Het document wordt bij het digitaal ondertekenen voorzien van de identificatie­gegevens van de ondertekenaar en van een digitale timestamp. Dat is een rechtsgeldige timestamp van een TSA (Time Stamping Authority). Precies daarom kan deze digitale handtekening in gerechtelijke procedures worden 
gebruikt. 

DPA Authentic Sources RR