Via DPA-Sign-A-Doc zal het ook mogelijk zijn om procedurestukken zoals inleidende aktes of conclusies digitaal te ondertekenen om deze daarna door te sturen via DPA-Deposit. Toch willen we hier een belangrijke kanttekening maken. In sommige applicaties van Justitie is het mogelijk om een versie op te roepen met voorblad. In dit geval genereert het systeem van Justitie een andere pdf waardoor de elektronische indicatie “ondertekend en alle handtekeningen zijn geldig” niet zal verschijnen op dit  exemplaar van de griffie. Op de papieren afdruk zal echter wel vermeld staan dat de documenten digitaal ondertekend werden. Het originele document met digitale handtekening blijft uiteraard steeds bewaard in het e-deposit systeem van Justitie en is steeds oproepbaar. De originele exemplaren van neerlegging blijven dus rechtsgeldig ondertekend.  

DPA Authentic Sources RR