Als een kaart niet wordt geactiveerd, dan krijgt deze kaart 30 dagen na verzending de status ‘IN ANALYSE’.  

Er wordt dan gedurende 3 maanden 1x per maand een automatische e-mail naar de advocaat verstuurd om de advocaat aan te manen de kaart te activeren. De e-mail vermeld dat de advocaat de balie dient te contacteren.  

Het zou echter kunnen dat de advocaat de kaart niét heeft ontvangen per aangetekend schrijven. Dan moet dit gemeld worden aan de Service Desk. Kaarten worden met een aangetekend schrijven verstuurd. Een niet-ontvangen aangetekende brief wordt in principe bij DPA gesignaleerd en daar wordt eerst nagekeken of de kaart alsnog naar de advocaat kan gestuurd worden. Zoniet zal DPA een klachtendossier bij bpost openen betreffende het aangetekende schrijven dat niet is toegekomen.  

In de meeste gevallen zal het aangetekende schrijven verloren zijn, en zal de advocaat alsnog een nieuwe kaart moeten aanvragen, die in dat geval niet betalend is voor de advocaat. Als de advocaat de kaart toch nog vindt, dan kan de kaart geactiveerd worden via de balie:

  • een kaart die nog in status ‘IN ANALYSE’ staat, kan door de balie van status gewijzigd worden naar ‘VERZONDEN NAAR DE AANVRAGER’ zodat de advocaat de kaart zelf online of aan de balie kan activeren
  • een kaart die de status ‘GEBLOKKEERD’ heeft, kan enkel nog aan de balie geactiveerd worden
DPA Authentic Sources RR