We willen de balies uitdrukkelijk vragen om zo vlug een een advocaat wordt weggelaten of overlijdt of als een stagiair zijn stage onderbreekt, de kaart op te zeggen. In al deze gevallen heeft de kaart geen nut meer voor de advocaat en is het het veiligste om de kaart op te zeggen zodat niemand er eventueel ge/misbruik van kan maken. Er zijn géén automatische processen die kaarten opzeggen bij statusveranderingen van advocaten.

Kaarten opzeggen kan via de laptop van Zetes of via de DPA eCard-applicatie (https://secure.dp-a.be/ecard/)

DPA Authentic Sources RR