Het document wordt bij het digitaal ondertekenen wel voorzien van een digitale timestamping. Dat is een rechtsgeldige timestamp van een TSA (Time Stamping Authority).

Maar ondanks het feit dat een handtekening voor altijd rechtsgeldig blijft, kan deze handtekening niet voor eeuwig gevalideerd worden omdat certificaten na verloop van tijd nu eenmaal vervallen. Dat heeft niet te maken met de geldigheid van de handtekening maar met de technische beperkingen van de certificaten.

Advocaten die hun pdf-documenten voor eeuwing wensen te laten valideren, doen best een beroep op  LTV (long-time-validation) en LTA (long-time-archiving), een eerder kostelijk gespecialiseerd documentenbeheersysteem.