Uw advocatenkaart aan uw itsme®-account koppelen

 

Itsme® is een manier om via een smartphone veilig in te loggen op verschillende online diensten. Vooral overheidsdiensten, maar ook banken, stellen het gebruik van itsme® voor (in plaats van de eID-kaart of de bankkaart) zodat burgers op een eenvoudige manier kunnen inloggen op diverse beveiligde platformen. In plaats van een kaartlezer en tientallen verschillende logins en wachtwoorden, gebruikt u via uw smartphone telkens dezelfde itsme®-code, die uit vijf cijfers bestaat.

Vooraleer op de DPA-platform te kunnen inloggen met itsme® dient u wel uw advocatenkaart te koppelen aan uw itsme®-account. Log hiervoor in met uw advocatenkaart op het Privaat Luik en ga naar 'applicaties', tegel 'itsme® activatie'. Nadien kan u, in uw hoedanigheid van advocaat, met uw smartphone inloggen op het DPA-platform en het Privaat Luik. U vindt hier een uitgebreide handleiding over het gebruik van uw itsme®-account als advocaat

Mocht u echter nog geen itsme®-account hebben, moet u de itsme®-app wel eerst op uw smartphone installeren. Op de website van itsme® vindt u hierover een uitgebreide handleiding.   

itsme