DPA-Deposit: verzoekschriften als ‘brief aan de rechtbank’

Sinds 8 juli worden alle verzoekschriften voor hoven en rechtbanken, ook die aan politierechtbanken en vredegerechten, onder de hoofding “brief aan de rechtbank” ingediend.

Nu voor alle hoven en rechtbanken

Het was al langer mogelijk verzoekschriften aan politierechtbanken en vredegerechten digitaal over te maken via DPA-Deposit. U diende dit verzoekschrift onder het type "stuk" te verzenden, maar sinds 8 juli kan u de verzoekschriften naar politierechtbanken en vredegerechten onder de rubriek “brief aan de rechtbank” versturen, net zoals dat voor verzoekschriften aan andere hoven en rechtbanken het geval is.

Dit in afwachting van een specifiek type voor deze inleidende aktes, waarvan momenteel werk wordt gemaakt. We herinneren u er tevens aan dat u voor nieuwe zaken een specifiek rolnummer dient te gebruiken, dat u hier kan terugvinden of in de applicatie zelf.