Via deze link vindt u het pdf-document (2022_DPA-applicaties tarievenlijst-26-oktober-2022.pdf) met de actuele tarieven voor het gebruik van de DPA-applicaties en de advocatenkaart.