Wat is er sinds 1 januari 2023 nieuw in het publieke luik van RegSol? 

De loginpagina www.regsol.be wijzigde, met het oog op de lancering van het Centraal Register voor Collectieve Schuldenregeling (JustRestart) in het voorjaar van 2023. 

De latere lancering van JustRestart verandert uiteraard niets aan uw werking. Dit delen we puur ter info mee.  
 

Wat als de gedelegeerd rechter beslist dat elektronisch stemmen mogelijk is in een GRP-dossier? 

De schuldeisers die gekoppeld zijn aan hun schuldvordering (ofwel via hun QR-code ofwel via u rechtstreeks in de lijst Schuldeisers nadat zij toegang vroegen tot het dossier zonder QR-code) zullen indien gewenst elektronisch hun stem op het reorganisatieplan kunnen uitbrengen. 

De gekoppelde schuldeisers zullen de kennisgeving van de griffie m.b.t. het neerleggen van het reorganisatieplan ook elektronisch via RegSol ontvangen. 
 

Hoe verstuurt u als advocaat van de schuldenaar de kennisgevingen m.b.t. het toekennen van de procedure aan schuldeisers via RegSol? 

  • Zodra de procedure werd toegekend, kan u via de module Schuldeisers de kennisgevingen genereren
  • De brief die u op deze manier genereert bevat een strikt persoonlijke QR-code voor de schuldeiser
  • Verzend de brief per post of mail naar de schuldeiser. 
  • De schuldeiser kan vervolgens via deze QR-code toegang nemen tot het dossier. 
  • Enkel indien de schuldeiser gekoppeld is aan zijn schuldvordering, zal hij in het geval van een Collectief Akkoord zijn stem over het reorganisatieplan op elektronische

Wat verandert er als u als advocaat de module lijst schuldeiser in een GRP-dossier gebruikt? 

Indien u de module lijst schuldeisers volledig gebruikt, zal u meer taken via RegSol kunnen afhandelen.  

  • schuldeisers en hun vorderingen consulteren 
  • schuldvorderingen wijzigen 
  • schuldeisers en hun vordering toevoegen (al dan niet via Excel-import) 
  • op elk moment een aangepaste lijst schuldeisers neerleggen in het dossier via de functie links onderaan “Lijst schuldeisers toevoegen aan de tijdslijn”. 

 
Eens de rechtbank de procedure toekent kan u...: 

Hoe moet ik ‘Lijst Schuldeisers’ gebruiken bij het indienen van een GRP-dossier in RegSol? 

U moet in de eerste plaats aanvinken dat u de module Lijst Schuldeisers in RegSol wenst te gebruiken. U vindt die module Schuldeisers terug onder de tab Schuldvorderingen op het detail van uw dossier. 

Kies daarna welk type schuldeiser u wenst toe te voegen (natuurlijk persoon, rechtspersoon of natuurlijk persoon met ondernemingsnummer of buitenlands rechtspersoon) 

Hoe kan ik aantonen dat een handtekening geplaatst via Sign-A-Doc weldegenlijk een gekwalificeerde handtekening betreft?

De advocatenkaart is voorzien van een gekwalificeerd elektronisch handtekeningcertificaat. Dankzij dit certificaat kan u via DPA-Sign-A-Doc pdf-documenten digitaal ondertekenen die juridisch rechtsgeldig zijn.  

Dit kan aangetoond aan de hand van software tools zoals Adobe.

Wanneer u het ondertekend document via Adobe Reader opent, zal u via de toolbar kunnen nagaan dat het document weldengelijk voorzien is van een “Qualified Electronic Signature”, net zoals dit ook het geval is bij een document ondertekend aan de hand van een Belgische eID.

Hoe kan ik een groot aantal bijlagen tegelijk downloaden?

Via de nieuwe functie  “Bijlagen downloaden” kan u bijlagen, vonnissen of arresten bundelen en ze als bundel naar de eigen computer downloaden. 

U moet daarvoor eerst een bijlagenbundel aanmaken door de zoekfilters te gebruiken. Indien alle gewenste bijlagen verzameld zijn, kan u uw bundel aanmaken.

U vindt hier de uitgebreide handleiding.  
 

Kunnen mijn documenten en transacties die bewaard staan op het DPA-platform getransfereerd worden naar een opvolger?

Spijtig genoeg kan dit niet. Alle documenten die u op het DPA-platform plaatste en transacties die u uitvoerde zijn persoons- en/of kantoor gebonden en kunnen niet zomaar worden overgedragen aan een andere titularis. U kan uw opvolger (overnemer, advocaat bewindvoerder,…)  wel een mandaat verlenen zodat deze toegang krijgt tot alle dossiers die door u beheerd worden. De overdrager moet wel nog actief zijn om een geldig mandaat te kunnen geven en eens hij is weggelaten uit het tableau vervalt het mandaat.