Elke advocaat ingeschreven bij een balie die ressorteren onder de Orde van Vlaamse Balies is verplicht om een elektronische advocatenkaart te hebben. Dat is zo bepaald in art. 193bis van de Codex Deontologie voor Advocaten, en opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2017:

“De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de
elektronische CCBE-advocatenkaart.”
De Belgische elektronische advocatenkaart voldoet volledig aan de voorschriften van de CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe).

Sinds de Coronapandemie werd de advocatuur overigens een essentieel beroep is. Dat werd meegedeeld in een Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Indien u zich om professionele redenen moet verplaatsen is het uiteraard handig om deze advocatenkaart op zak te hebben, zodat u uw legitimiteit te allen tijde kan staven.

Vraag hier uw advocatenkaart aan.