Cookies Policy

Door huidige verklaring willen wij u informeren over cookies en andere tracers en gelijkaardige technologieën die geïnstalleerd kunnen worden op uw terminal (computer, tablet, smartphone…) wanneer u onze website (www.dp-a.be) bezoekt en over het doel hiervan.

U vindt hier eveneens de middelen waarover u beschikt om u te verzetten tegen het gebruik van deze tools of tegen de verwerking van uw gegevens.

Dit bericht kan te allen tijde gewijzigd worden, met name om te voldoen aan alle reglementaire, jurisprudentiële of technologische evoluties.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt verstuurd door een digitale drager (website, mobiele site, mobiele applicatie) via een browser. Dit bestand kan geïnstalleerd worden op uw terminal. Een cookie kan u niet persoonlijk identificeren maar laat de zender ervan toe, tijdens de geldigheidsduur, de betreffende terminal te herkennen bij elke verbinding.

Wij gebruiken cookies om u toe te laten om onze site te gebruiken in de beste omstandigheden. Zij helpen u navigeren tussen de verschillende delen van onze website. Bovendien onthouden onze cookies uw voorkeuren en laten u alzo toe om een latere toegang tot de site te versnellen en uw bezoeken te vergemakkelijken.

De verzamelde en opgeslagen informatie wordt verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk is voor het nagestreefde doel en uiterlijk 13 maanden nadat wij uw toestemming hebben gekregen voor het lezen of installeren van deze cookies.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Wij kunnen verschillende soorten cookies gebruiken, die onderverdeeld kunnen worden in twee categorieën, enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van derden. Deze cookies worden eveneens opgedeeld per doelstelling in 4 grote groepen: essentiële of functionele cookies, analytische cookies, publicitaire cookies, cookies voor delen op sociale netwerken.

Cookies noodzakelijk voor de navigatie, zogeheten « essentiële » of « functionele » cookies.

Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. Zij worden geïnstalleerd zodra u onze pagina bezoekt. Het gaat om de volgende cookies:
 

Essentiële cookies

Lijst van functionele cookies

 

Zogeheten « cookies van derden »

Deze cookies vereisen uw toestemming. Derden kunnen cookies op uw terminal installeren wanneer u onze site bezoekt en dit, onder voorbehoud van uw toestemming.

Lijst van analyse cookies

 

Waarom gebruiken wij deze cookies en wat zijn de gevolgen indien u weigert?

De doelstellingen en de gevolgen indien u cookies weigert, variëren in functie van de aard van de cookies.

Essentiële en functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om het bezoek aan onze website mogelijk te maken en vergemakkelijken het gebruik van bepaalde delen. Zij laten toe om:

 • tussen de verschillende rubrieken op de website te navigeren en helpen u om terug te keren naar de vorige pagina’s;
 • formulieren in te vullen;
 • de diensten te personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (taal, valuta, locatie, navigatiegegevens, enz…);
 • te vermijden dat u uw keuzes moet herhalen bij elk bezoek aan de website;
 • de meegedeelde informatie te verzamelen in online formulieren;
 • statistieken op te stellen (bvb. het aantal unieke bezoekers);
 • het gebruik van de site en de populariteit van onze pagina’s te analyseren.
   

De parameters van uw browser laten u toe om deze cookies te controleren maar indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde rubrieken van onze site niet werken zoals het hoort, of zelfs helemaal niet. Wij verwerpen elke aansprakelijkheid in dit opzicht.
 

Cookies van derden

Deze cookies vereisen uw voorafgaande toestemming.

Publicitaire cookies laten toe:

 • te vermijden dat u, herhaaldelijk, geconfronteerd wordt met dezelfde reclameberichten
 • de efficiëntie van onze verschillende marketingacties, reclame te meten
 • de reclame op onze website te personaliseren.
   

Indien u deze cookies weigert, zal de reclame nog steeds aanwezig zijn maar deze zal niet langer gepersonaliseerd zijn. Dit betekent enkel dat de diensten die u te zien krijgt op onze website, niet gebaseerd zullen zijn op uw veronderstelde interesses. U kunt bovendien nog steeds gedragsreclame ontvangen van andere bedrijven, indien u hun cookies niet geweigerd heeft.

Analytische cookies laten toe om de inhoud en de werking van de site te verbeteren via het gebruik van Google Analytics, Andere.

Cookies voor delen op sociale netwerken laten toe om onze inhoud te delen met uw netwerk en uw vrienden en uw navigatie te volgen op andere sites en een profiel op te stellen van uw interesses. Indien u deze sociale cookies niet aanvaardt, zult u de tools om te delen niet kunnen gebruiken of zelfs visualiseren.
 

Hoe kan u uw toestemming geven of weigeren?

De installatie van een cookie op uw terminal vereist in wezen uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Een banner met betrekking tot het beheer van cookies, op de welkomstpagina, laat u toe om uw toestemming met ons cookiebeleid te geven.
In voorkomend geval verwerpen wij elke aansprakelijkheid voor de gevolgen in verband met een verslechterde werking van onze diensten voortvloeiend uit de onmogelijkheid voor onze website om de noodzakelijke cookies voor de werking van de site en die u geweigerd of verwijderd heeft, te installeren of te raadplegen.

U kunt uw toestemming te allen tijde, op verschillende manieren en gratis geven en wijzigen:
 

Door de parameters van uw browser te wijzigen.

U kunt de geïnstalleerde cookies toelaten, blokkeren of verwijderen door de instellingen van de op uw computer geïnstalleerde browser aan te passen.

De configuratie van elke browser is anders, u vindt hieronder de belangrijkste sites die u kunnen helpen met de instellingen in functie van uw browser:

voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

voor Safari™: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

voor Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

De belangrijkste websites voor de instellingen in functie van uw smartphone:

• iOS : https://support.apple.com/nl-be/HT201265

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl&oco=1

 

Hoe lang worden de cookies bewaard op uw media?

Permanente cookies worden bewaard tot het einde van uw toestemming tenzij u beslist om ze eerder te verwijderen.
Sessiecookies verstrijken op het einde van de sessie, zodra u uw browservenster sluit.
 

Hoe lang bewaren wij uw toestemming?

Wij bewaren uw toestemming voor een maximale periode van 13 maanden.
 

Hoe beschermen wij uw persoonlijke levenssfeer?

Bij de verbinding op een site worden, naast de gegevens die de cookies bevatten, bepaalde gegevens automatisch doorgestuurd naar de site door de door de surfer gebruikte browser. Deze gegevens omvatten het TCP/IP-adres (een nummer dat toelaat om een computer op het net te identificeren), het merk en de versie van de browser evenals het besturingssysteem en de laatst bezochte webpagina.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan geraadpleegd worden in ons "Privacybeleid".
U kunt al uw rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens raadplegen door te klikken op de volgende link:  "Privacybeleid".

 

Wijziging

Dit beleid kan gewijzigd worden. Wij verzoeken u bijgevolg om het regelmatig te raadplegen.