De advocatenkaart is voorzien van een gekwalificeerd elektronisch handtekeningcertificaat. Dankzij dit certificaat kan u via DPA-Sign-A-Doc pdf-documenten digitaal ondertekenen die juridisch rechtsgeldig zijn.  

Dit kan aangetoond aan de hand van software tools zoals Adobe.

Wanneer u het ondertekend document via Adobe Reader opent, zal u via de toolbar kunnen nagaan dat het document weldengelijk voorzien is van een “Qualified Electronic Signature”, net zoals dit ook het geval is bij een document ondertekend aan de hand van een Belgische eID.

Signature

We verwijzen ook naar de algemene informatie over de certificaten, beschikbaar op de Zetes website. Hier staan de OVB, de OBFG en de orde van Cassatie aanggeduid als gebruikers van gekwalificeerde certificaten die voldoen aan de Europese richtlijnen (eIDAS : https://repository.tsp.zetes.com/

DPA Authentic Sources RR