Als een advocaat de kaart niét activeert binnen de 4 maanden, dan zal er géén gratis nieuwe kaart aangevraagd kunnen worden. Dan moet de advocaat zijn kaart wel betalen, aangezien hij dan al vijf e-mails zal gekregen hebben die hem informeren over de status van de kaart.

Als de advocaat de kaart terugvindt na 4 maanden én ze nog in de status ‘IN ANALYSE’ staat, dan kan de kaart nog geactiveerd worden de dag zelf.

Dit is een speciale situatie. Er is namelijk geen enkel proces dat de kaart automatisch uit de status ‘IN ANALYSE’ haalt. Maar zodra de kaart uit de status ‘IN ANALYSE’ wordt gehaald, heeft de advocaat 4 maanden na verzending van de kaart - dus enkel die dag zelf - nog de kans de kaart te activeren. De balie zal dan de status veranderen van ‘IN ANALYSE’ naar ‘VERZONDEN NAAR AANVRAGER’ waardoor de activatie online of aan de balie kan plaatsvinden.

DPA Authentic Sources RR