faillissement in kwestie.

  U gaat naar het faillissement in kwestie. Onder de horizontale lijn met de basisgegevens van het faillissement, ziet u een aantal tegels waaronder “Deposito- en Consignatiekas”. U klikt op die tegel en daarna op de tegel “intrestsimulatie” U volgt de instructies op die u daar terugvindt.

  De D&C kas levert rechtstreeks de gegevens van de rubriekrekening aan DPA-RegSol, die deze voor het overige niet verwerkt of bewerkt. Eventuele afwijkingen kunnen niet door DPA-RegSol opgelost worden. U dient hiervoor rechtstreeks contact te nemen met D&CKas, via het telefoonnr 0257 746 20 of email adres consignatie.theasuries@minfin.fed.be, zoals vermeld op Regsol Private.

  U bent niet verplicht om in DPA-RegSol elektronisch het document te ondertekenen dat uw betalingsinstructie aan de Deposito- en Consignatiekas vermeldt.

  De DCK aanvaardt de volgende combinaties, maar beveelt de curatoren en rechters-commissarissen ten stelligste aan om gebruik te maken van de elektronische handtekening in DPA-RegSol:

  • Elektronische handtekeningen in DPA-RegSol door de curator en de rechter-commissaris.
  • Elektronische handtekening in DPA-RegSol door de curator en manuele handtekening (of buiten DPA-RegSol) door de rechter-commissaris.
  • Manuele handtekening (of buiten DPA-RegSol) door de curator en elektronische handtekening in DPA-RegSol door de rechter-commissaris.
  • Manuele handtekeningen (of buiten DPA-RegSol)  door de curator en de rechter-commissaris.

   

  De curator kan per dossier zijn rubriekrekening invullen in de basissignalitiek van het dossier. Deze vermelding is niet verplicht.

  Opgelet! 
  De banken, FOD Financiën, en alle andere gebruikers van het publieke luik, krijgen het rekeningnummer slechts te zien in het RegSol PUBLIC wanneer de curator het effectief heeft ingevuld in RegSol PRIVATE. 
   

  Tijdslijn/items/documenten

  De checklist opstart faillissement vindt u terug bij de groene tegels “functies curator” die zich onder de basissignalitiek van het faillissement bevinden. Deze checklist bevat een aantal acties die vaak terugkomen bij de start van een faillissement. DPA-RegSol neemt ze daarom op als “items in de tijdslijn”, specifiek voor de curator met als afwerkingsdatum de dag dat u ze toevoegt. Zo komen ze ook automatisch in uw “to-dolijst” te staan. Deze items zijn enkel voor de curator zichtbaar in de tijdslijn. Vanuit de tijdslijn kunt u deze items aanklikken om gebruik te maken van vooraf ingevulde modeldocumenten. Natuurlijk kunt u ook steeds uw eigen documenten opladen en onder deze items in de tijdslijn hangen. De modeldocumenten die voorzien zijn in DPA-RegSol worden automatisch ingevuld met alle gegevens van het faillissement.

  Aangezien aan de basis van de publicatie een vonnis of arrest ligt dat door de griffier wordt opgeladen in het softwaresysteem van de ondernemingsrechtbank, en dit systeem slechts eenmaal per dag de tekst voorbereidt en doorstuurt naar DPA-RegSol, is de tekst niet onmiddellijk, maar normaal gesproken de volgende dag zichtbaar.

  Dit geldt ook wanneer een voorgestelde tekst verbeterd wordt. Ook die verbetering is pas na het doorsturen van de gecorrigeerde versie door het softwaresysteem van de rechtbank zichtbaar in DPA-Regsol. Normaliter is dat een dag na de doorsturing van de verbetering. Dit heeft te maken met het softwaresysteem van de rechtbank en niet met de werking van DPA-RegSol.

   

  Curatoren kunnen ook documenten toevoegen die dateren van voor 1/4/2017. Deze documenten dienen enkel ter vervollediging van het dossier en creëren geen to do’s voor de andere actoren. Twee punten zijn hierbij belangrijk:
  de functie “documenten van voor 1/4/2017” is niet bestemd voor documenten die dateren van na 1/4/2017. Bij het invoegen van documenten die dateren van voor 1/4/2017 moet u deze functie altijd gebruiken, zo niet worden voor de andere actoren todo’s gegenereerd die niet van toepassing zijn wegens acties reeds uitgevoerd in het verleden.

  U gaat als volgt te werk: ga naar een dossier dat dateert van voor 1/4/2017, ga naar de functie “een nieuw item toevoegen”, kies een artikel uit het keuzemenu.

  Belangrijk! Vul een datum in van voor 1/4/2017, zet een vinkje bij “DOC  voor 1/4/2017” en klik op “toevoegen”.
  Dit artikel zal verschijnen in de tijdslijn: de titel van het artikel vermeldt duidelijk dat het gaat om documenten van voor 1/4/2017, het artikel creëert geen to do’s voor de andere actoren, maar ze zijn wel zichtbaar voor hen.

   

   

  • De curator gaat in de tijdslijn van het dossier naar het publicatie-artikel (bv. “art.XX. 107 Publicatie vonnis faillietverklaring en staking van betaling” of  “art. XX. 135 of art. XX. 171 Publicatie vonnis van sluiting” )
  • Hij klikt op de toets rechts onderaan “Publiceren naar Staatblad”
  • Als hij de voorgestelde tekst kan aanvaarden, klikt hij op ”Bevestigen”.
  • Als de curator de tekst niet aanvaardt, klikt hij op “Weigeren” en verwittigt hij de griffie. De griffie kan een aangepaste tekst opnieuw klaarzetten in TCKH/MaCH.
  • Het item komt op OK griffie te staan na het klaarzetten van de publicatie, met de mededeling links onderaan het item: “Werd klaargezet voor BS op : (datum + uur)”
  • ’s Avonds haalt het Belgisch Staatsblad in 1 beweging alle klaargezette publicaties in RegSol op
  • De publicatie volgt ten vroegste 24 uur na het klaarzetten van de publicatie
  • Het uittreksel van de publicatie is na publicatie in het Belgisch Staatsblad ook consulteerbaar via de hyperlink links onderaan het item.
    

  Elektronisch tekenen

  Het is momenteel enkel mogelijk om elektronisch te tekenen op het private luik van DPA-RegSol (https://private.regsol.be).  Het is nog niet mogelijk om dit te doen op het publieke luik (https://regsol.be).
   
  Indien u advocaat bent, moet u elektronisch tekenen met uw advocatenkaart. In het andere geval moet u elektronisch tekenen met uw identiteitskaart.

   

  Indien u elektronisch wilt tekenen met uw identiteitskaart, moet u geen enkele parameter wijzigen in DPA-RegSol.

  Indien u elektronisch wilt tekenen met uw advocatenkaart, is het noodzakelijk dat u het ID van uw advocatenkaart aanpast in uw gegevens in DPA-RegSol. Dit ID moet overeenstemmen met het ID vermeld op uw advocatenkaart.

  Om toegang te krijgen tot uw gegevens, klikt u op de oranje tegel “mijn gegevens” op uw dashboard.
  Klik op “bewerken” en kopieer het ID (ID avocat / Lawyers – ID) op de achterkant van uw advocatenkaart in het veld “advocaatkaart ID”.

  Klik tot slot op de knop “bewerken” onderaan de pagina om het ID van uw advocatenkaart te registreren in DPA-RegSol.

  Advocatenkaart

  U kunt zich inloggen op uw account op het private luik  (https://private.regsol.be) als curator en hier elektronisch documenten tekenen.

  De advocatenkaart wordt ook gebruik om in te loggen, als een sterke authenticatie nodig is, op Regsol Public.   

  Ja. U moet de software eaZyLink installeren om u te kunnen inloggen op uw account met uw advocatenkaart.

  Klik hier om de internetpagina van de softwareleverancier van eaZyLink te raadplegen om deze te downloaden of in geval van problemen met de installatie hiervan.

   

  U gebruikt een nieuwe versie van de advocatenkaart? 

  U hebt 2 codes ingesteld bij de activatie van de kaart:

  • De 4-cijferige PIN-code gebruikt u om in te loggen op DPA-RegSol
  • De 6-cijferige handtekencode gebruikt u om documenten elektronisch te ondertekenen

   

  U gebruikt een oudere versie van de advocatenkaart? 

  • U kan inloggen met een 6-cijferige PIN-code op DPA-RegSol
  • U kan documenten elektronisch ondertekenen met uw 6-cijferige handtekencode

  Inlogscherm

  Krijgt u een scherm te zien waarop men vraagt om de gegevens van uw advocatenkaart uit te lezen vooraleer u in de tekenomgeving komt?

  Dan was u niet ‘sterk’ ingelogd met uw advocatenkaart in DPA-RegSol. Om toegang te nemen tot de EaZysign-omgeving waar u zal kunnen tekenen, dient u eerst uw 4-cijferige PIN-code in te geven.

  In de EaZySign-omgeving kan u vervolgens tekenen met uw 6-cijferige handtekencode. 
   

  Nee, u moet geen software installeren om in DPA-RegSol elektronisch te kunnen tekenen met uw advocatenkaart. U moet daarentegen verplicht de extensie « Connective eSignatures » installeren in uw browser. Indien deze extensie niet geïnstalleerd is of indien de versie ervan verouderd is, zult u automatisch verzocht worden om deze (opnieuw) te installeren op het ogenblik waarop u elektronisch wilt tekenen in DPA-RegSol.

  Voor rechter-commissarissen

  Tijdslijn/items/documenten rechter-commissaris

  • U gaat naar de lijst van uw dossiers door op het dashboard de rode tegel “mijn faillissementen” aan te klikken of in de hoofding van iedere pagina op “mijn faillissementen” te klikken.
  • U klikt het (faillissements)dossier aan waarin u wenst te werken.
  • Dan kiest u de groene tegel “tijdslijn”.
  • In de tijdslijn gaat u naar het item waarvoor u een machtiging wenst op te laden en klikt daarop.
  • Dan ziet u rechts een menu verschijnen.
  • U klikt in dat menu op het icoontje “bestand toevoegen”.
  • U gebruikt een eigen document of het model zoals voorzien in DPA-RegSol.  Voor de diverse beschikkingen of machtigingen die verleend moeten worden door de rechter-commissaris, is in principe een model voorzien in DPA-Regsol.
  • U laadt de machtiging op in de tijdslijn van het (faillissements)dossier.
  • Nadien klikt u op "doorgeven", waarna u zult uitgenodigd worden om uw document al dan niet te tekenen.

   

  Bij ieder item in de tijdslijn vindt u rechts volgende icoontjes:

  • Een vraagteken: als u daarop klikt, krijgt u de tekst uit de wet te zien die op het item in kwestie betrekking heeft.
  • Een uitroepteken: als u daarop klikt, kan u de workflow die van toepassing is op dat specifieke artikel consulteren. De workflow is de procedure die de rechtbanken overeengekomen zijn om voor ieder artikel te volgen.  
    

  Op uw dashboard vindt u onder de blauwe tegel “workflow” de volledige tekst van de procedures die van toepassing zijn op de verschillende items in de tijdslijn.

   

  Schuldvorderingen

  Als rechter-commissaris kan u de schuldvorderingen in een dossier consulteren, via de groene tegel schuldvorderingen onder de basissignalitiek van het dossier. Er bevindt zich rechts bovenaan ook een shortcut naar de tabel met schuldvorderingen.

  U kan de lijst van schuldvorderingen naar wens sorteren, door op het icoontje naast de titels van de verschillende kolommen te klikken.

  Verder kan u ook een commentaar geven bij een schuldvordering. Dit commentaar is enkel zichtbaar voor de andere actoren van het private luik. Dit commentaar zou dus vooral dienen om een opmerking bij de schuldvorderingen te formuleren ten behoeve van de curator.

  Als rechter-commissaris kan u de schuldeiser ook rechtstreeks een bericht sturen vanuit de tabel ‘schuldvorderingen’. Dit doet u door op het envelopje te klikken in de laatste kolom van de tabel. Let wel: een eventueel antwoord van de schuldeiser op uw bericht, dient u via de groene berichtentegel op het detail van het dossier te consulteren. Daar vindt u ook het door u verzonden bericht terug in de tab “verzonden”. Het bericht dat u via RegSol naar een schuldeiser stuurt, komt toe bij de contactpersoon van de groep van de schuldeiser.

  D&C-kas

  U bent niet verplicht om in DPA-RegSol elektronisch het document te ondertekenen dat uw betalingsinstructie aan de Deposito- en Consignatiekas vermeldt.

  De DCK aanvaardt de volgende combinaties, maar beveelt de curatoren en rechters-commissarissen ten stelligste aan om gebruik te maken van de elektronische handtekening in DPA-RegSol:

  • Elektronische handtekeningen in DPA-RegSol door de curator en de rechter-commissaris.
  • Elektronische handtekening in DPA-RegSol door de curator en manuele handtekening (of buiten DPA-RegSol) door de rechter-commissaris.
  • Manuele handtekening (of buiten DPA-RegSol) door de curator en elektronische handtekening in DPA-RegSol door de rechter-commissaris.
  • Manuele handtekeningen (of buiten DPA-RegSol)  door de curator en de rechter-commissaris.

  Gerechtsmandataris, Gerechtsmandataris GROG en Voorlopig bewindvoerder

  U kan steeds gebruik maken van uw todo-lijst in de RegSol-applicatie om na te gaan welke taken u werden toegewezen. U zal bovendien elke avond een overzichtsmail krijgen met de taken die aan u zijn toegewezen. Indien u deze mail liever niet ontvangt kan u dit aanpassen in uw gebruikersprofiel in RegSol. Klik op uw naam, klik daarna rechts onderaan op “bewerken” en vink af dat u de mail met recente wijzigingen wenst te ontvangen.