De advocatenkaart is een dagelijks werkinstrument dat toegang geeft tot de DPA-Box, DPA-Deposit, RegSol. Bijkomende toepassingen van de kaart zullen volgen, zoals, BJB,  registratie van aanwezigheid bij opleidingen permanente vorming.

De kaart kan ook gebruikt worden om een gekwalificeerde elektronische handtekening op documenten te plaatsen. Deze gekwalificeerde elektronische handtekening is conform eIDAS / EU 910/2014, de Belgische advocatenkaart is dan ook een unieke referentie op nationaal en internationaal gebied.

De advocatenkaart is ook een officieel legitimatiebewijs waarmee advocaten zich te allen tijde kunnen identificieren, bv. bij toegang tot gerechtsgebouwen (de kaart vervangt het papieren CCBE-pasje).
 
De advocatenkaart:

  • Online neerlegging via DPA-Deposit
  • Digitaal verzenden van brieven en verzoekschriften via DPA-Deposit
  • Digitaal versturen van conclusies en stukken via DPA-Deposit
  • Toegang tot DPA-Box en Jbox
  • Toegang tot RegSol
  • Identificatie gevangenis
  • Toegang tot de rechtbank
  • Digitaal handtekenen van documenten
  • Toegang tot het privaat luik