De elektronische handtekening kan gebruikt worden om een pdf-document digitaal te ondertekenen. Die documenten krijgen zo dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier (e-IDAS compliant, dus juridisch erkend op EU-niveau).

Hier moeten we een onderscheid maken tussen de kaarten uitgegeven vanaf 2017 (kaart V1) en de nieuwe kaarten uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)


Kaarten uitgegeven vanaf september 2020 – kaart V2 – zijn automatisch gelinkt aan het certificaat elektronische handtekening en is het certificaat in de kostprijs van de kaart inbegrepen.


Voor kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 – kaart V1 – Voor kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 – kaart V1 – moest het handtekencertificaat expliciet gevraagd worden bij aanvraag van de advocatenkaart of nadien. Voor advocaten van de OVB was dit optioneel. Voor advocaten van AVOCATS.BE was het certificaat inbegrepen in de kostprijs van de kaart die door het lidgeld gedekt wordt.

Advocaten met een oude kaart zónder handtekencertificaat vragen best een nieuwe kaart aan.

 

Om als advocaat een document digitaal te ondertekenen op het DPA-Platform, hebt u het volgende nodig:

 • een pc met internetconnectie
 • uw advocatenkaart *  
 • een kaartlezer
  Opgelet: geen PINPAD (een kaartlezer met digits; zoals deze van banken of Isabel)
 • een pdf-document, niet beveiligd met een wachtwoord, en niet groter dan 20 MB
 • een pdf-document mag enkel handtekeningen bevatten die via DPA Sign-A-Doc zijn geplaatst


*Er kan niet getekend worden via itsme®-authenticatie

Neen, het geauthenticeerde handtekencertificaat (de QES-code) is gelinkt aan uw advocatenkaart. Als u dus ingelogd bent op het DPA-platform met uw itsme-account, zal u toch eerst uw advocatenkaart moeten invoeren en uw viercijferige pincode gebruiken om daarna digitaal te handtekenen met uw zescijferige code. 

Eens ingelogd op het DPA-platform, kiest u via ‘Instellingen’ en 'Mijn applicaties' de DPA-Sign-A-Doc applicatie.

Via de applicatietegels van het Privaat Luik kan u voor een rechtstreekse toegang kiezen door op de tegel DPA Sign-A-Doc te klikken. 
 
Een document ondertekenen is eenvoudig:

 • download of sleep het document naar het voorziene vak;
 • geef het document eventueel een referentie;
 • klik op de rode knop ‘Digitaal tekenen’ onderaan;
 • om te kunnen ondertekenen scrollt u helemaal tot op het einde van het document en klikt u op het gele tekenveld;
   of 
 • u klikt boven rechts op de groene knop ‘Document(en) Ondertekenen en vervolgens op het groene pennetje in het pop-up scherm;
 • bevestig nog eens dat u elektronisch wenst te ondertekenen;
 • geef uw zescijferige PIN-code in en klik vervolgens op ok.
   

Onder de tab “Handboek(en)” vindt u een uitgebreide handleiding over het digitaal ondertekenen van documenten. 
 

Via DPA-Sign-A-Doc zal het ook mogelijk zijn om procedurestukken zoals inleidende aktes of conclusies digitaal te ondertekenen om deze daarna door te sturen via DPA-Deposit. Toch willen we hier een belangrijke kanttekening maken. In sommige applicaties van Justitie is het mogelijk om een versie op te roepen met voorblad. In dit geval genereert het systeem van Justitie een andere pdf waardoor de elektronische indicatie “ondertekend en alle handtekeningen zijn geldig” niet zal verschijnen op dit  exemplaar van de griffie. Op de papieren afdruk zal echter wel vermeld staan dat de documenten digitaal ondertekend werden. Het originele document met digitale handtekening blijft uiteraard steeds bewaard in het e-deposit systeem van Justitie en is steeds oproepbaar. De originele exemplaren van neerlegging blijven dus rechtsgeldig ondertekend.  

Neen, er kan slechts maximaal 1 document opgeladen worden om te ondertekenen.

Ja zeker, achteraan de ondertekende pdf, krijgt u een extra pagina met de melding van de digitale handtekening. Deze pagina wordt door Sign-A-Doc eenmalid voorzien van 32 handtekenvelden. Het eerste veld wordt gebruikt voor de door u geplaatste digitale handtekening. Er blijven dan nog 31 velden over om het document door anderen te laten tekenen (via Sign-A-Doc) zonder dat het document aangepast moet worden. 

De ondertekende documenten zelf worden niet op het DPA-platform bewaard. U moet ze na het handtekenen downloaden op uw eigen computer. 


Of het document ondertekend is, kan u uiterlijk niet zien aan de hand van een specifiek icoontje. De ondertekende pdf is enkel visueel herkenbaar als u de pdf opent of via gespecialiseerde softewartools zoals Adobe. 


Indien u de pdf opent, krijgt u een extra blad te zien met de melding van de digitale handtekening:

printscreen_handtekeningen


Uiterlijk kan u aan het document ook niet zien of het getekend is. Met andere woorden: het wordt niet van een specifiek icoontje voorzien. De ondertekende pdf is enkel visueel herkenbaar als u de pdf opent. U krijgt dan een extra pagina met de melding van de digitale handtekening. 
 

Het document wordt bij het digitaal ondertekenen voorzien van de identificatie­gegevens van de ondertekenaar en van een digitale timestamp. Dat is een rechtsgeldige timestamp van een TSA (Time Stamping Authority). Precies daarom kan deze digitale handtekening in gerechtelijke procedures worden 
gebruikt. 

De advocatenkaart is voorzien van een gekwalificeerd elektronisch handtekeningcertificaat. Dankzij dit certificaat kan u via DPA-Sign-A-Doc pdf-documenten digitaal ondertekenen die juridisch rechtsgeldig zijn.  

Dit kan aangetoond aan de hand van software tools zoals Adobe.

Wanneer u het ondertekend document via Adobe Reader opent, zal u via de toolbar kunnen nagaan dat het document weldengelijk voorzien is van een “Qualified Electronic Signature”, net zoals dit ook het geval is bij een document ondertekend aan de hand van een Belgische eID.

Signature

We verwijzen ook naar de algemene informatie over de certificaten, beschikbaar op de Zetes website. Hier staan de OVB, de OBFG en de orde van Cassatie aanggeduid als gebruikers van gekwalificeerde certificaten die voldoen aan de Europese richtlijnen (eIDAS : https://repository.tsp.zetes.com/