Welke documenten heb ik nodig om een verzoek tot homologatie van een minnelijk akkoord in te dienen?

U bent schuldenaar (of zijn gemachtigde of advocaat) in het dossier:

Om uw verzoek tot homologatie van een minnelijk akkoord in te dienen als schuldenaar, vraagt RegSol u enkele documenten op te laden. 

  • U vermeldt uw persoonlijke gegevens. Indien u gemachtigde van de schuldenaar bent, dient u een mandaat op te laden
  • U vermeldt in elk geval de gegevens van de schuldenaar en van de schuldeiser(s), betrokken in het tegensprekelijk verzoekschrift.
  • Uw tegensprekelijk verzoekschrift
  • Het minnelijk akkoord

 

Mijn ingediende item (bv. aangifte) is verdwenen/het door mijn groep toegevoegde item staat niet in de tijdslijn van het dossier.

Dit kan volgende oorzaken hebben: 

  • In een overdracht zijn items pas zichtbaar nadat de startende actor het item doorgeeft aan een volgende actor of op het item op OK plaatst. Concreet wil dit zeggen dat wanneer u een nieuw item aan het dossier toevoegt, een private actor (vb. gedelegeerd rechter) dit item eerst dient te verwerken alvorens het zichtbaar wordt in het publieke luik.
  • U hebt geen leesrecht op het item in de tijdslijn

 
Controleer de tab “Mijn toegevoegde items” in het dossier voor meer informatie. 

Mijn ingediende item (bv. verzoekschrift) is verdwenen/het door mijn groep toegevoegde item staat niet in de tijdslijn van het dossier.

Dit kan verschillende oorzaken hebben: 

  • In een gerechtelijke reorganisatieprocedure zijn items pas zichtbaar nadat de startende actor het item doorgeeft aan een volgende actor of dit item op OK plaatst. Concreet wil dit zeggen dat wanneer u een nieuw item aan het dossier toevoegt, een private actor (vb. gedelegeerd rechter) dit item eerst dient te verwerken alvorens het zichtbaar wordt in het publieke luik. 
  • U hebt geen leesrecht op het item in de tijdslijn

 
Controleer de tab “Mijn toegevoegde items” in het dossier voor meer informatie. 

Wanneer wordt de tijdslijn van “Verzoekschrift GRP” afgesloten?

De tijdslijn “verzoekschrift GRP” wordt automatisch “afgesloten” nadat het vonnis van opening van de procedure werd opgeladen.

Concreet betekent dit dat u, nadat het openingsvonnis werd opgeladen in het dossier, geen items meer kan toevoegen aan het verzoekschrift. U kan namelijk geen items meer opladen in afgesloten tijdslijnen. 
 

Hoe verstuur ik als advocaat van de schuldenaar de kennisgevingen m.b.t. het openen van de procedure aan schuldeisers via RegSol?

Zodra de procedure werd toegekend, kan u via de module Schuldeisers de kennisgevingen genereren. Deze brief bevat een strikt persoonlijke (QR) code voor de schuldeiser. U kiest de methode van verzending van de brief, hetzij op papier, hetzij via mail. Dit is de enige mogelijkheid voor de schuldeiser om toegang te nemen tot het dossier én zich te koppelen op zijn vordering. Enkel als de schuldeiser gekoppeld is aan zijn schuldvordering, zal hij in het geval van een Collectief Akkoord zijn stem over het reorganisatieplan op elektronische wijze kunnen uitbrengen. 

Welke “Lijst Schuldeisers” moet ik gebruiken bij het indienen van een GRP-dossier in RegSol?

U kan ervoor kiezen de lijst schuldeisers volgens de RegSol-module aan te maken vanaf het moment dat u uw verzoekschrift indient. In dit geval vinkt u aan de RegSol-module te gebruiken voor het beheer van uw lijst schuldeisers.

Wanneer u ervoor kiest uw eigen lijst op te laden, en de rechtbank beslist dat elektronische stemming of stemming op afstand mogelijk is op uw dossier, ontvangt u van RegSol een mail om uw lijst schuldeisers alsnog via de module te beheren. Alleen dan zal immers de elektronische stemming effectief mogelijk zijn.

Ik onderbrak het indienen van een verzoekschrift, waar vind ik de voorlopige versie terug en hoe ga ik verder?

U vindt uw voorlopig dossier terug onder “Mijn dossiers” in de vorm van een “draft”. U kan de draft openen en verder werken tot u opnieuw tussentijds wenst op te slaan of tot u het dossier kan indienen.

Hoe dien ik een verzoek voor een gerechtelijke reorganisatie in?

U kan op het dashboard van regsol.be kiezen voor “Indienen verzoekschrift openbare GRP” of “Indienen verzoekschrift besloten GRP”. Doorloop de gevraagde stappen en sla tussentijds op indien u niet alle informatie bij de hand heeft. U vindt uw voorlopig dossier later terug onder “Mijn dossiers” in de vorm van een “draft”. U kan de draft openen en verder werken tot u het dossier kan indienen.