Een algemeen overzicht van de prijszetting vindt u hier:
https://dp-a.be/nl/tarieven-advocatenkaart