Ja. Een mandaat is persoonsgebonden.

Een advocaat kan aan meerdere assistenten een mandaat geven. Hij doet dat binnen een kantoorcontext en één per één.

Een assistent  kan dus van meerdere advocaten binnen hetzelfde kantoor een mandaat krijgen. Hij selecteert dan voor welke advocaat hij een handeling wil uitvoeren.

Als een assistent van meerdere advocaten in verschillende kantoren een mandaat krijgt, dan selecteert hij tijdens de loginprocedure voor welk kantoor hij wil aanmelden.

DPA-Jbox
DPA Authentic Sources RR