Itsme® is een manier om via een smartphone veilig in te loggen op verschillende online diensten. In plaats van een kaartlezer en tientallen verschillende logins en wachtwoorden, gebruikt u via uw smartphone telkens dezelfde itsme®-code, die uit vijf cijfers bestaat.

Het is nu eveneens mogelijk om uw advocatenkaart aan uw itsme®-account te koppelen en te gebruiken in uw hoedanigheid van advocaat. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u in de gedetailleerde handleiding op de DPA website.

Let op: Om veiligheidsredenen moet deze koppeling elk jaar vernieuwd worden. Voor afloop van de koppeling zal u via DPA meerdere notificaties ontvangen. Meer details over het vernieuwen van de koppeling vindt u eveneens in de handleiding.

 

Mocht u echter nog geen itsme®-account hebben, moet u de itsme®-app wel eerst op uw smartphone installeren. Op de website van itsme® vindt u hierover een uitgebreide handleiding.  

DPA Authentic Sources RR